รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีมะโรง ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 4,569

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีมะโรงวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีมะโรง (ปีมังกร) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีมะโรง

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะโรง คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศเหนือ
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะโรง คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะโรงคือ

 • 07.00 – 08.59 น.     15.00 – 16.59 น.     17.00 – 18.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะโรงคือ

 • 01.00 – 02.59 น.     05.00 – 06.59 น.     19.00 – 20.59 น

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    4 ม.ค.   8 ม.ค.   12 ม.ค.   16 ม.ค.   20 ม.ค.   24 ม.ค.   28 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   1 ม.ค.   13 ม.ค.   25 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   2 ม.ค.   14 ม.ค.   26 ม.ค.
 • วันให้ร้าย     5 ม.ค.   7 ม.ค.   17 ม.ค.   19 ม.ค.   29 ม.ค.   31 ม.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    2 ก.พ.   6 ก.พ.   10 ก.พ.   14 ก.พ.   18 ก.พ.   22 ก.พ.   26 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก    7 ก.พ.   19 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   8 ก.พ.   20 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย     1 ก.พ.   11 ก.พ.   13 ก.พ.   23 ก.พ.   25 ก.พ.   

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    2 มี.ค.   6 มี.ค.   10 มี.ค.   14 มี.ค.   18 มี.ค.   22 มี.ค.   26 มี.ค.   30 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   3 มี.ค.   15 มี.ค.   27 มี.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   4 มี.ค.   16 มี.ค.   28 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย     7 มี.ค.   9 มี.ค.   19 มี.ค.   21 มี.ค.   31 มี.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    3 เม.ย.   7 เม.ย.   11 เม.ย.   15 เม.ย.   19 เม.ย.   23 เม.ย.   27 เม.ย.   
 • วันถูกโฉลก   8 เม.ย.   20 เม.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   9 เม.ย.   21 เม.ย.   
 • วันให้ร้าย     2 เม.ย.   12 เม.ย.   14 เม.ย.   24 เม.ย.   26 เม.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    1 พ.ค.   5 พ.ค.   9 พ.ค.   13 พ.ค.   17 พ.ค.   21 พ.ค.   25 พ.ค.   29 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   2 พ.ค.   14 พ.ค.   26 พ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   3 พ.ค.   15 พ.ค.   27 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     6 พ.ค.   8 พ.ค.   18 พ.ค.   20 พ.ค.   30 พ.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    2 มิ.ย.   6 มิ.ย.   10 มิ.ย.   14 มิ.ย.   
 • 18 มิ.ย.   22 มิ.ย.   26 มิ.ย.   30 มิ.ย.
 • วันถูกโฉลก   7 มิ.ย.   19 มิ.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   8 มิ.ย.   20 มิ.ย.   
 • วันให้ร้าย     1 มิ.ย.   11 มิ.ย.   13 มิ.ย.   23 มิ.ย.   25 มิ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    4 ก.ค.   8 ก.ค.   12 ก.ค.   16 ก.ค.   20 ก.ค.   24 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   1 ก.ค.   13 ก.ค.   25 ก.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   2 ก.ค.   14 ก.ค.   26 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     5 ก.ค.   7 ก.ค.   17 ก.ค.   19 ก.ค.   29 ก.ค.   31 ก.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    1 ส.ค.   5 ส.ค.   9 ส.ค.   13 ส.ค.   17 ส.ค.   21 ส.ค.   25 ส.ค.   29 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   6 ส.ค.   18 ส.ค.   30 ส.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   7 ส.ค.   19 ส.ค.   31 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     10 ส.ค.   12 ส.ค.   22 ส.ค.   24 ส.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    2 ก.ย.   6 ก.ย.   10 ก.ย.   14 ก.ย.   18 ก.ย.   22 ก.ย.   26 ก.ย.   30 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   11 ก.ย.   23 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   12 ก.ย.   24 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     3 ก.ย.   5 ก.ย.   15 ก.ย.   17 ก.ย.     27 ก.ย.   29 ก.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    4 ต.ค.   8 ต.ค.   12 ต.ค.   16 ต.ค.   20 ต.ค.   24 ต.ค.   28 ต.ค.   
 • วันถูกโฉลก   5 ต.ค.   17 ต.ค.   29 ต.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   6 ต.ค.   18 ต.ค.   30 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     9 ต.ค.   11 ต.ค.   21 ต.ค.   23 ต.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    1 พ.ย.   5 พ.ย.   9 พ.ย.   13 พ.ย.  17 พ.ย.   21 พ.ย.   25 พ.ย.   29 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก   10 พ.ย.   22 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   11 พ.ย.   23 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     2 พ.ย.   4 พ.ย.   14 พ.ย.   16 พ.ย.   26 พ.ย.   28 พ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีมะโรง

 • วันสมพงศ์    3 ธ.ค.   7 ธ.ค.   11 ธ.ค.   15 ธ.ค.  19 ธ.ค.   23 ธ.ค.   27 ธ.ค.   31 ธ.ค.
 • วันถูกโฉลก   4 ธ.ค.   16 ธ.ค.   28 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   5 ธ.ค.   17 ธ.ค.   29 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     8 ธ.ค.   10 ธ.ค.   20 ธ.ค.   22 ธ.ค.

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu