รีเซต

ปฏิทินดาวย้ายราศีปี 2564 ครบทั้ง 12 เดือน 9 ดวงดาว แบบเข้าใจง่าย

 • 01 มกราคม 2564
 • 33,598

     ปรากฎการดาวย้าย เป็นที่จับตามองมากในปี 2563 เนื่องจากในการที่ดาวย้ายแต่ละครั้งส่งผลในภาพรวมของดวงชาว 12 ราศี ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ฉะนั้นเพื่อเป็นการวางแผนชีวิตตลอดปี 2564 อย่างไม่ประมาทจึงได้รวบรวม ปฏิทินดาวย้ายราศีปี 2564 ครบทั้ง 12 เดือน  9 ดวงดาว และปฏิทินดาวโคจรวิปริต ปี 2564 แบบเข้าใจง่าย มาไว้เช็คดวงชะตาตลอดทั้งปีกันค่ะ

ดวงดาวทั้ง 9 ดวงมีนัยยะด้านใดบ้าง

 • 1 ดาวอาทิตย์
  ความหมายทั่วไป

  เจ้าชะตาชาย อำนาจ ยศศักดิ์ ชื่อเสียง สูงศักดิ์ ผู้นำ รักศักดิ์ศรี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ความเย่อหยิ่ง ทิฐิ หรูหราโอ่อ่า รักความยุติธรรม จริงจัง ใจร้อนวู่วาม  ไฟ ความร้อน

 • 2 ดาวจันทร์
  ความหมายทั่วไป
  สตรีสูงศักดิ์ พยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว คนครัว นักเดินทาง กะลาสีเรือ คนขับรถ ชาวประมง แพทย์ผดุงครรภ์ ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไป

 • 3 ดาวอังคาร
  ความหมายทั่วไป
  ผู้ชาย วัยฉกรรจ์ สามี การกระทำ การงาน ความขยัน กล้าแข็ง กล้าหาญ เอาจริงเอาจัง ภาระ ความรุนแรง แตกหัก  ความขัดแย้ง การต่อสู้  แข่งขัน อุบัติเหตุ กะทันหัน ทำลาย 

 • 4 ดาวพุธ
  ความหมายทั่วไป
  อ่อนวัย สิ่งใหม่ การติดต่อสื่อสาร ความคิด การวางแผน การเจรจา การติดต่อสื่อสาร คำพูด งานเขียน เอกสาร ตัวแทน นายหน้า  เพื่อน ข้อมูลข่าวสาร ไหวพริบปฏิภาณ เปลี่ยนใจง่าย ปรับตัวเข้ากับคนอื่น หรือสภาพแวดล้อมได้ดี

 • 5 ดาวพฤหัสบดี
  ความหมายทั่วไป
  คุณธรรมความดี ใฝ่ในบุญกุศล โชคลาภ ความสำเร็จ การเจริญเติบโต การเกิด การปกป้องคุ้มครอง การช่วยเหลือ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักการ ประเพณี การพิพากษา ตัดสินความต่างๆ ครูอาจารย์ พระ นักบวช ผู้ทรงศีล ความมีสติ การอดทนอดกลั้น ยับยั้งชั่งใจ

 • 6 ดาวศุกร์
  ความหมายทั่วไป
  ผู้หญิง ภรรยา ความรัก ความหวัง ความสุข ความสวยงาม ศิลปะ บันเทิงรื่นรมย์ ดนตรี เพศสัมพันธ์ กิเลส การเงิน เงินสด สิ่งหอมหวาน สิ่งฟุ่มเฟือย 

 • 7 ดาวเสาร์
  ความหมายทั่วไป
  เป็นดาวที่ให้ความทุกข์ แต่ในทางบวกก็ให้ความทรหด อดทนต่อสภาพที่เลวร้ายได้ดี มีธรรมชาติเป็นไฟสุมขอน คุกรุ่นแล้วดับยาก เมื่อเข้าร่วมกับดาวดวงใดมักหน่วงเหนี่ยวให้เฉื่อยชาลง คิดรอบคอบ ตรึกตรอง วิตกกังวล ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์  ของเก่า เหน็ดเหนื่อย โรคเรื้อรัง  คนแก่ สันโดษ ความทุกข์ โทษ ความยากจน การพลัดพราก โยกย้าย ความตระหนี่ มัธยัสถ์

 • 8 ราหู
  ความหมายทั่วไป
  ความมืดมัว เงา มายา ภาพยนตร์ โจร ความลุ่มหลง เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบปฏิภาณ การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและร้าย ผันผวน ไม่แน่นอน เสี่ยงโชค คดีความ สิ่งผิดกฎหมาย  การหลอกลวง ภัยมืด อุบัติเหตุ หลบซ่อน อบายมุข สังคม ยาเสพติด สุรา สิ่งมอมเมา สารเคมี ของหมักดอง ขยะ

 • 9 เกตุ
  ความหมายทั่วไป
  แสง รังสี กระแสคลื่น ดาวหาง การเคลื่อนไหว คนบ้า วิกลจริต คนผิดปกติ ความผันผวน วุ่นวาย กังวล ความผิดปกติ ผิดธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ สัมผัสที่หก วิญญาณ เทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดินทางไกล ต่างแดนถิ่นไกล ต่างประเทศ โหราศาสตร์ อิทธิฤทธิ์

 • 0 มฤตยู
  ความหมายทั่วไป
  กระแสคลื่นต่างๆ ที่มองไม่เห็น คลื่นวิทยุ-โทรทัศน์ ความเครียด วิกฤติ กะทันหัน ความรุนแรงอย่างเฉียบพลัน ไม่รู้ตัว ความลับ ไม่เปิดเผย ความวิบัติ ความตาย การโยกย้าย ต่างแดนถิ่นไกล ต่างประเทศ วิญญาณ โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งลี้ลับ ว่างเปล่า โรคภัย


ปฏิทินดาวย้ายราศี พ.ศ. 2564 ตามเดือน

มกราคม พ.ศ.2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 6 มกราคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 14 มกราคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 20 มกราคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 30 มกราคม  พ.ศ.  2564

กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์23กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ24กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564

มีนาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 9 มีนาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 14 มีนาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 17 มีนาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 19 มีนาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 26 มีนาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 29 มีนาคม  พ.ศ. 2564

เมษายน พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ1 1 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 12 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 14 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 14 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 29 เมษายน  พ.ศ. 2564

ปฎิทินดาวย้าย ปฎิทินปี 2564 ดาวย้าย 2564

พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 31 พฤษภาค  พ.ศ. 2564

มิถุนายน พ.ศ. 2564

 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 2 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 9 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 17 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564

สิงหาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

กันยายน พ.ศ. 2564

 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 8 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ตุลาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 3 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 18 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีตุล 21ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 30 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 30 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 31 ตุลาคม  พ.ศ.  2564

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

 • ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

ธันวาคม  พ.ศ. 2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ปฏิทินดาวย้ายราศี   พ.ศ.  2564 ตามดาว

ดาวอาทิตย์

 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 14 มกราคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 14 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 14 เมษายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุล 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564


ดาวจันทร์

-


ดาวอังคาร

 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 14 เมษายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุล 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564


ดาวพุธ

 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 11 เมษายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุล 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปฎิทินดาวย้าย ปฎิทินปี 2564 ดาวย้าย 2564

ดาวพฤหัสบดี

 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 28 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ดาวศุกร์

 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 6 มกราคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 30 มกราคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมีน 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 12 เมษายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุล 8 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีธนู 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ดาวเกตุ

 • ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 20 มกราคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีตุล 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564


ปฏิทินดาวโคจรวิปริต พ.ศ. 2564

     การโคจรวิปริตของดวงดาวกระกอบไปด้วย พักร์ , มนฑ์ , เสริต ย่อมส่งผลกระทบกับดาวนั้นๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามความหมายดังนี้

ดาวโคจรพักร์

     เป็นดาวที่โคจรช้ากว่าโลก หรือ ที่เรามักจะเรียกว่า “ดาวเดินถอยหลัง” เป็นภาษาพูดกันมา ตามจริงไม่ได้มีดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่โคจรถอยหลัง เป็นการเปรียบเทียบ แต่ดาวดวงนั้นโคจรช้ากว่าปกติ สำหรับเรื่องราวของดาวนั้นๆ จะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวเลื่อน เคลื่อน เกิดความล่าช้าไปกว่าปกติ

ดาวโคจรมนฑ์

     เป็นดาวที่โคจรช้าเหมือนกับหยุดนิ่ง มีลักษณะโคจรเดินหน้าแล้วถอยหลังไปมาจนหยุดนิ่ง หากจะเป็นเรื่องราวก็จะส่งผลให้เรื่องของดาวนั้นๆ กลับหยุดนิ่งไม่ขยับ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ดาวโคจรเสริต

     เป็นดาวที่โคจรเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลให้เรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการขับเคลื่อน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โดยปี 2564 นี้จะมีดวงดาวที่โคจรวิปริตอยู่ 4 ดาวได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์

ดาวพุธ

 • มนฑ์ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 - 22มกราคม พ.ศ. 2564 7 วัน
 • พักร์ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 19 วัน
 • มนฑ์ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 7 วัน
 • เสริต 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 24 เมษายน พ.ศ. 2564 35 วัน
 • มนฑ์ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 6 วัน
 • พักร์  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18 วัน
 • มนฑ์ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 256 46 วัน
 • เสริต 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 32 วัน
 • มนฑ์ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 - 14 กันยายน พ.ศ. 256 47 วัน
 • พักร์ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18 วัน
 • มนฑ์ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 8 วัน
 • มนฑ์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 5 มกราคม พ.ศ. 2565 7 วัน

ดาวศุกร์

 • เสริต 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 -7 มีนาคม พ.ศ. 2564 67 วัน
 • มนฑ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19 วัน
 • พักร์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 39 วัน

ดาวพฤหัสบดี

 • เสริต 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 2 เมษายน พ.ศ. 2564  114 วัน
 • มนฑ์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 256  414 วัน
 • พักร์ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  132 วัน
 • มนฑ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  16 วัน

ดาวเสาร์

 • เสริต 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 89 วัน
 • มนฑ์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  16 วัน
 • พักร์ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 28 กันยายน พ.ศ. 25641  25 วัน
 • มนฑ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  15 วัน
 • เสริต 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 -1 8 มีนาคม พ.ศ.2565  91 วัน


บทความที่คุณอาจสนใจ

ทำความรู้จักดวงดาวทางโหราศาสตร์ ธาตุประจำดวงดาว และอัญมณีสีประจำธาตุ
อ.ปราณเวท โหราพยากรณ์


ปฏิทิน ชมปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ มีวันไหนบ้าง?

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล