รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล รายสัปดาห์ 12 -18 มิถุนายน 2566 โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 11 มิถุนายน 2566
 • 186

     มาเช็คฤกษ์ดีรายสัปดาห์ ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่  12 -18 มิถุนายน 2566 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 12 -18 มิถุนายน 2566


ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง
 

 • 12 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

 • 12 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 13 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

 • 12 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  

 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อนฤกษ์เดินทางไกล

 • 12 มิถุนายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 18 มิถุนายน 2566 ไม่ควรเดินทางไกล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  

 • 12 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน


ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก  

 • 12 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอกฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ  

 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เบเกอรี่
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 18 มิถุนายน 2566 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

 

ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)

 

 ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

 • 12 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

ฤกษ์ศัลยกรรม

 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 13 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 15 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 16 มิถุนายน 2566 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2566 เดือนมิถุนายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!