รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนมิถุนายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

 • 17 พฤษภาคม 2566
 • 3,492

      ฤกษ์ยามดี เดือนมิถุนายน 2566  มีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ในเดือนมิถุนายนนั้น จะมีฤกษ์ดี มีวันไหนบ้าง ที่เหมาะกับการทำการมงคลเหล่านี้มาดูกันค่ะ

 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี วันดีปี 2566 เดือนมิถุนายน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 10 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 22 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอบ
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 13 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 27 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 27 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 3 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 5 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 26 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 22 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 24 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 26 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 27 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 27 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน 

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 3 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 11 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์
 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เบเกอรี่
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ ร้านเสริมสวย
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจทุกประเภท

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 3 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 4 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(เฉพาะผู้ชาย)
 • 5 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท(ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 26 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง)
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (เฉพาะผู้หญิง) 

 

 10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 3 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 20 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 22 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 26 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 3 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 6 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 7 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 12 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 14 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 17 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 18 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 19 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 21 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 25 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 27 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 28 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม
 • 29 มิถุนายน 2566 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ