รีเซต

เคล็ดลับเรียกเงิน! วิธีไหว้ วันขอเงินพระจันทร์ 2563 พร้อมบทสวด คาถาไหว้พระจันทร์ โดยหมอโอม ถอดรหัสชีวิต

  • 05 มีนาคม 2563
  • 20,486 9

     วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2563 หรือ วันอมาวสี โดยปกติแล้วฤกษ์มงคลนี้หนึ่งเดือนจะมีเพียงครั้งเดียว ซึ่งหลายคนนิยมสวดมนต์และทำพิธีขอเงินพระจันทร์กันในวันนี้ ใครอยากเสริมดวงการเงินให้มีโชคลาภรับทรัพย์ มาดูเคล็ดลับดีๆ จากหมอโอม ถอดรหัสชีวิตกันเลยค่ะ

 

     วันขอเงินจากพระจันทร์ ผมหมอโอมได้ทำการสืบค้นว่ามีความเชื่อนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งในโลกฝั่งตะวันออกและฝากฝั่งตะวันตก ชนเผ่าโบราณต่างๆ มีความเชื่อในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชนเผ่ามายา ชาวอียิปต์โบราณ

     "วันอมาวสี" หรือ "New Moon" เป็นวันเริ่มใหม่ของรอบวงโคจรของพระจันทร์ ที่สัมพันธ์กับดวงพระอาทิตย์และโลก เชื่อกันว่าเป็น"วันฟ้าเปิด" สวรรค์ นรก พิภพบาดาลและโลกเปิดสื่อถึงกันได้ ขั้นตอนการขอพรจากพระจันทร์นั้น ให้นับก่อนและหลังเวลาที่กำหนด 12 ชั่วโมง จึงสามารถเริ่มขอพรจากพระจันทร์ได้

*การทำพิธีขอเงินพระจันทร์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้*

- หาโอกาสทำบุญหรือถือในศีลระลึกสติ "คิดดี พูดดี ทำดี" ทำใจให้สงบ อย่ามีปากเสียงกับ ใคร
- หลีกเลี่ยงไม่ควรให้ใครยืมเงิน หรือมีปัญหาเรื่องเงินกับใคร
- นำเงินที่เตรียมไว้จำนวนหนึ่ง แล้วนำมาใส่ในกระเป๋าสตางค์ โดยงดใช้เงินจำนวนดังกล่าวอย่างน้อย 1 วัน พร้อมแยกส่วนที่จำเป็นต้องใช้ออกไว้ต่างหาก

*** บทสวดมนต์ ***
สวดบทชุมนุมเทวดา

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปันโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม กุเสโต มะมะ กุเสโต โตราโม มะมะ โตราโม คุยหะโม มะมะ คุยหะโม คุติโม มะมะ คุติโม

โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปัณโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม ยะถาตัง มะมะ ตังถายะ ตังวะตัง มะมะ ตังวะตัง ตังเสถา มะมะ ถาเสตัง กาติยะ มะมะ ยะติกา

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน น้อมถวายแด่ทวยเทพเทวา นาคนาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึง เทพเทวดาพระอาทิตย์ เทพเทวดาพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญของข้าพเจ้านี้ ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเมตตาประทานพรมงคลอันประเสริฐ ให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภเงินตรา มีแก้วแหวนเงินทอง สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาและให้สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าประกอบกิจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันตั้งใจ ขอความมงคลทั้งปวงพึงมีพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า สาธุๆๆ

 

วันขอเงินพระจันทร์ วันอมาวสี หรือวันจันทร์ดับ ประจำปี 2563 

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ยี่  ปีกุน) เวลา 04.41 น.

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน) เวลา 22.32 น.

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด) เวลา 16.28 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด) เวลา 09.25 น.

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด) เวลา 00.38 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด) เวลา 13.41 น.

วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด) เวลา 00.32 น.

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด) เวลา 09.41 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด) เวลา 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด) เวลา 02.31 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 12) ปีชวด) เวลา 12.07 น.

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 (แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด) เวลา 23.16 น.

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก หมอโอม ถอดรหัสชีวิต

ติดตามดวงแม่นๆของหมอโอมเพิ่มเติมได้ที่ หมอโอม ถอดรหัสชีวิต.อนุรักษ์โหราศาสตร์และอารยธรรมโบราณ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล