รีเซต

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 12-18 ธันวาคม 2565

 • 11 ธันวาคม 2565
 • 286

     มาเช็คฤกษ์ดี วันทำการมงคลประจำสัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 12-18 ธันวาคม2565 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ

 

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 12-18 ธันวาคม 2565

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยาน ออกรถใหม่ ออกรถมือสอง

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • 16 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่ เฉพาะรถมือสอง
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การออกรถใหม่ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 14 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 15 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 16 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย
 • 18 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการแต่งงาน หรือหมั้นหมาย

 

3) ฤกษ์จดทะเบียนสมรส

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 14 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 15 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 16 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะสำหรับการจดทะเบียนสมรส
 • 18 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการจดทะเบียนสมรส4) ฤกษ์คลอด ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่ควรทำการผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 

5) ฤกษ์เดินทางไกล

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 14 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่ควรเดินทางไกล

6) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 14 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการขึ้นบ้านใหม่ หรือเอาของเข้าบ้าน

 

7) ฤกษ์วางเสาเอก ลงเสาเอก

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 14 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีสำหรับการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะในการวางเสาเอก/ลงเสาเอก

 

8) ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จดทะเบียนบริษัทฯ

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ ค้าขายออนไลน์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ เกี่ยวกับโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์และยา
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

 

9) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 

10) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 14 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 15 ธันวาคม 2565 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่ หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การเริ่มงานใหม่หรือรับคนเข้าทำงาน

 

11) ฤกษ์ศัลยกรรม

สามารถทำได้ในวัน

 • 12 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 13 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 14 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 15 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 16 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 17 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม
 • 18 ธันวาคม 2565 ไม่เหมาะแก่การศัลยกรรม


บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2565 เดือนธันวาคมออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!