รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 6 - 12 มิถุนายน 2565

 • 04 มิถุนายน 2565
 • 309

     มาเช็คฤกษ์ดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 6 - 12 มิถุนายน 2565

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 8 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 9 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 12 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 9 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 9 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส

4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

 

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 12 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 12 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับคลีนิค โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 8 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับของเก่า โรงรับจำนำ
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 10 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทัวร์ การบิน
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 12 มิถุนายน 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 12 มิถุนายน 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 12 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 7 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 8 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 9 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 10 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 11 มิถุนายน 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 12 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ดีในการทำศัลยกรรรม

 


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนมิถุนายนออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล