รีเซต

วันตักบาตรเทโว 2565 ตักบาตรเทโว คืออะไรทำไมต้องทำหลังออกพรรษา

  • 03 ตุลาคม 2565
  • 11,016 6

     วันตักบาตรเทโว ปี 2565 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ซึ่งในปีนี้ตรงกับที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปี 2565 นี้ วันออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน11 ประเพณีการตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เดิมทีเรียกว่า “ตักบาตรเทโวโหรณะ” เมื่อผ่านกาลเวลาจึงถูกเรียกย่อจนเหลือคำว่า “ตักบาตรเทโว” คำว่า “เทโวโหรณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก และในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงจำพรรษา 3 เดือน เพื่อแสดงอภิธรรมโปรดพระมารดา ดังนั้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ในทุกๆ ปี จึงเป็นวันที่ชาวพุทธทำการตักบาตรเทโวเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จกลับมาของพระพุทธองค์ ประเพณีตักบาตรเทโวจึงเป็นการตักบาตรใหญ่ประจำปีที่สืบทอดจนมาถึงทุกวันนี้

 

วันตักบาตรเทโว 2565 ตักบาตรเทโว คืออะไรทำไมต้องทำหลังออกพรรษา

อาหารทใส่บาตรในวันตักบาตรเทโว

     อาหารที่ใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวนอกจากจะเป็นอาหารคาวหวานแล้วยังมี ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด สาเหตุที่เป็นข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด เนื่องการเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จกลับมา เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากมาใส่บาตรทำให้ไม่สามารถที่จะถวายอาหารใส่ลงบาตรได้จึงได้นำข้าวมาปั้นก้อนแล้วโยนลงบาตร ต่อมาได้มีการปรับเป็นข้าวต้มลูกโยน และข้าวต้มมัด 

สถานที่ตักบาตรเทโว

สำหรับใครที่ต้องการตักบาตรเทโวมีวัดที่จัดงานตักบาตรเทโว ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

  • วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
  • วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี
  • วัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท
  • วัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง
  • วัดพระบาทภูพานคำ จังหวัดขอนแก่น
  • วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
  • วัดพระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่


 


บทความที่คุณอาจสนใจ