รีเซต

สถิติหวยออกวันที่ 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 30 ปี สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • 21 เมษายน 2565
 • 99,251

     ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยออก งวดวันที่ 2 พฤษภาคม หรือ หวยวันแรงงาน กันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 29 ปี ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!

 

 

สถิติหวยออกวันที่ 2 พฤษภาคม 2533-2564

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

2 พฤษภาคม 256565864209
778  518
041  325
2 พฤษภาคม 256450127218
306  018
498  129
2 พฤษภาคม 256206132425043 476374 699
2 พฤษภาคม 256124803885527 980225 602
2 พฤษภาคม 256000865635573 949773 923
2 พฤษภาคม 255939945902238 403046 671
2 พฤษภาคม 255854346630 818 163 366 195
2 พฤษภาคม 255710329752 143 158 673 797
2 พฤษภาคม 255660345807 272 359 516 830
2 พฤษภาคม 255588950129 589 597 426 468
2 พฤษภาคม 255405413685 421 945 133 524
2 พฤษภาคม 255336037106 382 040 517 618
2 พฤษภาคม 255229445211 222 549 947 301
2 พฤษภาคม 255145301162 001 133 001 792
2 พฤษภาคม 255043037481 553 442 881 729
2 พฤษภาคม 254902455427 006 438 082 117
2 พฤษภาคม 254877246743 017 383 815 073
2 พฤษภาคม 254765340391 385 550 822 101
2 พฤษภาคม 254613560312 498 870 386 522
2 พฤษภาคม 254559066456 764 739 695 503
2 พฤษภาคม 254420509564 980 543 294 099
2 พฤษภาคม 254307071520 422 287 979 740
2 พฤษภาคม 254269148345 686 003 715 184
2 พฤษภาคม 254166380772 143 325 802 946
2 พฤษภาคม 254038843738 025 656 056 728
2 พฤษภาคม 253924735154 175 234 661 978
2 พฤษภาคม 253850469288 304 886 268 273
2 พฤษภาคม 2537307287769 535 317 170 521
2 พฤษภาคม 2536774950899 532 916 661 783
2 พฤษภาคม 2535576539786 079 444 732 104
2 พฤษภาคม 2534422212463 536 296 630 836
2 พฤษภาคม 2533589886801 186 644 668 078

________________________

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
06
16
29
35
44
58
67
73
87
94

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 2  พฤษภาคม ย้อนหลัง 31 ปี

 • เลข 2 ออก 9 ครั้ง
 • เลข 5 ออก 8 ครั้ง
 • เลข 6 ออก 7 ครั้ง
 • เลข 8 ออก 7 ครั้ง
 • เลข 0 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 1 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 3 ออก 5 ครั้ง
 • เลข 4 ออก 4 ครั้ง
 • เลข 9 ออก 4 ครั้ง
 • เลข 7 ออก 3 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 31  ปี

ออก  2  ครั้ง
85

ออก 1 ครั้ง

 • 01  02  06  07  11  12  18  20
  25  27  29  30  35  38  43  45
  52  54  56  62  63  64  69  72
  81  86  88  91  99

 

________________________

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
028
133
230
336
428
526
631
731
832
926

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 2  พฤษภาคม ย้อนหลัง 31 ปี

 • เลข  3  ออก  36  ครั้ง
 • เลข  1  ออก  33  ครั้ง
 • เลข  8  ออก  32  ครั้ง
 • เลข   ออก  31  ครั้ง
 • เลข  7  ออก  31  ครั้ง
 • เลข  2  ออก  30  ครั้ง
 • เลข  ออก  28  ครั้ง
 • เลข  4  ออก  28  ครั้ง
 • เลข  5  ออก  26  ครั้ง
 • เลข   ออก  26  ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 31  ปี

ออก  2  ครั้ง
001  133  143  498  661

ออก 1 ครั้ง

 • 003  006  017  025  040  046  056
  073  078  079  082  099 
 • 101  104  117  129  158  163  170
  175  184  186  195
 • 222  225  234  268  272  273  287
  294  296
 • 301  304  317  325  359  366  374
  382  383  385  386
 • 421  422  426  438  442  444  468
 • 503  516  517  521  522  524  532
  535  536  543  549  550  553  589
  597
 • 602  618  630  644  656  668  671
  673  686  695  699
 • 715  728  729  732  739  740  764
  773  783  792  797
 • 802  815  818  822  830  836  870
  881  886
 • 916  923  945  946  947  978  979
  980

 

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังรู้ผลทันที

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้

กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ

 

 บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่
https://bit.ly/3qZ44ks

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล