รีเซต

ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนพฤษภาคม 2564

 • 22 เมษายน 2564
 • 7,833 1

     ฤกษ์ดี วันดี สีมงคลประจำวัน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเริ่มวันอันเป็นมงคล ไม่ว่าจะเป็นการออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เริ่มงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดความมงคลในช่วงวันที่สำคัญ มาอัพเดท ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนพฤษภาคม 2564 กันค่ะ

ปฎิทินฤกษ์มงคล สีมงคล เดือนพฤษภาคม 2564

 • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล
  ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี  เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ X

 • วันอาทิตยที่ 2 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการ   

 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่ คลอด  เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่ ขอความรัก

 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน  คลอด   ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  ขอความรัก

 • วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรับ X

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง   
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน  คลอด  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการ  อุปสมบท  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  สามารถทำการได้  เปิดกิจการ 
   
 • วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี  เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ  X

 • วันอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  คลอด   เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน  คลอด   เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 

 • วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน  เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการ 
   
 • วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรัX

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง   
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน  เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท

 • วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี  เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  เปิดกิจการ   

 • วันอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี  ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  ขอความรัก

 • วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน  คลอด  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการ  อุปสมบท 

 • วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี  ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  หมั้น แต่งงาน  คลอด  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ 
   
 • วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรับ X

 • วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง   
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่   เดินทางไกล  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  หมั้น แต่งงาน    ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท 

 • วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี  เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ X

 • วันอาทิตยที่ 23 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการ 
   
 • วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  หมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  ขอความรัก

 • วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  ชมพู โอลด์โรส แดงอ่อน
  สีกาลกิณี ขาว ครีม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  คลอด  ขึ้นบ้านใหม่    

 

 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล เขียวแก่ เขียวใบไม้ 
  สีกาลกิณี ชมพู แสด (สีส้มอมแดง)
  ฤกษ์ดีสำหรับ X

 • วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล แสด เหลืองเข้ม ส้ม ทอง   
  สีกาลกิณี  ดำ ม่วง
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  คลอด  ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 • วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล น้ำเงิน คราม ฟ้า 
  สีกาลกิณี  น้ำตาล เทา
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  คลอด  เดินทางไกล  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

 

 • วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล ดำ น้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม
  สีกาลกิณี  เขียว แสด
  ฤกษ์ดีสำหรับ X

 • วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล แดงสด แดงกุหลาบ
  สีกาลกิณี  ฟ้า น้ำเงิน
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  เดินทางไกล

 • วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
  สีมงคล  เหลืองอ่อน ขาว เทาอ่อน 
  สีกาลกิณี  สีแดง สีส้ม
  ฤกษ์ดีสำหรับ
  ออกรถใหม่  คลอด   ขึ้นบ้านใหม่  ทำสัญญา  เปิดกิจการ  อุปสมบท  เริ่มงานใหม่  ขอความรัก

  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สีรถตามวันเกิด สีรถถูกโฉลก ปี 2564 / 2021 เลขทะเบียนมงคล เสริมดวง แคล้วคลาดปลอดภัย

 สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 สีมงคลที่ใส่ได้ตลอดปี


สีกระเป๋าสตางค์ ตามวันเกิด ดูดทรัพย์ 2564 / 2021 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล