คำอธิษฐานขอลูกสำหรับคนที่มีลูกยาก โดย Horosociety

  • 02 สิงหาคม 2564
  • 260

คำอธิษฐานขอลูกสำหรับคนที่มีลูกยาก โดย Horosociety

1. ให้คุณไปขัดห้องน้ำ 7 วัด โดยซื้ออุปกรณ์ขัดห้องน้ำดังนี้

  • แปรงขัดห้องน้ำ 7 อัน
  • ขันน้ำ 7 ใบ
  • น้ำยาขัดห้องน้ำ 7 ขวด
  • จุดธูป 16 ดอก
  • เทียน 2 เล่ม

จากนั้นนำมาวางที่หน้าพระปฏิมา โดยตั้งนะโม 3 จบ

“ข้าพเจ้าชื่อ - สกุลขอบารมีพระรัตนตรัยเป็นสักขีพยาน
ในการที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทำงานสาธารณประโยชน์แก่ของสงฆ์
อานิสงส์ใดที่พึงมีพึงได้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
ที่เคยเป็นเหตุให้เขาต้องแท้ง จงมารับส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด
ขอโรคภัยต่าง ๆ ที่เป็นเห็นให้มีบุตรยาก
​หรือโรคภายในของผู้หญิงต่าง ๆ จงสลายตัวไปด้วยเถิด”

2. ให้คุณและภรรยา ถือศีล 8 เป็นเวลา 7 วัน

3. จากนั้นให้รักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ