รีเซต

คาถาบูชาพระสีวลี วิธีบูชาพระสีวลี พร้อมบทสวดเสริมโชคลาภ เรียกทรัพย์ ค้าขายร่ำรวย!

  • 16 พฤศจิกายน 2565
  • 34,414 1

     เมื่อพูดถึง คาถาบูชาพระสีวลี นั้น คนที่ทำการค้าการขายหรือมีกิจการส่วนตัว ต่างก็ทราบกันดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสีวลี ถ้าหากได้บูชาพระสิวลี และสวดมนต์บูชาพระสีวลีอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตศรัทธาแล้ว ผู้นั้นก็จะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน มีโชคมีลาภ และมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย  TrueID Horoscope จึงขอนำเอาคาถาบูชาพระสีวลีบทต่างๆ และวิธีบูชาพระสีวลีมาฝากทุกท่านกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จร่ำรวย มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะ

 

ตำนานและประวัติ ของพระสีวลี
ผู้เป็นเลิศทางด้านมีลาภมาก

     พระพระสีวลี เป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลที่มีบารมีสูงในด้านโชคลาภ จนองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระพระสีวลีเป็นเอตทัคคะหรือเป็นผู้เลิศทางด้านมีลาภมาก ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็จะมีลาภสักการะหลั่งไหลมามิได้ขาด ไม่มีคำว่าอดอยากขาดแคลนใดๆ เลย ผู้คนจึงมีความเชื่อกันว่าหากบูชาท่านด้วยจิตศรัทธาอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะบังเกิดโชคลาภความสำเร็จและความสุขในชีวิตแก่ผู้นั้นผู้นั้น

 

ประสบการณ์ผู้ศรัทธาใน พระสีวลี

     ตัวอย่างเช่นนางสุภาวดี ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเคารพนับถือสีวลีเป็นอย่างยิ่ง นางเกิดในตระกูลพ่อค้าและมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำบุญฟังธรรมอยู่ไม่ได้ขาด จนกระทั่งครั้งหนึ่งนางสุภาวดีได้ฟังธรรมและบังเกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมอยู่นั้น พระสีวลีก็ได้ให้ศีลให้พรนางว่า "จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขาย เงินทองไหลมาเทมาสมความปรารถนาด้วยเถิด"

     หลังจากนั้นมาไม่ว่าพ่อของนางสุภาวดีจะเดินทางไปค้าขายที่ใด ก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ได้กำไรมากมายมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ซึ่งในกาลต่อมาก็มีการนำเอานางสุภาวดีมาเป็นต้นแบบในการสร้างวัตถุมงคลที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของ "นางกวัก" นั่นเอง

     บทความที่คุณอาจสนใจ

 

วิธีบูชา และของถวายบูชาพระสีวลี

  • น้ำผึ้ง (ถวายเฉพาะวันพฤหัสบดี หรือจะถวายทุกวันก็ได้เช่นกัน)
  • ผลไม้สดชิดใดก็ได้ 
  • ดอกไม้หอม หรือดอกบัว โดยเลือกว่าจะเตรียม 5 ดอก หรือ 9 ดอก ก็ได้
  • น้ำสะอาด หรือน้ำลอยดอกมะลิ 1 แก้ว
  • ธูป 3 ดอก และเทียนบูชา 1 เล่ม 

     เมื่อเตรียมของบูชาแล้ว ก็สำรวมกายและใจให้สงบ จากนั้นจึงถวายของบูชาและสวดคาถาบูชาพระสีวลี จากนั้นจึงอธิษฐานขอพรตามปรารถนา

 

วิธีบูชาพระสีวลี ที่ถูกต้อง

     อย่างไรก็ตาม การถวายของบูชา หรือ อามิสบูชา นั้น แม้จะเป็นเครื่องระลึกที่ดีให้เราได้บูชาคุณงามความดีของท่าน แต่พระสีวลีท่านเป็นพระอรหันต์ที่ปราศจากกิเลสแล้ว ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของเครื่องบูชาแต่อย่างใด ดังนั้นวิธีบูชาที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งที่เราควรเน้นนั่นก็คือการ "ปฏิบัติบูชา" ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง และสามารถทำได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากแต่อย่างใดค่ะ

 

คาถาบูชาพระสีวลี คาถาหัวใจพระสีวลี และคาถาบูชาพระสีวลีบทต่างๆ

 

คาถาบูชาพระสีวลี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดว่า

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

 

 

คาถาหัวใจพระสีวลี

สวดว่า

"นะชาลีติ"

คำแปล

นะ หมายถึง นอบน้อม มีสัมมาคาราวะ

ชา หมายถึง ขวนขวายเรื่องการงาน

ลี หมายถึง ไม่นอนมาก ไม่นอนดึก ไม่ตื่นสาย

ติ หมายถึง ว่าโดยทั้งหมด

 

หากต้องติดต่อลูกค้า คุยกับผู้ใหญ่ ติดต่องานสำคัญต่างๆ สวดว่า

"นะชาลีติ ประสิทธิลาภา"

 

คาถาพระสีวลี(คาถาเมตตามหานิยม)

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ

ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ

สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ

สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ

โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโสวา วาณิโช วา วาณิชา วา

อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ

อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม*

 

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดว่า

สิวะ ลีมะหา เถรัง วันทามิหัง ( ๓ จบ )

มะหาสิวะลี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสิวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ


คำบูชาขอลาภพระสิวลี (ประจำวัน)

วันอาทิตย์ ท่อง 6 จบ
ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ

วันจันทร์ ท่อง 15 จบ
ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะ มะ 

วันอังคาร ท่อง 8 จบ
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร โสระโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา 

วันพุธ ท่อง 17 จบ
ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา 

วันพฤหัสบดี ท่อง 19 จบ
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา 

วันศุกร์ ท่อง 21 จบ
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะนะ ระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทา 

วันเสาร์ ท่อง 10 จบ
ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เภรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ

สามารถเลือกสวดตามวันเกิดก็ได้ หรือจะสวดตามกำลังวันนั้นๆ ก็ได้ เช่นหากสวดมนต์ในวันพฤหัสบดี ก็สวดบทของวันพฤหัสบดี 19 จบ พอถึงวันศุกร์ ก็สวดบูชา 21 จบ เป็นต้น 

 

-------------------------------------------------------------

บทสวดมนต์เพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจ 

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่
https://bit.ly/3qZ44ks

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์