รีเซต

คาถาฝันถึงเนื้อคู่ จะได้รู้สักทีว่าเป็นใคร

  • 19 พฤศจิกายน 2564
  • 739

คาถาฝันถึงเนื้อคู่

 

ก่อนท่องคาถาความรัก ให้ตั้งนะโม 3 จบ
ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ 
ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา 
เอวันตัง ชะยะเต เปมัง 
อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก ฯ

 

สวดเท่าอายุ ตั้งจิตเป็นสมาธิ จะฝันถึงคนรักเนื้อคู่