รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนมีนาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • 116,321

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนมีนาคม มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์เริ่มงานใหม่ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนมีนาคม

ฤกษ์ วันดี ฤกษ์รายเดือน

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า  เดือนมีนาคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 18 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 22 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 26 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 27 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 29 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31

 

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนมีนาคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 8 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
  15, 16, 17, 18, 
  19, 21, 22, 23, 24
  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนมีนาคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 18 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 27 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 15
  16, 17, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 

 

4)   ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนมีนาคม ปี 2564


สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16
  17, 18, 21, 
  22, 23,  24, 25, 26, 27
  29, 30, 31

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนมีนาคม ปี 2564


สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน


ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16
  17, 18, 
  23, 24, 27, 28, 30, 31 

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนมีนาคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 18 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13
  15, 16, 17, 
  21, 22, 23, 24
  25, 26, 27, 29, 30, 31

 

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนมีนาคม ปี 2564

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 6 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 12 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 28 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
  หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17
  18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนมีนาคม ปี 2564

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

 

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15
  16, 
  17, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

 

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนมีนาคม ปี 2564


สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  15, 16, 17, 
  18, 19, 22, 23, 24, 26
  27, 29, 30, 31

 

10) ฤกษ์ของการขอความรัก เดือนมีนาคม ปี 2564


สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  14,15, 
  16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
  26, 27, 29, 
  30,  31 

 

 

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!
เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล