รีเซต

คาถาบูชาพระธาตุพนม คำไหว้พระธาตุพนม และคำนมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งจ.นครพนม

  • 20 มกราคม 2566
  • 5,160

         จ.นครพนมมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมาย และหนึ่งในที่ๆ ควรมาสักการะก็คือ พระธาตุพนม แห่งนี้ค่ะ  ซึ่งพระธาตุพนมนั้นเป็นที่ประดิษฐาน พระอุรังคธาตุ หรือ กระดูกส่วนหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้แต่ละปีนั้นมีสายบุญเดินทางมานมัสการกันอย่างไม่ขาดสาย

        และสำหรับสายมูนั้นก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันค่ะ เพราะเชื่อกันว่าที่นี่ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอก หรือปีลิงอีกด้วย โดยเชื่อว่าหากมานมัสการพระธาตุพนม 7 ครั้งขึ้นไปชีวิตจะบังเกิดสิริมงคลอย่างยิ่งค่ะ

        นอกจากนี้หลายคนที่อยากมีลูกก็มักเดินทางมาขอลูกที่พระธาตุพนมแห่งนี้เช่นกัน เพราะมีผู้ที่ขอแล้วสมหวังเป็นจำนวนมาก จากที่มีการเก็บสถิติเป็นทำเนียบคนที่ขอลูกแล้วสมหวัง ก็คือมีมากกว่า 2,000 ฉบับเลยทีเดียว!

        ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ คงต้องไปนมัสการกันสักครั้งแล้วล่ะค่ะ และ TrueID Horoscope ก็ไม่พลาดที่จะนำ คำไหว้พระธาตุพนม และ คำนมัสการพระธาตุพนม มาฝากกัน ลองนำไปสวดตามเพื่อเสริมสิริมงคลกันนะคะ 

 

คาถาบูชาพระธาตุพนม คำไหว้พระธาตุพนม และคำนมัสการพระธาตุพนม 

 

 

คำไหว้พระธาตุพนม 10 ทิศ

(ตั้งนะโมฯ สามจบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

๑.คำไหว้ทิศบูรพา
ปุริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๒.คำไหว้ทิศอาคเนย์
ปุริมายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๓.คำไหว้ทิศทักษิณ
ทักขิณายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๔.คำไหว้หรดี
ทักขิณายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๕.คำไหว้ทิศปัจจิม
ปัจฉิมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๖.คำไหว้ทิศพายัพ
ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๗.คำไหว้ทิศอุดร
อุตตะรายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๘.คำไหว้ทิศอีสาน
อุตตะรายะ อะนุทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๙.คำไหว้ฐานพระธาตุ
เหฏฐิมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

๑๐.คำไหว้ยอดพระเจดีย์
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริส๎มิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

 

คำไหว้พระธาตุพนม

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ 
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะ คิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ 
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ

คำไหว้ยอดพระธาตุพนม (ยอดฉัตรทอง)

เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ