รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนเมษายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค! โดย ทีมงาน a ดวง

 • 25 มีนาคม 2563
 • 10,779 3

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2563 เดือนเมษายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ 

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2563 เดือนเมษายน

ฤกษ์ดี วันดี เดือนเมษายน ฤกษ์ออกรถ

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 7 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 8 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 17 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 23 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 25 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 30 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย 
 • 7 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 8 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 17 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 20  เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย 

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 7 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)   ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 7 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 8 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 16 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 17 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 20 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 25 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 30 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่
 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 7 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่
 • 20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ดี วันดี เดือนเมษายน ฤกษ์ทำสัญญา

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 4เมษายน 2563                     สามารถทำการได้
 • 7 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 9 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 10 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 11 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 13 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 17 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 18 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 21 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 25 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 7 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 8 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 17 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 20 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 30 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ 

 

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 7 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 7 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 8 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 17 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 18 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 30 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนเมษายน ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 6 เมษายน 2563    ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 7 เมษายน 2563    สามารถทำการได้
 • 16 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 17 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 18 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 19 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 20 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 26 เมษายน 2563  ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 27 เมษายน 2563  สามารถทำการได้
 • 30 เมษายน 2563  สามารถทำการได้


โดย ทีมงาน a ดวง

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาดูสีมงคลกันค่า

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2563 มงคลตลอดปี โชคลาภมาเต็มๆ โดย TrueID Horoscope


กระเป๋าสตางค์สีดูดทรัพย์ ตามวันเกิด 2563 / 2020 และแบงค์ขวัญถุงเรียกเงิน โดย TrueID Horoscope

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล