รีเซต

จัดอันดับคนดวงดี 2020 (2563) ดวงดีอันดับที่เท่าไหรมาเช็คกัน

 • 11 พฤศจิกายน 2562
 • 22,915 46

     มาเช็คอันดับคนดวงดีสไตล์คนญี่ปุ่นกันค่ะ ซึ่งในปี 2020 (2563) นี้ ได้จัดคำทำนายในรูปแบบลำดับคนโชคดีจาก 1-365 กันเลยทีเดียวค่ะ วิธีการเช็คความโชคดีให้ใช้เป็น วันเกิดตามด้วยเดือนนะคะดวงดีอันดับที่ 1-20

 • 1              3 เมษายน
 • 2              24 มีนาคม
 • 3              14 ธันวาคม
 • 4              31 กรกฎาคม
 • 5              16 ตุลาคม
 • 6              7 สิงหาคม
 • 7              30 สิงหาคม
 • 8              18 มิถุนายน
 • 9              12 เมษายน
 • 10            16 กรกฎาคม
 • 11            1 มกราคม
 • 12            11 กันยายน
 • 13            24 พฤศจิกายน
 • 14            8 สิงหาคม
 • 15            2 กันยายน
 • 16            9 กุมภาพันธ์
 • 17            15 ตุลาคม
 • 18            13 ธันวาคม
 • 19            29 ตุลาคม
 • 20            19 พฤษภาคม

ดวงดี ดวง 2020 ดวงปีหน้า

ดวงดีอันดับที่ 21-40

 • 21            2 กรกฎาคม
 • 22            22 มีนาคม
 • 23            9 มีนาคม
 • 24            25 ตุลาคม
 • 25            4 สิงหาคม
 • 26            2 มกราคม
 • 27            28 พฤศจิกายน
 • 28            8 ธันวาคม
 • 29            7 มิถุนายน
 • 30            5 มีนาคม
 • 31            24 เมษายน
 • 32            23 สิงหาคม
 • 33            4 กุมภาพันธ์
 • 34            27 มิถุนายน
 • 35            5 กุมภาพันธ์
 • 36            5 สิงหาคม
 • 37            5 เมษายน
 • 38            6 กรกฎาคม
 • 39            21 พฤศจิกายน
 • 40            1 สิงหาคม

ดวงดีอันดับที่ 41-60

 • 41            2 พฤศจิกายน
 • 42            13 กรกฎาคม
 • 43            4 กันยายน
 • 44            10 กุมภาพันธ์
 • 45            14 กรกฎาคม
 • 46            18 พฤษภาคม
 • 47            2 ธันวาคม
 • 48            11 กรกฎาคม
 • 49            5 มกราคม
 • 50            16 กุมภาพันธ์
 • 51            18 กรกฎาคม
 • 52            11 สิงหาคม
 • 53            20 กันยายน
 • 54            22 มิถุนายน
 • 55            25 มกราคม
 • 56            3 กรกฎาคม
 • 57            13 กันยายน
 • 58            9 พฤษภาคม
 • 59            12 กันยายน
 • 60            27 ตุลาคม

ดวงดีอันดับที่ 61-80

 • 61            10 สิงหาคม
 • 62            20 พฤษภาคม
 • 63            18 ธันวาคม
 • 64            25 กรกฎาคม
 • 65            5 ตุลาคม
 • 66            26 สิงหาคม
 • 67            28 กันยายน
 • 68            31 พฤษภาคม
 • 69            20 กรกฎาคม
 • 70            4 เมษายน
 • 71            14 กุมภาพันธ์
 • 72            23 กรกฎาคม
 • 73            21 สิงหาคม
 • 74            21 เมษายน
 • 75            5 พฤศจิกายน
 • 76            11 มิถุนายน
 • 77            19 ตุลาคม
 • 78            15 เมษายน
 • 79            30 มิถุนายน
 • 80            10 มีนาคม

ดวงดีอันดับที่ 81-100

 • 81            30 ธันวาคม
 • 82            13 มิถุนายน
 • 83            17 สิงหาคม
 • 84            5 กันยายน
 • 85            24 กันยายน
 • 86            23 พฤศจิกายน
 • 87            7 กันยายน
 • 88            21 ตุลาคม
 • 89            11 พฤษภาคม
 • 90            27 กุมภาพันธ์
 • 91            24 สิงหาคม
 • 92            16 พฤศจิกายน
 • 93            8 มีนาคม
 • 94            18 กันยายน
 • 95            9 มิถุนายน
 • 96            15 ธันวาคม
 • 97            7 มกราคม
 • 98            29 กรกฎาคม
 • 99            4 ธันวาคม
 • 100          12 พฤศจิกายน

ดวงดีอันดับที่ 101-120

 • 101          27 ธันวาคม
 • 102          6 พฤศจิกายน
 • 103          28 กรกฎาคม
 • 104          20 ธันวาคม
 • 105          26 พฤษภาคม
 • 106          20 สิงหาคม
 • 107          18 สิงหาคม
 • 108          23 ธันวาคม
 • 109          15 มีนาคม
 • 110          1 กุมภาพันธ์
 • 111          27 มกราคม
 • 112          17 ธันวาคม
 • 113          27 พฤษภาคม
 • 114          7 เมษายน
 • 115          28 ธันวาคม
 • 116          14 ตุลาคม
 • 117          10 เมษายน
 • 118          17 พฤศจิกายน
 • 119          11 เมษายน
 • 120          9 กันยายน

ดวงดีอันดับที่ 121-140

 • 121          31 มกราคม
 • 122          18 มกราคม
 • 123          5 กรกฎาคม
 • 124          8 กรกฎาคม
 • 125          29 ธันวาคม
 • 126          26 กรกฎาคม
 • 127          15 กันยายน
 • 128          22 กันยายน
 • 129          17 มีนาคม
 • 130          24 มิถุนายน
 • 131          2 มิถุนายน
 • 132          10 พฤษภาคม
 • 133          23 มีนาคม
 • 134          22 มกราคม
 • 135          27 กันยายน
 • 136          30 พฤษภาคม
 • 137          4 พฤศจิกายน
 • 138          23 มิถุนายน
 • 139          24 กุมภาพันธ์
 • 140          25 พฤศจิกายน

ดวงดี ดวง 2020 ดวงปีหน้า

ดวงดีอันดับที่ 141-160

 • 141          1 กันยายน
 • 142          17 กันยายน
 • 143          29 กันยายน
 • 144          3 สิงหาคม
 • 145          6 มิถุนายน
 • 146          15 มิถุนายน
 • 147          17 กุมภาพันธ์
 • 148          9 พฤศจิกายน
 • 149          22 กุมภาพันธ์
 • 150          7 พฤษภาคม
 • 151          12 พฤษภาคม
 • 152          13 กุมภาพันธ์
 • 153          30 ตุลาคม
 • 154          3 กุมภาพันธ์
 • 155          3 ธันวาคม
 • 156          9 มกราคม
 • 157          20 ตุลาคม
 • 158          23 ตุลาคม
 • 159          16 พฤษภาคม
 • 160          12 มกราคม

ดวงดีอันดับที่ 161-180

 • 161          19 ธันวาคม
 • 162          6 กุมภาพันธ์
 • 163          2 สิงหาคม
 • 164          20 เมษายน
 • 165          10 กันยายน
 • 166          29 มีนาคม
 • 167          20 มีนาคม
 • 168          18 มีนาคม
 • 169          10 มกราคม
 • 170          28 ตุลาคม
 • 171          4 พฤษภาคม
 • 172          13 พฤศจิกายน
 • 173          29 พฤษภาคม
 • 174          15 มกราคม
 • 175          16 ธันวาคม
 • 176          22 สิงหาคม
 • 177          1 กรกฎาคม
 • 178          26 มิถุนายน
 • 179          19 สิงหาคม
 • 180          7 ธันวาคม

 


ดวงดีอันดับที่ 181-200

 • 181          19 กันยายน
 • 182          25 เมษายน
 • 183          17 มิถุนายน
 • 184          26 มีนาคม
 • 185          15 พฤศจิกายน
 • 186          22 พฤศจิกายน
 • 187          2 กุมภาพันธ์
 • 188          13 มีนาคม
 • 189          10 ตุลาคม
 • 190          1 มิถุนายน
 • 191          9 ตุลาคม
 • 192          27 สิงหาคม
 • 193          3 มีนาคม
 • 194          25 สิงหาคม
 • 195          13 มกราคม
 • 196          13 ตุลาคม
 • 197          27 กรกฎาคม
 • 198          2 มีนาคม
 • 199          10 กรกฎาคม
 • 200          18 ตุลาคม

ดวงดีอันดับที่ 201-220

 • 201          24 ตุลาคม
 • 202          23 กันยายน
 • 203          16 สิงหาคม
 • 204          25 กันยายน
 • 205          25 พฤษภาคม
 • 206          15 สิงหาคม
 • 207          31 ตุลาคม
 • 208          6 มกราคม
 • 209          30 มกราคม
 • 210          21 พฤษภาคม
 • 211          4 มีนาคม
 • 212          17 มกราคม
 • 213          19 กรกฎาคม
 • 214          7 กุมภาพันธ์
 • 215          17 เมษายน
 • 216          8 พฤศจิกายน
 • 217          1 พฤษภาคม
 • 218          16 กันยายน
 • 219          3 มิถุนายน
 • 220          14 พฤษภาคม

ดวงดีอันดับที่ 221-240

 • 221          15 กุมภาพันธ์
 • 222          31 ธันวาคม
 • 223          11 ตุลาคม
 • 224          12 ตุลาคม
 • 225          28 สิงหาคม
 • 226          28 มิถุนายน
 • 227          11 มกราคม
 • 228          10 มิถุนายน
 • 229          12 มีนาคม
 • 230          3 ตุลาคม
 • 231          26 มกราคม
 • 232          16 มกราคม
 • 233          24 กรกฎาคม
 • 234          22 กรกฎาคม
 • 235          7 กรกฎาคม
 • 236          21 ธันวาคม
 • 237          6 ธันวาคม
 • 238          1 เมษายน
 • 239          26 กุมภาพันธ์
 • 240          6 เมษายน

 

ดวงดีอันดับที่ 241-260

 • 241          30 กันยายน
 • 242          7 ตุลาคม
 • 243          9 ธันวาคม
 • 244          21 มีนาคม
 • 245          4 ตุลาคม
 • 246          14 เมษายน
 • 247          26 กันยายน
 • 248          18 เมษายน
 • 249          22 ตุลาคม
 • 250          6 สิงหาคม
 • 251          1 ตุลาคม
 • 252          12 กุมภาพันธ์
 • 253          2 ตุลาคม
 • 254          6 ตุลาคม
 • 255          23 พฤษภาคม
 • 256          5 พฤษภาคม
 • 257          9 กรกฎาคม
 • 258          25 มิถุนายน
 • 259          28 มีนาคม
 • 260          13 เมษายน

ดวงดีอันดับที่ 261-280

 • 261          12 มิถุนายน
 • 262          20 กุมภาพันธ์
 • 263          11 ธันวาคม
 • 264          8 พฤษภาคม
 • 265          28 เมษายน
 • 266          19 กุมภาพันธ์
 • 267          27 เมษายน
 • 268          3 พฤษภาคม
 • 269          6 พฤษภาคม
 • 270          16 เมษายน
 • 271          15 พฤษภาคม
 • 272          7 มีนาคม
 • 273          9 สิงหาคม
 • 274          23 เมษายน
 • 275          27 พฤศจิกายน
 • 276          8 มิถุนายน
 • 277          4 กรกฎาคม
 • 278          14 พฤศจิกายน
 • 279          20 มิถุนายน
 • 280          22 เมษายน

 

ดวงดีอันดับที่ 281-300

 • 281          26 ตุลาคม
 • 282          22 ธันวาคม
 • 283          8 กุมภาพันธ์
 • 284          21 กรกฎาคม
 • 285          30 พฤศจิกายน
 • 286          23 กุมภาพันธ์
 • 287          28 มกราคม
 • 288          25 กุมภาพันธ์
 • 289          29 สิงหาคม
 • 290          5 มิถุนายน
 • 291          19 มกราคม
 • 292          14 มีนาคม
 • 293          19 มีนาคม
 • 294          14 สิงหาคม
 • 295          9 เมษายน
 • 296          23 มกราคม
 • 297          13 พฤษภาคม
 • 298          3 พฤศจิกายน
 • 299          31 มีนาคม
 • 300          19 พฤศจิกายน


ดวงดีอันดับที่ 301-320

 • 301          11 มีนาคม
 • 302          14 มิถุนายน
 • 303          28 กุมภาพันธ์
 • 304          19 มิถุนายน
 • 305          20 มกราคม
 • 306          10 พฤศจิกายน
 • 307          18 กุมภาพันธ์
 • 308          29 เมษายน
 • 309          21 กุมภาพันธ์
 • 310          14 มกราคม
 • 311          31 สิงหาคม
 • 312          30 มีนาคม
 • 313          12 สิงหาคม
 • 314          8 ตุลาคม
 • 315          25 ธันวาคม
 • 316          20 พฤศจิกายน
 • 317          8 เมษายน
 • 318          24 ธันวาคม
 • 319          29 พฤศจิกายน
 • 320          1 มีนาคม

 

ดวงดีอันดับที่ 321-340

 • 321      30 เมษายน
 • 322      26 ธันวาคม
 • 323      27 มีนาคม
 • 324      15 กรกฎาคม
 • 325      8 มกราคม
 • 326      26 เมษายน
 • 327      12 ธันวาคม
 • 328      29 มกราคม
 • 329      24 พฤษภาคม
 • 330      4 มกราคม
 • 331      19 เมษายน
 • 332      8 กันยายน
 • 333      12 กรกฎาคม
 • 334      26 พฤศจิกายน
 • 335      22 พฤษภาคม
 • 336      18 พฤศจิกายน
 • 337      2 พฤษภาคม
 • 338      2 เมษายน
 • 339      21 มิถุนายน
 • 340      28 พฤษภาคม

ดวงดีอันดับที่ 341-365

 • 341          21 กันยายน
 • 342          3 มกราคม
 • 343          17 กรกฎาคม
 • 344          7 พฤศจิกายน
 • 345          17 ตุลาคม
 • 346          5 ธันวาคม
 • 347          17 พฤษภาคม
 • 348          11 กุมภาพันธ์
 • 349          30 กรกฎาคม
 • 350          1 พฤศจิกายน
 • 351          10 ธันวาคม
 • 352          24 มกราคม
 • 353          1 ธันวาคม
 • 354          29 มิถุนายน
 • 355          13 สิงหาคม
 • 356          6 กันยายน
 • 357          3 กันยายน
 • 358          25 มีนาคม
 • 359          14 กันยายน
 • 360          21 มกราคม
 • 361          11 พฤศจิกายน
 • 362          6 มีนาคม
 • 363          16 มิถุนายน
 • 364          4 มิถุนายน
 • 365          16 มีนาคมเช็คข้อมูลจากต้นฉบับพร้อมดูคำทำนายแบบละเอียด ใช้เป็น เดือนเกิด ตามด้วยวันเกิดนะคะ คลิก >>micane.jp

ขอบคุณข้อมูลจาก  micane.jp/
 บทความที่คุณอาจสนใจ

เผยปีชง ปี 2563 ดวงรุ่ง ดวงร่วง พร้อมพิกัดทำบุญเสริมดวง โดยหมอดู Toktak A4

เสริมดวงการงาน ปี 2563 ด้วยวอลเปเปอร์คอมพิวเตอร์ตามวันเกิด โดย TrueID Horoscope

ดูสีมงคลเสริมดวง รวยๆ ปังๆ เพิ่มเติม