รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 27 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565

 • 26 ธันวาคม 2564
 • 403

     สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่  27 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์  27 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
 • 28 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
 • 30 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 1 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่  เฉพาะรถมือหนึ่ง
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 28 ธันวาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 30 ธันวาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 1 มกราคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 28 ธันวาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  
 • 1 มกราคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)   ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 28 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 1 มกราคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 28 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 1 มกราคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 28 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 30 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 31 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
 • 1 มกราคม 2565 -
 • 2 มกราคม 2565 -

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 28 ธันวาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 30 ธันวาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 1 มกราคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง การให้บริการ การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 28 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 30 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 31 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 1 มกราคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 28 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 30 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 1 มกราคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 2 มกราคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน

10) ฤกษ์ของการขอความรัก

สามารถทำได้ในวัน

 • 27 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
 • 29 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
 • 30 ธันวาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
 • 31 ธันวาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 1 มกราคม 2565 -
 • 2 มกราคม 2565 -


ให้ฤกษ์โดย ทีมงาน a ดวง


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2564 เดือนธันวาคมออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

ฤกษ์ดีวันดี ฤกษ์รายเดือน

 

สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2564 / 2021 มงคลตลอดปี ดวงดีโชคลาภจัดเต็ม! 


หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล