รีเซต

ปฎิทินเสริมดวงชะตา เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โดย Lee Tai Fu

 • 21 กันยายน 2565
 • 481

     ฤกษ์ดี วันดี วันทำการมงคล หรือวันต้องห้ามทำการมงคล ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในแต่ละวันนั้นทำอะไรได้บ้าง วันไหนควรทำเรื่องสำคัญ วันนี้ Lee Tai Fu มีให้ครบตลอดทั้งเดือนค่า! 

ปฎิทินเสริมดวงชะตา เดือนตุลาคม  พ.ศ.2565

กิจกรรมและงานมงคลที่ควรกระทํา 

กิจกรรมและงานมงคลที่ควรกระทํา

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2565 แต่งงาน เซ็นต์สัญญา โยกย้าย สําหรับเปิดร้าน เดินทางค้าขาย 
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เปิดร้าน ซ่อมแซม ทาสีกําแพงบ้าน แต่งงาน ขุดดิน วางเตียง
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ไม่ควรมีงานมงคลใดๆ 
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สําหรับสร้างบ้าน แต่งงาน หมั้นหมาย ซ่อมแซม จับโจร 
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2565 สําหรับรักษาโรค พบแพทย์ ทุบบ้าน ทําสุสาน
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สําหรับตั้งเตียง ขอพร แต่งงาน ค้าขาย เซ็นต์สัญญา 
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งงาน รับตําแหน่ง บวงสรวง ตั้งเตียง ฝังศพ เซ็นต์สัญญา 
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เซ็นต์สัญญา ขุดดิน ฝังศพ เก็บเงิน รับตําแหน่ง แต่งงาน 
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ขอบุตร รับตําแหน่ง แต่งงาน วางเตียง เปิดร้าน 
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เซ่นไหว้ ขอพร เข้าเรียน ซ่อมแซม เปิดร้าน วางเตียง ฝังศพ 
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2565 (สําหรับสร้างเขื่อน ถมบ่อ กลบหลุม อุดรู ซ่อมกําแพง 
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ขอลูก ตั้งเสา ขุดดิน ขึ้นเสาเอกแต่งงาน เดินทาง 
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สําหรับเซ่นไหว้รักษาโรค แก้ฮวงจัย ตัดผม 
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2565 แต่งงาน เซ็นต์สัญญา โยกย้าย สําหรับเปิดร้าน เดินทางค้าขาย
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2565 แต่งงาน วางเตียง เปิดร้าน ซ่อมแซม ขดดิน ฝังศพ 
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2565 แต่งงาน สร้างบ้าน เซ่นไหว้ ขอพร ตัดเสื้อผ้า 
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สําหรับสร้างบ้าน ซ่อมแซม แต่งงาน หมั่นหมาย จับโจร 
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สําหรับรักษาโรค ผ่าตัด พบแพทย์ ทําสุสาน 
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ◻ สําหรับค้าขาย เซ็นต์สัญญา ตั้งเตียง ขอพร แต่งงาน 
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สําหรับแต่งงาน เปิดร้าน จัดเลี้ยง รับตําแหน่ง บวงสรวง
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เซ็นต์สัญญา ขุดดิน ฝังศพ เก็บเงิน รับตําแหน่ง แต่งงาน
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เซ่นไหว้ ขอพร เข้าเรียน ซ่อมแซม เปิดร้าน วางเตียง ฝังศพ 
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2565สําหรับสร้างเขื่อน ถมบ่อ กลบหลุม อุดรู ซ่อมกําแพง
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ซ่อมแซม ขึ้นเสาเอกแต่งงาน เดินทาง ขึ้นตําแหน่ง ขอลูก 
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สําหรับเซ่นไหว้ รักษาโรค แก้ฮวงจุ้ย ตัดผม 
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2565เซ็นต์สัญญา เปิดร้าน แต่งงาน โยกย้าย เซ่นไหว้ 
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ทาสีกําแพงบ้าน ซ่อมแซม เปิดร้าน วางเตียง 
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2565 แต่งงาน สร้างบ้าน เซ่นไหว้ ขอพร ตัดเสื้อผ้า 
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ไม่ควรมีงานมงคลใดๆ 
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2565ไม่ควรมีงานมงคลใดๆ 
 • วันที่ 31ตุลาคม 2565 สําหรับตั้งเตียง ขอพร ค้าขาย เซ็นต์สัญญา แต่งงาน

 

สิ่งที่ห้ามทำ

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2565 งานศพ หรือฝังศพ โกนผม
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ขอพร โยกย้าย ซื้อขายที่ 
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ฟ้องร้อง และเดินทาง ทําสัญญา 
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เซ็นต์สัญญา และเดินทาง จับเส้น
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2565 งานมงคลทุกอย่าง หมักดอง
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2565 การท่องเที่ยว เดินทาง ตักน้ำ 
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ตัดผม ซ่อมแห คดีความ 
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ซ่อมแซมบ้าน เดินทางไกล เปิดโกดัง คลังสินค้า
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ซ่อมแซมบ้าน เดินทางไกล เพาะปลูก 
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ฝังศพ เดินทางไกล ซ่อมเตา 
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2565 งานก่อสร้าง รับตําแหน่งใหม่ โกนผม 
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เปิดท่อระบายน้ำ บ่อน้ำ ซื้อขายที่ 
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ลงเรือ ว่ายข้ามน้ำ ทําสัญญา 
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2565 งานศพ หรือฝังศพ จับเส้น
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ขอพร โยกย้าย หมักดอง
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ฟ้องร้อง และเดินทาง ตักน้ำ 
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เซ็นต์สัญญา และเดินทาง คดีความ
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2565 งานมงคลทกอย่าง เปิดโกดัง คลังสินค้า
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2565 การท่องเที่ยว เดินทาง เพาะปลูก
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ตัดผม ซ่อมแห ซ่อมเตา
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซ่อมแซมบ้าน เดินทางไกล โกนผม 
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ฝังศพ เดินทางไกล ซื้อขายที่ 
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2565 งานก่อสร้าง รับตําแหน่งใหม่ ทําสัญญา 
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เปิดท่อระบายน้ำ บ่อน้ำ จับเส้น 
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ลงเรือ ว่ายข้ามน้ำ หมักดอง 
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2565 งานศพ หรือฝังศพ ตักน้ำ 
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ขอพร โยกย้าย คดีความ 
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ฟ้องร้อง และเดินทาง เปิดโกดัง คลังสินค้า
 • วันที่ 29  ตุลาคม 2565 เซ็นต์สัญญา และเดินทาง เพาะปลูก 
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2565 งานมงคลทุกอย่าง ซ่อมเตา 
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2565 การท่องเที่ยว เดินทาง โกนผม

วันมหามงคล

★ วันมงคล  ■ วันมงคล   ▲ วันปานกลาง  ⊕ วันอัปมงคล

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

หาฤกษ์มงคล วิธีการเสริมดวง สีมงคล คลิกเลย!
https://bit.ly/3bVb3Xy


บทความที่คุณอาจสนใจ

วิธีบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเงินทองและโชคลาภ
พร้อมคาถาบูชา เรียกโชคลาภไหลมา ค้าขายร่ำรวย!

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่