รีเซต

คาถาเมตตามหานิยม สวดเสริมเสน่ห์ คนรักคนเมตตา เจรจาง่าย ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

  • 26 พฤศจิกายน 2564
  • 4,630 2

      ก่อนเจรจาเรื่องสำคัญ ต้องลองสวด คาถาเมตตามหานิยม เพื่อช่วยเสริมเสน่ห์ ให้คนรักคนเมตตา เจรจาการงานหรือค้าขายก็ง่ายและคล่องตัว รวมถึงผู้ใหญ่ยังอุปถัมภ์ช่วยเหลืออีกด้วย ไม่ว่าจะพรีเซ้นต์งาน คุยธุรกิจสำคัญ หรือสอบสัมภาษณ์ สมัครงาน สมัครเรียนใดๆ ลองนำไปสวดกันดูนะคะ เราได้รวมหลากหลาย "คาถาเมตตามหานิยม" ทั้งจากตำราโบราณ และครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ผู้คนนิยมสวดมาให้แล้วค่ะ 

 

คาถา เมตตามหานิยม สวดเสริมเสน่ห์ คนรักคนเมตตา เจรจาง่าย ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็สามารถนำไปสวดเสริมเสน่ห์ด้วยตนเองได้ แต่ละบทล้วนความหมายดี หากสวดพร้อมกับปฏิบัติ "ทาน ศีล ภาวนา" ไปด้วยจะยิ่งช่วยเสริมสิริมงคล เพิ่มเสน่ห์เมตตามหานิยม โดยไม่ต้องทำคุณไสยอะไรให้เป็นอันตรายหรือเข้าตัวเลยล่ะค่ะ 

 

คาถาเมตตามหานิยม ใครเห็นก็อยากช่วยเหลือ เจรจาราบรื่น

"นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ"

 

คาถาเมตตามหานิยม ช่วยให้คนเมตตาเอ็นดู แคล้วคลาดอันตราย 

จาก หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

"พุทธะเมตตัง จิตตัง มะมะ พุทธะพุทธา นุภาเวนะ
ธัมมะเมตตัง จิตตัง มะมะ ธัมมะธัมมา นุภาเวนะ
สังฆะเมตตัง จิตตัง มะมะ สังฆะสังฆา นุภาเวนะ"

 

คาถาเมตตามหานิยม ครอบจักรวาล คนเมตตา เทวดาช่วยเหลือ

จาก สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

"เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา"

 

คาถาเมตตามหานิยม ใครเห็นก็เอ็นดู

"วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหัง นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู"

 

คาถาเมตตามหานิยม ให้เจ้านายและผู้หลักผ้ใหญ่เอ็นดู

สวด 3 จบก่อนออกไปทำงาน หรือก่อนคุยกับเจ้านาย

"ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ"

 

คาถาเมตตามหานิยม ก่อนโทรหาลูกค้าหรือคนที่ไม่ถูกกัน

สวด 9 จบ ก่อนโทรศัพท์หาใครหรือก่อนเจรจากับคนที่มีปัญหากันอยู่

"นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธังมัดจิต ธัมมังมัดใจ สังฆังรักใคร่ ขอให้ (ชื่อ-นามสกุลของคนที่ไม่ถูกกัน) จงเมตตาเอ็นดูตัวแห่งข้าพเจ้า (ชื่อของคุณ) ด้วย นะโมพุทธายะ"

 

คาถาเมตตามหานิยม สาริกาลิ้นทอง

สวดก่อนเจรจากับผู้อื่น จะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่าวาจาของเราน่าฟัง เมื่อท่องถึงคำว่า "มิ" ให้ใช้มือแตะลิ้น 

"พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต"

 

คาถาเมตตามหานิยม เสริมรักเสริมเสน่ห์

หากต้องการให้ใครรู้สึกดีกับเรา ให้ท่องก่อนนำดอกไม้หรือของขวัญไปให้

"โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา"

 

คาถาเมตตามหานิยม ขุนแผนมหาเสน่ห์

ช่วยเสริมเสน่ห์ให้คนหลงใหล มีความปรารถนาดีให้เรา อยากช่วยเหลือเรา

"เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ"

 

คาถาเมตตามหานิยม สำหรับสมัครงาน สอบสัมภาษณ์งาน หรือสอบเข้าเรียน

สวดก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์งาน สมัครงาน หรือสอบเข้าเรียน สอบสัมภาษณ์สถาบันการศึกษาต่างๆ

"พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา"

 

คาถาเมตตามหานิยม สำหรับเจรจาต่อรอง หรือง้อคน

บทนี้เรียกอีกอย่างว่า คาถาใจอ่อน ใช้สวดก่อนเจรจาต่อรอง เช่น ขอลดหนี้ ขอโทษคน เพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกใจอ่อน ยอมผ่อนปรนให้กับเรา

"ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง"

 

คาถาเมตตามหานิยม สำหรับเสกเครื่องสำอาง

สำหรับคนรักสวยรักงาม สวดคาถานี้เพื่อเสกแป้งหรือน้ำหอม จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้ใครเห็นก็เมตตา

"โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ"

 

 

      สุดท้ายนี้ การจะสวดคาถาเมตตามหานิยม และคาถามหาเสน่ห์ให้ได้ผลนั้น ต้องทำความเข้าใจว่า การจะมัดใจผู้อื่นได้ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ โดยมีคาถาและบทสวดมนต์ต่างๆ เป็นส่วนเสริมกำลังใจให้ตั้งมั่นและแน่วแน่ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น 

      ในทางพระพุทธศาสนา องค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงหลักธรรม 4 ประการ ที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผูกมิตรซึ่งกันและกัน นั่นคือ สังคหวัตถุ 4 อันประกอบไปด้วย

     1. ทาน คือ การให้และแบ่งปันผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ คำแนะนำ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้รับ

     2. ปิยวาจา คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และถ้อยคำที่มีประโยชน์ พูดด้วยถ้อยคำที่เป็นจริง ไม่กระทบกระทั่งผู้อื่น 

     3. อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักช่วยเหลือส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตนเองอยู่ฝ่ายเดียว

     4. สมานัตตตา คือ การวางตัวให้เหมาะสม และเสมอต้นเสมอปลาย 

     หากปฏิบัติตัวได้ตามนี้ ก็เชื่อได้ว่าคุณย่อมจะเป็นที่รักและมีเสน่ห์ต่อคนหมู่มากได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งคาถาใดๆ เลยล่ะค่ะ

 

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์