รีเซต

ปฏิทินฤกษ์จีน เดือนมกราคม 2566 ฤกษ์ยามจีนทำการดีวันไหนมีมงคล

 • 13 ธันวาคม 2565
 • 7,339

     ปฏิทินจีน มกราคม พ.ศ.2566 มีวันไหนบ้างที่เป็นฤกษ์มงคล วันดี ตามศาสตร์ของจีน ฤกษ์จีนวันไหนเป็นวันดีที่เหมาะกับการเริ่มทำกิจการมงคล ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์คลอด ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดกิจการ ฤกษ์ขอพร และฤกษ์จีนรายเดือนอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าพร้อมกันแล้วมาดู ปฏิทินฤกษ์จีน เดือนมกราคม 2566 กันค่ะ


ปฏิทินฤกษ์จีน เดือนมกราคม 2566

ตารางฤกษ์มงคลจีนเดือนมกราคม ปี 2566

ฤกษ์วันที่สามารถทำได้
งานแต่งงาน9, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 26
ย้ายบ้าน8, 11, 20, 24, 26, 29
พิธีหมั้น6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 21
คลอดบุตร1, 4, 6, 23, 24, 29
เปิดธุรกิจ17, 20, 21, 26, 29
รับบุตรบุญธรรม9, 11, 23, 24
การติดตั้งเตียง1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 29, 30
เซ็นสัญญา8, 17, 20, 21, 26, 29, 30
ธุรกิจการค้า8, 18, 20, 21, 26, 29, 30
ซื้อรถ8, 18, 20, 21, 26, 29, 30
ตกแต่งบ้าน4, 8, 11, 12, 24, 26
การท่องเที่ยว6, 9, 12, 14, 17, 26
ตัดผม3
ปลูกพืช4, 12, 20
ติดตั้งเตา3, 5, 16
ทำความสะอาดบ้าน2, 3, 7, 8, 13, 19, 20, 22, 28, 31
ติดตั้งประตู12
วางศิลาฤกษ์6, 23
พบเพื่อน / ญาติ5, 9, 11, 12, 23
อธิษฐานให้โชคดี1, 4, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 29
ย้ายที่อยู่อาศัย8, 11, 20, 26, 29
ตั้งอนุสาวรีย์14, 15, 18, 27
ทุบตึก4, 6, 8, 12, 13, 20, 25, 26

 

ฤกษ์มงคลจีนเดือนมกราคม ปี 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ตั้งเตียง อธิษฐานให้โชคดี
         
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน  
        
 • วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ตั้งเตียง ตัดผม การติดตั้งเตา ทำความสะอาดบ้าน
        
 • วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ คลอด ตั้งเตียง ตกแต่งบ้าน ปลูกพืช อธิษฐานให้โชคดี ทุบตึก  
   
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ การติดตั้งเตา พบเพื่อน / ญาติ         

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ พิธีหมั้น คลอด ตั้งเตียง วางศิลาฤกษ์ อธิษฐานให้โชคดี ทุบตึก  
   
 • วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน         

 • วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ย้ายบ้าน พิธีหมั้น เซ็นสัญญา ธุรกิจการค้า  
  ซื้อยานพาหนะ ตกแต่งบ้าน ทำความสะอาดบ้าน ย้ายที่อยู่อาศัย ทุบตึก
   
 • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน พิธีหมั้น รับบุตรบุญธรรม ตั้งเตียง ท่องเที่ยว พบเพื่อน / ญาติ    

 • วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
  ไม่ควรทำการมงคล  
        
 • วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน ย้ายบ้าน พิธีหมั้น รับบุตรบุญธรรม ตั้งเตียง  
  ตกแต่งบ้าน พบเพื่อน / ญาติ อธิษฐานให้โชคดี ย้ายที่อยู่อาศัย 

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน พิธีหมั้น ตั้งเตียง ตกแต่งบ้าน  ท่องเที่ยว  
  ปลูกพืช ติดตั้งประตู พบเพื่อน / ญาติ อธิษฐานให้โชคดี ทุบตึก 

 • วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน ทุบตึก      
   
 • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน  พิธีหมั้น ท่องเที่ยว ตั้งอนุสาวรีย์  
     
 • วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
  ไม่ควรทำการมงคล      
    
 • วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน  อธิษฐานให้โชคดี  
       
 • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ พิธีหมั้น  เปิดธุรกิจ  เซ็นสัญญา  
  ท่องเที่ยว  อธิษฐานให้โชคดี  
   
 • วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ตั้งเตียง ธุรกิจการค้า  ซื้อรถ ตั้งเตียง
  อธิษฐานให้โชคดี  ตั้งอนุสาวรีย์     

 • วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน        
   
 • วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ย้ายบ้าน เปิดธุรกิจ ตั้งเตียง ธุรกิจการค้า  
  ซื้อรถ  ปลูกพืช ทำความสะอาดบ้าน ย้ายที่อยู่อาศัย ทุบตึก 

 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน  พิธีหมั้น  เปิดธุรกิจ ตั้งเตียง
  เซ็นสัญญา ธุรกิจการค้า  ซื้อรถ    

 • วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน          

 • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน  คลอด  รับบุตรบุญธรรม
  วางศิลาฤกษ์  พบเพื่อน / ญาติ อธิษฐานให้โชคดี
     
 • วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน  ย้ายบ้าน คลอด รับบุตรบุญธรรม
  ตั้งเตียง ตกแต่งบ้าน อธิษฐานให้โชคดี   

 • วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทุบตึก    
      
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ แต่งงาน  เปิดธุรกิจ เซ็นสัญญา ธุรกิจการค้า  ซื้อรถ
  ตกแต่งบ้าน ท่องเที่ยว ย้ายที่อยู่อาศัย ทุบตึก 

 • วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ตั้งอนุสาวรีย์    
      
 • วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน
          
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ย้ายบ้าน คลอด เปิดธุรกิจ  ตั้งเตียง เซ็นสัญญา ธุรกิจการค้า
  ซื้อรถ  อธิษฐานให้โชคดี ย้ายที่อยู่อาศัย 

 • วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ตั้งเตียง เซ็นสัญญา ธุรกิจการค้า ซื้อรถ      

 • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน         

 

บทความที่คุณอาจสนใจ