รีเซต

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร พร้อมคำไหว้บูชาพระธาตุ เสริมดวงดีตลอดปี!

  • 14 มกราคม 2566
  • 8,614 8

     การ ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร และการสวด คำไหว้บูชาพระธาตุ นั้น คือหนึ่งในวิธีเสริมดวงที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ทำบุญไหว้พระเสริมดวงช่วงปีใหม่ หรือแก้ชงในช่วงตรุษจีนเท่านั้นนะคะ แต่เรายังสามารถไปไหว้พระธาตุได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งแต่ละปีเกิดควรจะไหว้พระธาตุที่ไหน สวดมนต์บทไหนบ้างนั้น TrueID Horoscope มีคำตอบมาให้แล้วค่ะ 


1. ปีชวด (ปีหนู)
พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
กิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ


----------------------------------------

 

2. ปีฉลู (ปีวัว)
พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระธาตุลำปางหลวง 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

อ่านเพิ่มเติม

ไหว้พระ ชมความงาม ที่ "วัดพระธาตุลำปางหลวง"


----------------------------------------

 

3. ปีขาล (ปีเสือ)
พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุช่อแฮ จ. แพร่

 

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระธาตุช่อแฮ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฏฐิตา อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส


----------------------------------------


4. ปีเถาะ (กระต่าย)

พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

 

พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ ปีกระต่าย วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยาธาตุภูตา อะตุลานุภาวา จิรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิ หันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต (สวด 3 จบ)

 

----------------------------------------

 

5. ปีมะโรง (ปีงูใหญ่)
พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระพุทธสิหิงค์ จ.เชียงใหม่

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระพุทธสิหิงค์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช
ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละ พุทธะ
สาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต
ธะระมาโนยะพุทโตติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง
สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง
สะระภิกันตัง นะมามิหัง

 

----------------------------------------

 

6. ปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก)
พระธาตุประจำปีเกิด: พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ และ วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

 

คำไหว้บูชาพระธาตุ : พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาละธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะพุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง

 

วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

คำไหว้บูชาพระธาตุ : พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง
อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ
เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง
ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง
ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง
มุจจะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

 

วัดพระธาตุหนองบัว จ.อุบลราชธานี

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระธาตุหนองบัว จ.อุบลราชธานี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง
อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ
เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง
ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง
ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง
มุจจะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

 

----------------------------------------

 

7. ปีมะเมีย (ปีม้า)
พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก 

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะรังฐิตัง ปะระมาธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

 

----------------------------------------

 

8. ปีมะแม (ปีแพะ)
พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

คำไหว้บูชาพระธาตุ : พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

 

----------------------------------------

 

9. ปีวอก (ปีลิง)
พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง ปันพะเตมะกัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะ อุรังคะเจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

 

คลิกดูเพิ่มเติม คาถาบูชาพระธาตุพนม คำไหว้พระธาตุพนม และคำนมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งจ.นครพนม

 

----------------------------------------

 

10. ปีระกา (ปีไก่)
พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

คำไหว้บูชาพระธาตุ : พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐัง สะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

 

----------------------------------------

 

11. ปีจอ (ปีสุนัข)
พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

คำไหว้บูชาพระธาตุ : พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสาธาตุ อุตตะมัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

 

----------------------------------------

 

12. ปีกุน (ปีหมู)
พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

คำไหว้บูชาพระธาตุ : วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา กะกุสะนูระ โกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตุมะราชะคะเห จะระติปิณะฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา พุทธาเน อิมัสสะมิง ปัพพะตาคิริ ปะทะ กังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ ราชะคะเห อิมัสสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ สุภะปะวะ รังมะคะโล ตะโมลากะถามุนิราชะ สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหังวันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา

 

----------------------------------------

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์