รีเซต

รางวัลที่ 1 สถิติรางวัลที่ 1 ย้อนหลัง และวิธีขึ้นรางวัลที่ 1

 • 17 มีนาคม 2564
 • 739

     รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ที่ทุกคนไฝ่ฝันเคยออกเลขอะไร เลขไหนอยู่ในรางวัลที่ 1 บ่อยๆ  วิธีการเตรียมตัวขึ้นรางวัลที่ 1 แบบถูกต้องและปลอดภัยต้องทำอย่างไร มาเช็คกันค่ะ 

 

สถิติรางวัลที่ 1 ย้อนหลัง

สถิติหวยออกปี 2564 รางวัลที่ 1

 • 16 กรกฎาคม 2564 เลขที่ออก 556725
 • 1 กรกฎาคม 2564 เลขที่ออก 713517
 • 16 พฤษภาคม 2564 เลขที่ออก 684579
 • 2 พฤษภาคม 2564 เลขที่ออก 501272
 • 16 เมษายน 2564 เลขที่ออก 100787
 • 1 เมษายน 2564 เลขที่ออก 472270
 • 16 มีนาคม 2564 เลขที่ออก 890422
 • 1 มีนาคม 2564 เลขที่ออก 835538
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564 เลขที่ออก 424603
 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 เลขที่ออก 912307
 • 17 มกราคม 2564 เลขที่ออก 384395

สถิติหวยออกปี 2563 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2563 เลขที่ออก 803628
 • 16 ธันวาคม 2563 เลขที่ออก 201303
 • 1 ธันวาคม 2563 เลขที่ออก 100994
 • 16 พฤศจิกายน 2563 เลขที่ออก 972661
 • 1 พฤศจิกายน 2563 เลขที่ออก 506404
 • 16 ตุลาคม 2563 เลขที่ออก 286051
 • 1 ตุลาคม 2563 เลขที่ออก 837893
 • 16 กันยายน 2563 เลขที่ออก 244083
 • 1 กันยายน 2563 เลขที่ออก 999997
 • 16 สิงหาคม 2563 เลขที่ออก 945811
 • 1 สิงหาคม 2563 เลขที่ออก 569391
 • 16 กรกฎาคม 2563 เลขที่ออก 873286
 • 1 กรกฎาคม 2563 เลขที่ออก 347258
 • 16 มิถุนายน 2563 เลขที่ออก 516967
 • 1 มิถุนายน 2563 เลขที่ออก 831567
 • 16 พฤษภาคม2563 เลขที่ออก 051095
 • 16 มีนาคม 2563 เลขที่ออก 503446
 • 1 มีนาคม 2563 เลขที่ออก 875938
 • 16 กุมภาพันธ์2563 เลขที่ออก 781403
 • 1 กุมภาพันธ์2563 เลขที่ออก 589227
 • 17 มกราคม 2563 เลขที่ออก 491774

สถิติหวยออกปี 2562 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2562 เลขที่ออก 510541
 • 16 ธันวาคม 2562 เลขที่ออก 529924
 • 1 ธันวาคม 2562 เลขที่ออก 453522
 • 16 พฤศจิกายน 2562 เลขที่ออก 017223
 • 1 พฤศจิกายน 2562 เลขที่ออก 967375
 • 16 ตุลาคม 2562 เลขที่ออก 812564
 • 1 ตุลาคม 2562 เลขที่ออก 691197
 • 16 กันยายน 2562 เลขที่ออก 340388
 • 1 กันยายน 2562 เลขที่ออก 798787
 • 16 สิงหาคม 2562 เลขที่ออก 775476
 • 1 สิงหาคม 2562 เลขที่ออก 387006
 • 15 กรกฎาคม 2562 เลขที่ออก 369765
 • 1 กรกฎาคม 2562 เลขที่ออก 943647
 • 16 มิถุนายน 2562 เลขที่ออก 174055
 • 1 มิถุนายน 2562 เลขที่ออก 516461
 • 16 พฤษภาคม2562 เลขที่ออก 962526
 • 2 พฤษภาคม2562 เลขที่ออก 061324
 • 16 เมษายน 2562 เลขที่ออก 570331
 • 1 เมษายน 2562 เลขที่ออก 109767
 • 16 มีนาคม 2562 เลขที่ออก 724628
 • 1 มีนาคม 2562 เลขที่ออก 345650
 • 16 กุมภาพันธ์2562 เลขที่ออก 074824
 • 1 กุมภาพันธ์2562 เลขที่ออก 967134
 • 17 มกราคม 2562 เลขที่ออก 197079

สถิติหวยออกปี 2561 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2561 เลขที่ออก 735867
 • 16 ธันวาคม 2561 เลขที่ออก 356564
 • 1 ธันวาคม 2561 เลขที่ออก 021840
 • 16 พฤศจิกายน 2561 เลขที่ออก 989903
 • 1 พฤศจิกายน 2561 เลขที่ออก 149840
 • 16 ตุลาคม 2561 เลขที่ออก 200515
 • 1 ตุลาคม 2561 เลขที่ออก 452643
 • 16 กันยายน 2561 เลขที่ออก 149760
 • 1 กันยายน 2561 เลขที่ออก 734510
 • 16 สิงหาคม 2561 เลขที่ออก 586117
 • 1 สิงหาคม 2561 เลขที่ออก 386602
 • 16 กรกฎาคม 2561 เลขที่ออก 596324
 • 1 กรกฎาคม 2561 เลขที่ออก 963623
 • 16 มิถุนายน 2561 เลขที่ออก 223131
 • 1 มิถุนายน 2561 เลขที่ออก 988117
 • 16 พฤษภาคม2561 เลขที่ออก 075629
 • 2 พฤษภาคม2561 เลขที่ออก 248038
 • 16 เมษายน 2561 เลขที่ออก 739229
 • 1 เมษายน 2561 เลขที่ออก 412073
 • 16 มีนาคม 2561 เลขที่ออก 218559
 • 2 มีนาคม 2561 เลขที่ออก 759415
 • 16 กุมภาพันธ์2561 เลขที่ออก 309915
 • 1 กุมภาพันธ์2561 เลขที่ออก 026853
 • 17 มกราคม 2561 เลขที่ออก 203823

สถิติหวยออกปี 2560 รางวัลที่ 1

 • 16 กุมภาพันธ์2562 เลขที่ออก 074824
 • 1 กุมภาพันธ์2562 เลขที่ออก 967134
 • 17 มกราคม 2562 เลขที่ออก 197079
 • 30 ธันวาคม 2560 เลขที่ออก 911234
 • 16 ธันวาคม 2560 เลขที่ออก 955596
 • 1 ธันวาคม 2560 เลขที่ออก 451005
 • 16 พฤศจิกายน 2560 เลขที่ออก 292391
 • 1 พฤศจิกายน 2560 เลขที่ออก 533726
 • 16 ตุลาคม 2560 เลขที่ออก 413494
 • 1 ตุลาคม 2560 เลขที่ออก 880714
 • 16 กันยายน 2560 เลขที่ออก 170143
 • 1 กันยายน 2560 เลขที่ออก 143224
 • 16 สิงหาคม 2560 เลขที่ออก 715431
 • 1 สิงหาคม 2560 เลขที่ออก 756519
 • 16 กรกฎาคม 2560 เลขที่ออก 820327
 • 1 กรกฎาคม 2560 เลขที่ออก 112360
 • 16 มิถุนายน 2560 เลขที่ออก 943142
 • 1 มิถุนายน 2560 เลขที่ออก 053630
 • 16 พฤษภาคม2560 เลขที่ออก 454891
 • 2 พฤษภาคม2560 เลขที่ออก 008656
 • 16 เมษายน 2560 เลขที่ออก 816729
 • 1 เมษายน 2560 เลขที่ออก 392785
 • 16 มีนาคม 2560 เลขที่ออก 273863
 • 1 มีนาคม 2560 เลขที่ออก 978453
 • 16 กุมภาพันธ์2560 เลขที่ออก 229116
 • 1 กุมภาพันธ์2560 เลขที่ออก 054672
 • 17 มกราคม 2560 เลขที่ออก 145157

สถิติหวยออกปี 2559 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2559 เลขที่ออก 377712
 • 16 ธันวาคม 2559 เลขที่ออก 435286
 • 1 ธันวาคม 2559 เลขที่ออก 086069
 • 16 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ออก 858383
 • 1 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ออก 785438
 • 16 ตุลาคม 2559 เลขที่ออก 571947
 • 1 ตุลาคม 2559 เลขที่ออก 887102
 • 16 กันยายน 2559 เลขที่ออก 240650
 • 1 กันยายน 2559 เลขที่ออก 638684
 • 16 สิงหาคม 2559 เลขที่ออก 254004
 • 1 สิงหาคม 2559 เลขที่ออก 272932
 • 16 กรกฎาคม 2559 เลขที่ออก 449764
 • 1 กรกฎาคม 2559 เลขที่ออก 082460
 • 16 มิถุนายน 2559 เลขที่ออก 073816
 • 1 มิถุนายน 2559 เลขที่ออก 511825
 • 16 พฤษภาคม2559 เลขที่ออก 141737
 • 2 พฤษภาคม2559 เลขที่ออก 399459
 • 16 เมษายน 2559 เลขที่ออก 221609
 • 1 เมษายน 2559 เลขที่ออก 066720
 • 16 มีนาคม 2559 เลขที่ออก 134918
 • 1 มีนาคม 2559 เลขที่ออก 439686
 • 16 กุมภาพันธ์  2559 เลขที่ออก 356364
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 เลขที่ออก 927800
 • 17 มกราคม 2559 เลขที่ออก 304371

สถิติหวยออกปี 2558 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2558 เลขที่ออก 008217
 • 17 ธันวาคม 2558 เลขที่ออก 930255
 • 1 ธันวาคม 2558 เลขที่ออก 915350
 • 16 พฤศจิกายน 2558 เลขที่ออก 795283
 • 1 พฤศจิกายน 2558 เลขที่ออก 361211
 • 16 ตุลาคม 2558 เลขที่ออก 968630
 • 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ออก 594825
 • 16 กันยายน 2558 เลขที่ออก 743148
 • 1 กันยายน 2558 เลขที่ออก 021094
 • 16 สิงหาคม 2558 เลขที่ออก 033363
 • 1 สิงหาคม 2558 เลขที่ออก 518677
 • 16 กรกฎาคม 2558 เลขที่ออก 121507
 • 1 กรกฎาคม 2558 เลขที่ออก 759049
 • 16 มิถุนายน 2558 เลขที่ออก 644742
 • 2 มิถุนายน 2558 เลขที่ออก 388881
 • 16 พฤษภาคม2558 เลขที่ออก 011421
 • 2 พฤษภาคม2558 เลขที่ออก 543466
 • 16 เมษายน 2558 เลขที่ออก 506260
 • 1 เมษายน 2558 เลขที่ออก 605704
 • 16 มีนาคม 2558 เลขที่ออก 048151
 • 1 มีนาคม 2558 เลขที่ออก 240237
 • 16 กุมภาพันธ์2558 เลขที่ออก 001864
 • 1 กุมภาพันธ์2558 เลขที่ออก 155537
 • 16 มกราคม 2558 เลขที่ออก 244351

สถิติหวยออกปี 2557 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2557 เลขที่ออก 461704
 • 16 ธันวาคม 2557 เลขที่ออก 948354
 • 1 ธันวาคม 2557 เลขที่ออก 480449
 • 16 พฤศจิกายน 2557 เลขที่ออก 479804
 • 1 พฤศจิกายน 2557 เลขที่ออก 206608
 • 16 ตุลาคม 2557 เลขที่ออก 656409
 • 1 ตุลาคม 2557 เลขที่ออก 375615
 • 16 กันยายน 2557 เลขที่ออก 772269
 • 1 กันยายน 2557 เลขที่ออก 856763
 • 16 สิงหาคม 2557 เลขที่ออก 662842
 • 1 สิงหาคม 2557 เลขที่ออก 766391
 • 16 กรกฎาคม 2557 เลขที่ออก 468728
 • 1 กรกฎาคม 2557 เลขที่ออก 378477
 • 16 มิถุนายน 2557 เลขที่ออก 673920
 • 1 มิถุนายน 2557 เลขที่ออก 781198
 • 16 พฤษภาคม2557 เลขที่ออก 087523
 • 2 พฤษภาคม2557 เลขที่ออก 103297
 • 16 เมษายน 2557 เลขที่ออก 153406
 • 1 เมษายน 2557 เลขที่ออก 028866
 • 16 มีนาคม 2557 เลขที่ออก 531404
 • 1 มีนาคม 2557 เลขที่ออก 906318
 • 16 กุมภาพันธ์2557 เลขที่ออก 384245
 • 1 กุมภาพันธ์2557 เลขที่ออก 180149
 • 16 มกราคม 2557 เลขที่ออก 306902

สถิติหวยออกปี 2556 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2556 เลขที่ออก 561072
 • 16 ธันวาคม 2556 เลขที่ออก 341767
 • 1 ธันวาคม 2556 เลขที่ออก 168795
 • 16 พฤศจิกายน 2556 เลขที่ออก 806925
 • 1 พฤศจิกายน 2556 เลขที่ออก 739804
 • 16 ตุลาคม 2556 เลขที่ออก 963289
 • 1 ตุลาคม 2556 เลขที่ออก 647882
 • 16 กันยายน 2556 เลขที่ออก 562684
 • 1 กันยายน 2556 เลขที่ออก 548123
 • 16 สิงหาคม 2556 เลขที่ออก 321327
 • 1 สิงหาคม 2556 เลขที่ออก 356435
 • 16 กรกฎาคม 2556 เลขที่ออก 566996
 • 1 กรกฎาคม 2556 เลขที่ออก 646905
 • 16 มิถุนายน 2556 เลขที่ออก 289673
 • 1 มิถุนายน 2556 เลขที่ออก 935489
 • 16 พฤษภาคม2556 เลขที่ออก 687125
 • 2 พฤษภาคม2556 เลขที่ออก 603458
 • 16 เมษายน 2556 เลขที่ออก 843846
 • 1 เมษายน 2556 เลขที่ออก 571688
 • 16 มีนาคม 2556 เลขที่ออก 968433
 • 1 มีนาคม 2556 เลขที่ออก 976241
 • 16 กุมภาพันธ์2556 เลขที่ออก 368257
 • 1 กุมภาพันธ์2556 เลขที่ออก 565566
 • 16 มกราคม 2556 เลขที่ออก 820981

สถิติหวยออกปี 2555 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2555 เลขที่ออก 302358
 • 16 ธันวาคม 2555 เลขที่ออก 529524
 • 1 ธันวาคม 2555 เลขที่ออก 110443
 • 16 พฤศจิกายน 2555 เลขที่ออก 639500
 • 1 พฤศจิกายน 2555 เลขที่ออก 524694
 • 16 ตุลาคม 2555 เลขที่ออก 281343
 • 1 ตุลาคม 2555 เลขที่ออก 124025
 • 16 กันยายน 2555 เลขที่ออก 540143
 • 1 กันยายน 2555 เลขที่ออก 329997
 • 16 สิงหาคม 2555 เลขที่ออก 683877
 • 1 สิงหาคม 2555 เลขที่ออก 895590
 • 16 กรกฎาคม 2555 เลขที่ออก 904050
 • 1 กรกฎาคม 2555 เลขที่ออก 915900
 • 16 มิถุนายน 2555 เลขที่ออก 159373
 • 1 มิถุนายน 2555 เลขที่ออก 882727
 • 16 พฤษภาคม2555 เลขที่ออก 814418
 • 2 พฤษภาคม2555 เลขที่ออก 889501
 • 16 เมษายน 2555 เลขที่ออก 583470
 • 1 เมษายน 2555 เลขที่ออก 257562
 • 16 มีนาคม 2555 เลขที่ออก 607064
 • 1 มีนาคม 2555 เลขที่ออก 222518
 • 16 กุมภาพันธ์2555 เลขที่ออก 648684
 • 1 กุมภาพันธ์2555 เลขที่ออก 320605
 • 16 มกราคม 2555 เลขที่ออก 451445

สถิติหวยออกปี 2554 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2554 เลขที่ออก 526402
 • 16 ธันวาคม 2554 เลขที่ออก 884178
 • 1 ธันวาคม 2554 เลขที่ออก 408147
 • 16 พฤศจิกายน 2554 เลขที่ออก 997777
 • 1 พฤศจิกายน 2554 เลขที่ออก 805540
 • 16 ตุลาคม 2554 เลขที่ออก 955756
 • 1 ตุลาคม 2554 เลขที่ออก 511052
 • 16 กันยายน 2554 เลขที่ออก 731198
 • 1 กันยายน 2554 เลขที่ออก 724533
 • 16 สิงหาคม 2554 เลขที่ออก 536960
 • 1 สิงหาคม 2554 เลขที่ออก 218756
 • 16 กรกฎาคม 2554 เลขที่ออก 116556
 • 1 กรกฎาคม 2554 เลขที่ออก 622953
 • 16 มิถุนายน 2554 เลขที่ออก 351276
 • 1 มิถุนายน 2554 เลขที่ออก 562370
 • 16 พฤษภาคม2554 เลขที่ออก 406417
 • 2 พฤษภาคม2554 เลขที่ออก 054136
 • 16 เมษายน 2554 เลขที่ออก 825988
 • 1 เมษายน 2554 เลขที่ออก 814931
 • 16 มีนาคม 2554 เลขที่ออก 593331
 • 1 มีนาคม 2554 เลขที่ออก 656037
 • 16 กุมภาพันธ์2554 เลขที่ออก 481746
 • 1 กุมภาพันธ์2554 เลขที่ออก 610089
 • 16 มกราคม 2554 เลขที่ออก 281062

สถิติหวยออกปี 2553 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2553 เลขที่ออก 884112
 • 16 ธันวาคม 2553 เลขที่ออก 334380
 • 1 ธันวาคม 2553 เลขที่ออก 181752
 • 16 พฤศจิกายน 2553 เลขที่ออก 813993
 • 1 พฤศจิกายน 2553 เลขที่ออก 191100
 • 16 ตุลาคม 2553 เลขที่ออก 621377
 • 1 ตุลาคม 2553 เลขที่ออก 488372
 • 16 กันยายน 2553 เลขที่ออก 017422
 • 1 กันยายน 2553 เลขที่ออก 354656
 • 16 สิงหาคม 2553 เลขที่ออก 911097
 • 1 สิงหาคม 2553 เลขที่ออก 210008
 • 16 กรกฎาคม 2553 เลขที่ออก 180387
 • 1 กรกฎาคม 2553 เลขที่ออก 480239
 • 16 มิถุนายน 2553 เลขที่ออก 500104
 • 1 มิถุนายน 2553 เลขที่ออก 444874
 • 16 พฤษภาคม2553 เลขที่ออก 480012
 • 2 พฤษภาคม2553 เลขที่ออก 360371
 • 16 เมษายน 2553 เลขที่ออก 211743
 • 1 เมษายน 2553 เลขที่ออก 959517
 • 16 มีนาคม 2553 เลขที่ออก 364222
 • 1 มีนาคม 2553 เลขที่ออก 215227
 • 16 กุมภาพันธ์2553 เลขที่ออก 133707
 • 1 กุมภาพันธ์2553 เลขที่ออก 186312
 • 16 มกราคม 2553 เลขที่ออก 073577

สถิติหวยออกปี 2552 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2552 เลขที่ออก 994304
 • 16 ธันวาคม 2552 เลขที่ออก 685141
 • 1 ธันวาคม 2552 เลขที่ออก 776980
 • 16 พฤศจิกายน 2552 เลขที่ออก 055986
 • 1 พฤศจิกายน 2552 เลขที่ออก 689140
 • 16 ตุลาคม 2552 เลขที่ออก 258487
 • 1 ตุลาคม 2552 เลขที่ออก 169387
 • 16 กันยายน 2552 เลขที่ออก 202912
 • 1 กันยายน 2552 เลขที่ออก 015865
 • 16 สิงหาคม 2552 เลขที่ออก 462933
 • 1 สิงหาคม 2552 เลขที่ออก 154986
 • 16 กรกฎาคม 2552 เลขที่ออก 000816
 • 1 กรกฎาคม 2552 เลขที่ออก 207542
 • 16 มิถุนายน 2552 เลขที่ออก 930456
 • 1 มิถุนายน 2552 เลขที่ออก 777661
 • 16 พฤษภาคม2552 เลขที่ออก 111411
 • 2 พฤษภาคม2552 เลขที่ออก 294452
 • 16 เมษายน 2552 เลขที่ออก 368415
 • 1 เมษายน 2552 เลขที่ออก 816578
 • 16 มีนาคม 2552 เลขที่ออก 268812
 • 1 มีนาคม 2552 เลขที่ออก 553091
 • 16 กุมภาพันธ์2552 เลขที่ออก 038730
 • 1 กุมภาพันธ์2552 เลขที่ออก 534533
 • 16 มกราคม 2552 เลขที่ออก 743212

สถิติหวยออกปี 2551 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2551 เลขที่ออก 218596
 • 16 ธันวาคม 2551 เลขที่ออก 074114
 • 1 ธันวาคม 2551 เลขที่ออก 205434
 • 16 พฤศจิกายน 2551 เลขที่ออก 002612
 • 1 พฤศจิกายน 2551 เลขที่ออก 272028
 • 16 ตุลาคม 2551 เลขที่ออก 431277
 • 1 ตุลาคม 2551 เลขที่ออก 882911
 • 16 กันยายน 2551 เลขที่ออก 012377
 • 1 กันยายน 2551 เลขที่ออก 695993
 • 16 สิงหาคม 2551 เลขที่ออก 380377
 • 1 สิงหาคม 2551 เลขที่ออก 850348
 • 16 กรกฎาคม 2551 เลขที่ออก 257374
 • 1 กรกฎาคม 2551 เลขที่ออก 943671
 • 16 มิถุนายน 2551 เลขที่ออก 729111
 • 1 มิถุนายน 2551 เลขที่ออก 414875
 • 16 พฤษภาคม2551 เลขที่ออก 329231
 • 2 พฤษภาคม2551 เลขที่ออก 453011
 • 16 เมษายน 2551 เลขที่ออก 982800
 • 1 เมษายน 2551 เลขที่ออก 012653
 • 16 มีนาคม 2551 เลขที่ออก 074946
 • 1 มีนาคม 2551 เลขที่ออก 936685
 • 16 กุมภาพันธ์2551 เลขที่ออก 137054
 • 1 กุมภาพันธ์2551 เลขที่ออก 212684
 • 16 มกราคม 2551 เลขที่ออก 556010

สถิติหวยออกปี 2550 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2550 เลขที่ออก 595411
 • 16 ธันวาคม 2550 เลขที่ออก 513501
 • 1 ธันวาคม 2550 เลขที่ออก 113410
 • 16 พฤศจิกายน 2550 เลขที่ออก 562481
 • 1 พฤศจิกายน 2550 เลขที่ออก 927907
 • 16 ตุลาคม 2550 เลขที่ออก 032988
 • 1 ตุลาคม 2550 เลขที่ออก 430667
 • 16 กันยายน 2550 เลขที่ออก 499336
 • 1 กันยายน 2550 เลขที่ออก 331810
 • 16 สิงหาคม 2550 เลขที่ออก 476207
 • 1 สิงหาคม 2550 เลขที่ออก 429924
 • 16 กรกฎาคม 2550 เลขที่ออก 527384
 • 1 กรกฎาคม 2550 เลขที่ออก 565151
 • 16 มิถุนายน 2550 เลขที่ออก 393194
 • 1 มิถุนายน 2550 เลขที่ออก 836393
 • 16 พฤษภาคม2550 เลขที่ออก 232897
 • 2 พฤษภาคม2550 เลขที่ออก 430374
 • 16 เมษายน 2550 เลขที่ออก 405105
 • 1 เมษายน 2550 เลขที่ออก 622780
 • 16 มีนาคม 2550 เลขที่ออก 876763
 • 1 มีนาคม 2550 เลขที่ออก 742425
 • 16 กุมภาพันธ์2550 เลขที่ออก 277859
 • 1 กุมภาพันธ์2550 เลขที่ออก 769925
 • 16 มกราคม 2550 เลขที่ออก 838739

 

สถิติหวยออกปี 2549 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2549 เลขที่ออก 778584
 • 16 ธันวาคม 2549 เลขที่ออก 147977
 • 1 ธันวาคม 2549 เลขที่ออก 270052
 • 16 พฤศจิกายน 2549 เลขที่ออก 562856
 • 1 พฤศจิกายน 2549 เลขที่ออก 910957
 • 16 ตุลาคม 2549 เลขที่ออก 264825
 • 1 ตุลาคม 2549 เลขที่ออก 952335
 • 16 กันยายน 2549 เลขที่ออก 217948
 • 1 กันยายน 2549 เลขที่ออก 381761
 • 16 สิงหาคม 2549 เลขที่ออก 977486
 • 1 สิงหาคม 2549 เลขที่ออก 238654
 • 16 กรกฎาคม 2549 เลขที่ออก 512434
 • 1 กรกฎาคม 2549 เลขที่ออก 952890
 • 16 มิถุนายน 2549 เลขที่ออก 100935
 • 1 มิถุนายน 2549 เลขที่ออก 810850
 • 16 พฤษภาคม2549 เลขที่ออก 100344
 • 2 พฤษภาคม2549 เลขที่ออก 024554
 • 16 เมษายน 2549 เลขที่ออก 038564
 • 1 เมษายน 2549 เลขที่ออก 738365
 • 16 มีนาคม 2549 เลขที่ออก 936177
 • 1 มีนาคม 2549 เลขที่ออก 582473
 • 16 กุมภาพันธ์2549 เลขที่ออก 317009
 • 1 กุมภาพันธ์2549 เลขที่ออก 412729
 • 16 มกราคม 2549 เลขที่ออก 432747

สถิติหวยออกปี 2548 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2548 เลขที่ออก 492955
 • 16 ธันวาคม 2548 เลขที่ออก 449565
 • 1 ธันวาคม 2548 เลขที่ออก 388551
 • 16 พฤศจิกายน 2548 เลขที่ออก 742518
 • 1 พฤศจิกายน 2548 เลขที่ออก 970577
 • 16 ตุลาคม 2548 เลขที่ออก 041072
 • 1 ตุลาคม 2548 เลขที่ออก 766482
 • 16 กันยายน 2548 เลขที่ออก 214768
 • 1 กันยายน 2548 เลขที่ออก 316933
 • 16 สิงหาคม 2548 เลขที่ออก 475560
 • 1 สิงหาคม 2548 เลขที่ออก 961633
 • 16 กรกฎาคม 2548 เลขที่ออก 477452
 • 1 กรกฎาคม 2548 เลขที่ออก 009554
 • 16 มิถุนายน 2548 เลขที่ออก 793070
 • 1 มิถุนายน 2548 เลขที่ออก 176893
 • 16 พฤษภาคม2548 เลขที่ออก 867134
 • 2 พฤษภาคม2548 เลขที่ออก 772467
 • 16 เมษายน 2548 เลขที่ออก 119327
 • 1 เมษายน 2548 เลขที่ออก 815753
 • 16 มีนาคม 2548 เลขที่ออก 196345
 • 1 มีนาคม 2548 เลขที่ออก 800751
 • 16 กุมภาพันธ์2548 เลขที่ออก 816422
 • 1 กุมภาพันธ์2548 เลขที่ออก 540054
 • 16 มกราคม 2548 เลขที่ออก 335022

สถิติหวยออกปี 2547 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2547 เลขที่ออก 168858
 • 16 ธันวาคม 2547 เลขที่ออก 479372
 • 1 ธันวาคม 2547 เลขที่ออก 504658
 • 16 พฤศจิกายน 2547 เลขที่ออก 754622
 • 1 พฤศจิกายน 2547 เลขที่ออก 185966
 • 16 ตุลาคม 2547 เลขที่ออก 355858
 • 1 ตุลาคม 2547 เลขที่ออก 110866
 • 16 กันยายน 2547 เลขที่ออก 923373
 • 1 กันยายน 2547 เลขที่ออก 096597
 • 16 สิงหาคม 2547 เลขที่ออก 335921
 • 2 สิงหาคม 2547 เลขที่ออก 868990
 • 16 กรกฎาคม 2547 เลขที่ออก 205588
 • 1 กรกฎาคม 2547 เลขที่ออก 312471
 • 16 มิถุนายน 2547 เลขที่ออก 208713
 • 1 มิถุนายน 2547 เลขที่ออก 614144
 • 16 พฤษภาคม2547 เลขที่ออก 589207
 • 2 พฤษภาคม2547 เลขที่ออก 653403
 • 16 เมษายน 2547 เลขที่ออก 705832
 • 1 เมษายน 2547 เลขที่ออก 196391
 • 16 มีนาคม 2547 เลขที่ออก 615366
 • 1 มีนาคม 2547 เลขที่ออก 697483
 • 16 กุมภาพันธ์2547 เลขที่ออก 698002
 • 1 กุมภาพันธ์2547 เลขที่ออก 216822
 • 16 มกราคม 2547 เลขที่ออก 731342

 

สถิติหวยออกปี 2546 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2546 เลขที่ออก 739447
 • 16 ธันวาคม 2546 เลขที่ออก 177947
 • 1 ธันวาคม 2546 เลขที่ออก 991307
 • 16 พฤศจิกายน 2546 เลขที่ออก 238511
 • 1 พฤศจิกายน 2546 เลขที่ออก 941438
 • 16 ตุลาคม 2546 เลขที่ออก 305500
 • 1 ตุลาคม 2546 เลขที่ออก 912040
 • 16 กันยายน 2546 เลขที่ออก 600589
 • 1 กันยายน 2546 เลขที่ออก 187813
 • 16 สิงหาคม 2546 เลขที่ออก 354771
 • 1 สิงหาคม 2546 เลขที่ออก 766098
 • 16 กรกฎาคม 2546 เลขที่ออก 679545
 • 1 กรกฎาคม 2546 เลขที่ออก 461414
 • 16 มิถุนายน 2546 เลขที่ออก 389872
 • 1 มิถุนายน 2546 เลขที่ออก 766066
 • 16 พฤษภาคม2546 เลขที่ออก 552784
 • 2 พฤษภาคม2546 เลขที่ออก 135603
 • 16 เมษายน 2546 เลขที่ออก 892525
 • 1 เมษายน 2546 เลขที่ออก 933164
 • 16 มีนาคม 2546 เลขที่ออก 653062
 • 1 มีนาคม 2546 เลขที่ออก 441022
 • 17 กุมภาพันธ์2546 เลขที่ออก 455578
 • 1 กุมภาพันธ์2546 เลขที่ออก 456370
 • 16 มกราคม 2546 เลขที่ออก 977085

สถิติหวยออกปี 2545 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2545 เลขที่ออก 895196
 • 16 ธันวาคม 2545 เลขที่ออก 019682
 • 1 ธันวาคม 2545 เลขที่ออก 968422
 • 16 พฤศจิกายน 2545 เลขที่ออก 915344
 • 1 พฤศจิกายน 2545 เลขที่ออก 505498
 • 16 ตุลาคม 2545 เลขที่ออก 428641
 • 1 ตุลาคม 2545 เลขที่ออก 802505
 • 16 กันยายน 2545 เลขที่ออก 156050
 • 1 กันยายน 2545 เลขที่ออก 994200
 • 16 สิงหาคม 2545 เลขที่ออก 120108
 • 1 สิงหาคม 2545 เลขที่ออก 493438
 • 16 กรกฎาคม 2545 เลขที่ออก 340264
 • 1 กรกฎาคม 2545 เลขที่ออก 481447
 • 16 มิถุนายน 2545 เลขที่ออก 073261
 • 1 มิถุนายน 2545 เลขที่ออก 161149
 • 16 พฤษภาคม2545 เลขที่ออก 598714
 • 2 พฤษภาคม2545 เลขที่ออก 590664
 • 16 เมษายน 2545 เลขที่ออก 522630
 • 1 เมษายน 2545 เลขที่ออก 990543
 • 16 มีนาคม 2545 เลขที่ออก 659152
 • 1 มีนาคม 2545 เลขที่ออก 805590
 • 16 กุมภาพันธ์2545 เลขที่ออก 330853
 • 1 กุมภาพันธ์2545 เลขที่ออก 633270
 • 16 มกราคม 2545 เลขที่ออก 709670

สถิติหวยออกปี 2544 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2544 เลขที่ออก 729367
 • 16 ธันวาคม 2544 เลขที่ออก 224675
 • 1 ธันวาคม 2544 เลขที่ออก 737022
 • 16 พฤศจิกายน 2544 เลขที่ออก 685706
 • 1 พฤศจิกายน 2544 เลขที่ออก 683472
 • 16 ตุลาคม 2544 เลขที่ออก 975005
 • 1 ตุลาคม 2544 เลขที่ออก 104154
 • 16 กันยายน 2544 เลขที่ออก 616426
 • 1 กันยายน 2544 เลขที่ออก 119067
 • 16 สิงหาคม 2544 เลขที่ออก 690135
 • 1 สิงหาคม 2544 เลขที่ออก 180597
 • 16 กรกฎาคม 2544 เลขที่ออก 820715
 • 1 กรกฎาคม 2544 เลขที่ออก 107987
 • 16 มิถุนายน 2544 เลขที่ออก 762394
 • 1 มิถุนายน 2544 เลขที่ออก 113311
 • 16 พฤษภาคม2544 เลขที่ออก 091982
 • 2 พฤษภาคม2544 เลขที่ออก 205095
 • 16 เมษายน 2544 เลขที่ออก 140843
 • 1 เมษายน 2544 เลขที่ออก 640998
 • 16 มีนาคม 2544 เลขที่ออก 633616
 • 1 มีนาคม 2544 เลขที่ออก 836537
 • 16 กุมภาพันธ์2544 เลขที่ออก 621267
 • 1 กุมภาพันธ์2544 เลขที่ออก 454703
 • 16 มกราคม 2544 เลขที่ออก 737016

สถิติหวยออกปี 2543 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2543 เลขที่ออก 119451
 • 16 ธันวาคม 2543 เลขที่ออก 969676
 • 1 ธันวาคม 2543 เลขที่ออก 887956
 • 16 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ออก 565311
 • 1 พฤศจิกายน 2543 เลขที่ออก 093182
 • 16 ตุลาคม 2543 เลขที่ออก 620662
 • 1 ตุลาคม 2543 เลขที่ออก 290582
 • 16 กันยายน 2543 เลขที่ออก 046251
 • 1 กันยายน 2543 เลขที่ออก 437367
 • 16 สิงหาคม 2543 เลขที่ออก 459013
 • 1 สิงหาคม 2543 เลขที่ออก 267540
 • 16 กรกฎาคม 2543 เลขที่ออก 931342
 • 1 กรกฎาคม 2543 เลขที่ออก 674071
 • 16 มิถุนายน 2543 เลขที่ออก 825696
 • 1 มิถุนายน 2543 เลขที่ออก 592761
 • 16 พฤษภาคม2543 เลขที่ออก 009315
 • 2 พฤษภาคม2543 เลขที่ออก 070715
 • 16 เมษายน 2543 เลขที่ออก 836777
 • 1 เมษายน 2543 เลขที่ออก 963948
 • 16 มีนาคม 2543 เลขที่ออก 164311
 • 1 มีนาคม 2543 เลขที่ออก 997833
 • 16 กุมภาพันธ์2543 เลขที่ออก 729816
 • 1 กุมภาพันธ์2543 เลขที่ออก 530213
 • 16 มกราคม 2543 เลขที่ออก 442183

 

สถิติหวยออกปี 2542 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2542 เลขที่ออก 051108
 • 16 ธันวาคม 2542 เลขที่ออก 139853
 • 1 ธันวาคม 2542 เลขที่ออก 669281
 • 16 พฤศจิกายน 2542 เลขที่ออก 764354
 • 1 พฤศจิกายน 2542 เลขที่ออก 561335
 • 16 ตุลาคม 2542 เลขที่ออก 410227
 • 1 ตุลาคม 2542 เลขที่ออก 830676
 • 16 กันยายน 2542 เลขที่ออก 807506
 • 1 กันยายน 2542 เลขที่ออก 591344
 • 16 สิงหาคม 2542 เลขที่ออก 340998
 • 1 สิงหาคม 2542 เลขที่ออก 056860
 • 16 กรกฎาคม 2542 เลขที่ออก 070416
 • 1 กรกฎาคม 2542 เลขที่ออก 386441
 • 16 มิถุนายน 2542 เลขที่ออก 278794
 • 1 มิถุนายน 2542 เลขที่ออก 077626
 • 16 พฤษภาคม2542 เลขที่ออก 618818
 • 2 พฤษภาคม2542 เลขที่ออก 691483
 • 16 เมษายน 2542 เลขที่ออก 625094
 • 1 เมษายน 2542 เลขที่ออก 479957
 • 16 มีนาคม 2542 เลขที่ออก 577278
 • 2 มีนาคม 2542 เลขที่ออก 660214
 • 16 กุมภาพันธ์2542 เลขที่ออก 307213
 • 1 กุมภาพันธ์2542 เลขที่ออก 342860
 • 16 มกราคม 2542 เลขที่ออก 190611

สถิติหวยออกปี 2541 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2541 เลขที่ออก 464147
 • 16 ธันวาคม 2541 เลขที่ออก 181813
 • 1 ธันวาคม 2541 เลขที่ออก 836569
 • 16 พฤศจิกายน 2541 เลขที่ออก 270744
 • 1 พฤศจิกายน 2541 เลขที่ออก 920846
 • 16 ตุลาคม 2541 เลขที่ออก 261080
 • 1 ตุลาคม 2541 เลขที่ออก 987844
 • 16 กันยายน 2541 เลขที่ออก 065720
 • 1 กันยายน 2541 เลขที่ออก 872795
 • 16 สิงหาคม 2541 เลขที่ออก 081784
 • 1 สิงหาคม 2541 เลขที่ออก 748493
 • 16 กรกฎาคม 2541 เลขที่ออก 599991
 • 1 กรกฎาคม 2541 เลขที่ออก 595123
 • 16 มิถุนายน 2541 เลขที่ออก 858076
 • 1 มิถุนายน 2541 เลขที่ออก 820088
 • 16 พฤษภาคม2541 เลขที่ออก 840043
 • 2 พฤษภาคม2541 เลขที่ออก 663807
 • 16 เมษายน 2541 เลขที่ออก 146573
 • 1 เมษายน 2541 เลขที่ออก 496930
 • 16 มีนาคม 2541 เลขที่ออก 572701
 • 1 มีนาคม 2541 เลขที่ออก 236864
 • 16 กุมภาพันธ์2541 เลขที่ออก 612897
 • 1 กุมภาพันธ์2541 เลขที่ออก 665959
 • 16 มกราคม 2541 เลขที่ออก 947195

สถิติหวยออกปี 2540 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2540 เลขที่ออก 675704
 • 16 ธันวาคม 2540 เลขที่ออก 294240
 • 1 ธันวาคม 2540 เลขที่ออก 241559
 • 16 พฤศจิกายน 2540 เลขที่ออก 875462
 • 1 พฤศจิกายน 2540 เลขที่ออก 974201
 • 16 ตุลาคม 2540 เลขที่ออก 405124
 • 1 ตุลาคม 2540 เลขที่ออก 444413
 • 16 กันยายน 2540 เลขที่ออก 527514
 • 1 กันยายน 2540 เลขที่ออก 083537
 • 16 สิงหาคม 2540 เลขที่ออก 156967
 • 1 สิงหาคม 2540 เลขที่ออก 054272
 • 16 กรกฎาคม 2540 เลขที่ออก 509691
 • 1 กรกฎาคม 2540 เลขที่ออก 676573
 • 16 มิถุนายน 2540 เลขที่ออก 537146
 • 1 มิถุนายน 2540 เลขที่ออก 643997
 • 16 พฤษภาคม2540 เลขที่ออก 088067
 • 2 พฤษภาคม2540 เลขที่ออก 388437
 • 16 เมษายน 2540 เลขที่ออก 551450
 • 1 เมษายน 2540 เลขที่ออก 617629
 • 16 มีนาคม 2540 เลขที่ออก 100474
 • 1 มีนาคม 2540 เลขที่ออก 976779
 • 16 กุมภาพันธ์2540 เลขที่ออก 499884
 • 1 กุมภาพันธ์2540 เลขที่ออก 750792
 • 16 มกราคม 2540 เลขที่ออก 151995

สถิติหวยออกปี 2539 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2539 เลขที่ออก 879454
 • 16 ธันวาคม 2539 เลขที่ออก 593856
 • 1 ธันวาคม 2539 เลขที่ออก 179528
 • 16 พฤศจิกายน 2539 เลขที่ออก 951088
 • 1 พฤศจิกายน 2539 เลขที่ออก 512694
 • 16 ตุลาคม 2539 เลขที่ออก 198019
 • 1 ตุลาคม 2539 เลขที่ออก 947788
 • 16 กันยายน 2539 เลขที่ออก 814368
 • 1 กันยายน 2539 เลขที่ออก 470136
 • 16 สิงหาคม 2539 เลขที่ออก 352768
 • 1 สิงหาคม 2539 เลขที่ออก 151091
 • 16 กรกฎาคม 2539 เลขที่ออก 332687
 • 1 กรกฎาคม 2539 เลขที่ออก 625379
 • 16 มิถุนายน 2539 เลขที่ออก 318311
 • 1 มิถุนายน 2539 เลขที่ออก 869656
 • 17 พฤษภาคม2539 เลขที่ออก 978140
 • 2 พฤษภาคม2539 เลขที่ออก 247351
 • 16 เมษายน 2539 เลขที่ออก 049584
 • 1 เมษายน 2539 เลขที่ออก 660765
 • 16 มีนาคม 2539 เลขที่ออก 019128
 • 1 มีนาคม 2539 เลขที่ออก 304855
 • 16 กุมภาพันธ์2539 เลขที่ออก 681455
 • 1 กุมภาพันธ์2539 เลขที่ออก 256556
 • 16 มกราคม 2539 เลขที่ออก 318302

สถิติหวยออกปี 2538 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2538 เลขที่ออก 327686
 • 16 ธันวาคม 2538 เลขที่ออก 952808
 • 1 ธันวาคม 2538 เลขที่ออก 714426
 • 16 พฤศจิกายน 2538 เลขที่ออก 239422
 • 1 พฤศจิกายน 2538 เลขที่ออก 282069
 • 16 ตุลาคม 2538 เลขที่ออก 322154
 • 1 ตุลาคม 2538 เลขที่ออก 317092
 • 16 กันยายน 2538 เลขที่ออก 876454
 • 1 กันยายน 2538 เลขที่ออก 620837
 • 16 สิงหาคม 2538 เลขที่ออก 265333
 • 1 สิงหาคม 2538 เลขที่ออก 464819
 • 16 กรกฎาคม 2538 เลขที่ออก 248122
 • 1 กรกฎาคม 2538 เลขที่ออก 939901
 • 16 มิถุนายน 2538 เลขที่ออก 046698
 • 1 มิถุนายน 2538 เลขที่ออก 105615
 • 17 พฤษภาคม2538 เลขที่ออก 220381
 • 2 พฤษภาคม2538 เลขที่ออก 504692
 • 16 เมษายน 2538 เลขที่ออก 053581
 • 1 เมษายน 2538 เลขที่ออก 427039
 • 16 มีนาคม 2538 เลขที่ออก 646847
 • 1 มีนาคม 2538 เลขที่ออก 411454
 • 16 กุมภาพันธ์2538 เลขที่ออก 869070
 • 1 กุมภาพันธ์2538 เลขที่ออก 198162
 • 16 มกราคม 2538 เลขที่ออก 922388


สถิติหวยออกปี 2537 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2537 เลขที่ออก 6284069
 • 16 ธันวาคม 2537 เลขที่ออก 5100040
 • 1 ธันวาคม 2537 เลขที่ออก 6832681
 • 16 พฤศจิกายน 2537 เลขที่ออก 6095849
 • 1 พฤศจิกายน 2537 เลขที่ออก 1676779
 • 16 ตุลาคม 2537 เลขที่ออก 7583048
 • 1 ตุลาคม 2537 เลขที่ออก 7128442
 • 1 ตุลาคม 2537 เลขที่ออก 7128442
 • 16 กันยายน 2537 เลขที่ออก 4781931
 • 1 กันยายน 2537 เลขที่ออก 6220893
 • 16 สิงหาคม 2537 เลขที่ออก 6504760
 • 1 สิงหาคม 2537 เลขที่ออก 3114057
 • 16 กรกฎาคม 2537 เลขที่ออก 5962891
 • 1 กรกฎาคม 2537 เลขที่ออก 6568267
 • 16 มิถุนายน 2537 เลขที่ออก 1947355
 • 1 มิถุนายน 2537 เลขที่ออก 3560804
 • 16 พฤษภาคม2537 เลขที่ออก 2071764
 • 2 พฤษภาคม2537 เลขที่ออก 3072877
 • 16 เมษายน 2537 เลขที่ออก 7893913
 • 1 เมษายน 2537 เลขที่ออก 4269815
 • 16 มีนาคม 2537 เลขที่ออก 1723336
 • 1 มีนาคม 2537 เลขที่ออก 3373731
 • 16 กุมภาพันธ์2537 เลขที่ออก 7679044
 • 1 กุมภาพันธ์2537 เลขที่ออก 5984685
 • 16 มกราคม 2537 เลขที่ออก 4791270

สถิติหวยออกปี 2536 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2536 เลขที่ออก 2669189
 • 16 ธันวาคม 2536 เลขที่ออก 4043500
 • 1 ธันวาคม 2536 เลขที่ออก 3670638
 • 16 พฤศจิกายน 2536 เลขที่ออก 7515123
 • 1 พฤศจิกายน 2536 เลขที่ออก 3908940
 • 16 ตุลาคม 2536 เลขที่ออก 7611764
 • 1 ตุลาคม 2536 เลขที่ออก 3415973
 • 16 กันยายน 2536 เลขที่ออก 4286755
 • 1 กันยายน 2536 เลขที่ออก 2812096
 • 16 สิงหาคม 2536 เลขที่ออก 4088644
 • 1 สิงหาคม 2536 เลขที่ออก 4137744
 • 16 กรกฎาคม 2536 เลขที่ออก 5686061
 • 1 กรกฎาคม 2536 เลขที่ออก 3820203
 • 16 มิถุนายน 2536 เลขที่ออก 2119871
 • 1 มิถุนายน 2536 เลขที่ออก 3488477
 • 16 พฤษภาคม2536 เลขที่ออก 1633983
 • 2 พฤษภาคม2536 เลขที่ออก 7749508
 • 16 เมษายน 2536 เลขที่ออก 5632018
 • 1 เมษายน 2536 เลขที่ออก 5825558
 • 16 มีนาคม 2536 เลขที่ออก 7680699
 • 1 มีนาคม 2536 เลขที่ออก 4006281
 • 16 กุมภาพันธ์2536 เลขที่ออก 7549455
 • 1 กุมภาพันธ์2536 เลขที่ออก 7459337
 • 16 มกราคม 2536 เลขที่ออก 5423816

สถิติหวยออกปี 2535 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2535 เลขที่ออก 6662150
 • 16 ธันวาคม 2535 เลขที่ออก 4826531
 • 1 ธันวาคม 2535 เลขที่ออก 7120927
 • 16 พฤศจิกายน 2535 เลขที่ออก 3685682
 • 1 พฤศจิกายน 2535 เลขที่ออก 6267821
 • 16 ตุลาคม 2535 เลขที่ออก 3576993
 • 1 ตุลาคม 2535 เลขที่ออก 6379578
 • 16 กันยายน 2535 เลขที่ออก 6874108
 • 1 กันยายน 2535 เลขที่ออก 1446615
 • 16 สิงหาคม 2535 เลขที่ออก 6234607
 • 1 สิงหาคม 2535 เลขที่ออก 6697778
 • 16 กรกฎาคม 2535 เลขที่ออก 7954430
 • 1 กรกฎาคม 2535 เลขที่ออก 5119968
 • 16 มิถุนายน 2535 เลขที่ออก 5569432
 • 1 มิถุนายน 2535 เลขที่ออก 5184191
 • 16 พฤษภาคม2535 เลขที่ออก 2827496
 • 2 พฤษภาคม2535 เลขที่ออก 5765397
 • 16 เมษายน 2535 เลขที่ออก 2699374
 • 1 เมษายน 2535 เลขที่ออก 2244704
 • 16 มีนาคม 2535 เลขที่ออก 1218353
 • 1 มีนาคม 2535 เลขที่ออก 7291524
 • 16 กุมภาพันธ์2535 เลขที่ออก 1868701
 • 1 กุมภาพันธ์2535 เลขที่ออก 5986924
 • 16 มกราคม 2535 เลขที่ออก 1149428

 

สถิติหวยออกปี 2534 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2534 เลขที่ออก 3208301
 • 16 ธันวาคม 2534 เลขที่ออก 7241436
 • 1 ธันวาคม 2534 เลขที่ออก 1470741
 • 16 พฤศจิกายน 2534 เลขที่ออก 4373528
 • 1 พฤศจิกายน 2534 เลขที่ออก 7894285
 • 16 ตุลาคม 2534 เลขที่ออก 2078202
 • 1 ตุลาคม 2534 เลขที่ออก 2730444
 • 16 กันยายน 2534 เลขที่ออก 4790449
 • 1 กันยายน 2534 เลขที่ออก 6700430
 • 16 สิงหาคม 2534 เลขที่ออก 3746551
 • 1 สิงหาคม 2534 เลขที่ออก 6580541
 • 16 กรกฎาคม 2534 เลขที่ออก 1671946
 • 1 กรกฎาคม 2534 เลขที่ออก 4441724
 • 16 มิถุนายน 2534 เลขที่ออก 5364632
 • 1 มิถุนายน 2534 เลขที่ออก 2496376
 • 16 พฤษภาคม2534 เลขที่ออก 2532303
 • 2 พฤษภาคม2534 เลขที่ออก 4222124
 • 16 เมษายน 2534 เลขที่ออก 4824037
 • 1 เมษายน 2534 เลขที่ออก 1606864
 • 16 มีนาคม 2534 เลขที่ออก 5891641
 • 1 มีนาคม 2534 เลขที่ออก 4598076
 • 16 กุมภาพันธ์2534 เลขที่ออก 3223780
 • 1 กุมภาพันธ์2534 เลขที่ออก 5396496
 • 16 มกราคม 2534 เลขที่ออก 5328736

สถิติหวยออกปี 2533 รางวัลที่ 1

 • 30 ธันวาคม 2533 เลขที่ออก 2190949
 • 16 ธันวาคม 2533 เลขที่ออก 4407799
 • 1 ธันวาคม 2533 เลขที่ออก 4771944
 • 16 พฤศจิกายน 2533 เลขที่ออก 1226536
 • 1 พฤศจิกายน 2533 เลขที่ออก 4380230
 • 16 ตุลาคม 2533 เลขที่ออก 5626303
 • 1 ตุลาคม 2533 เลขที่ออก 5738808
 • 16 กันยายน 2533 เลขที่ออก 5202390
 • 1 กันยายน 2533 เลขที่ออก 1622380
 • 16 สิงหาคม 2533 เลขที่ออก 1671935
 • 1 สิงหาคม 2533 เลขที่ออก 1867185
 • 16 กรกฎาคม 2533 เลขที่ออก 3814178
 • 1 กรกฎาคม 2533 เลขที่ออก 1076835
 • 16 มิถุนายน 2533 เลขที่ออก 3530344
 • 1 มิถุนายน 2533 เลขที่ออก 2355474
 • 16 พฤษภาคม2533 เลขที่ออก 5071272
 • 2 พฤษภาคม2533 เลขที่ออก 5898868
 • 16 เมษายน 2533 เลขที่ออก 5092890
 • 1 เมษายน 2533 เลขที่ออก 4734251
 • 16 มีนาคม 2533 เลขที่ออก 3240205
 • 1 มีนาคม 2533 เลขที่ออก 4968902
 • 16 กุมภาพันธ์2533 เลขที่ออก 3732892
 • 1 กุมภาพันธ์2533 เลขที่ออก 1078496
 • 16 มกราคม 2533 เลขที่ออก 3992239


จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่ 1 ที่ออกซ้ำบ่อยหรือที่เรียกกันว่า 2 ตัวบน

 • 15 ครั้ง  77
 • 14 ครั้ง  64  67
 • 13 ครั้ง  11  22
 • 12 ครั้ง  04  24  44  54
 • 11 ครั้ง  15  51  56  91  97
 • 10 ครั้ง  03  37  40  84
 • 9 ครั้ง  07  25  31  43  47  60  72  88  94  96
 • 8 ครั้ง  00  02  08  12  13  16  27  28  30  33 
  41  42  50  53  55  70  73  81  93
 • 7 ครั้ง  01  05  18  23  35  36  38  46  49  58 
  61  66  71  74  76  78  82  83  86  95  98
 • 6 ครั้ง  14  52  62  80  85  87  90
 • 5 ครั้ง  17  26  29  34  48  57  59  65  68  69  89
 • 4 ครั้ง  06  10  32  39  45  63  79  92
 • 3 ครั้ง  09  19  20  21  75

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1 ที่ออกซ้ำบ่อยหรือที่เรียกกันว่า 2 ตัวบน

 • 4 ครั้ง  311  344  391  404  422  684  704  816
 • 3 ครั้ง  022  069  108  123  227  303  327  374 
  377  438  454  496  500  537  564   578  615 
  630  656  764  804  825  853  864  893  924 
  993  997

 

วิธีขึ้นรางวัลที่ 1

เมื่อคุณถูกรางวัลที่ 1 สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำมีดังต่อไปนี้

 1. เขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หลังสลาก สิ่งนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของสลากเบื้องต้น
 2. เพิ่มความอุ่นใจด้วยการไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน (ขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำได้)
 3. จองคิวออนไลน์เพื่อขึ้นเงินรางวัลกองสลาก ได้ที่ ระบบจองคิวออนไลน์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเช็คเงินรางวัลสามารถนำไปขึ้นได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
 4. สถานที่อื่นๆ สามารถขึ้นรางวัลได้ อื่นๆ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
 5. อัตราภาษีที่ถูกหักดังนี้  สลากแบบธรรมดา โหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% สลากการกุศลชุดพิเศษ หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
  *ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องนำไปยื่นภาษีประจำปี

 

 

 


หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล