รีเซต

3 คาถาเสริมดวงการงานรุ่ง ยิ่งสวดยิ่งปัง

  • 25 กุมภาพันธ์ 2565
  • 176

คาถาเมตตา

สัพเพ พุทธชะนาจิตตัง

นะมะ การานุภาพ เวนะ

มะอะอุ อะเนกา อันตะรายาปิ

นะโมพุทธายะ วินาสันตุ

ท่องก่อนไปติดต่อราชการ หรือพบผู้ใหญ่ เข้าหาเจ้านาย

จะได้รับความเมตตา

 

++++++++++++++++++

 

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

โม อาคะโม จะอาจาริยะ

นะ มะพะทะ อาคะโมจะ

นะ เมตตา โมกรุณา

จะ ภะกะสะ อะคะโมจะ

อนุ ปะทิฎฐานัง วุตตะโย คะโต

เรียกคนให้นิยมชมชอบ ใครเห็นใครรัก แม้ศัตรูคู่อาฆาต ก็ใจอ่อน

 

++++++++++++++++++++

 

คาถาศิริมงคล

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา

จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ

อะเสสะโต เมตตากรุณายัง

ทะยาวิสา โสปิยามะนา โปเม

สัพพะโลกัสสมิง

 

ถ้าไปแสวงหาลาภจะได้ลาภ ค้าขายดี