รีเซต

4 ลักษณะที่ดินที่ไม่ควรปลูกบ้าน ไม่ควรสร้างบ้าน ตามตำราพรหมชาติ

  • 01 ธันวาคม 2565
  • 570

         ตามตำราการปลูกเรือน เชื่อกันว่า ลักษณะที่ดินที่ไม่ควรปลูกบ้าน เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะบ้านยังปลูกใหม่ได้ แต่ที่ดินคงไม่สามารถย้ายกันได้ง่ายๆ ซึ่งนอกจากฤกษ์ปลูกเรือนสร้างบ้าน หรือวันในการสร้างบ้านแล้ว ตำราพรหมชาติ ก็ยังกล่าวถึง 4 ลักษณะที่ดินที่ไม่ควรปลูกบ้าน ไม่ควรปลูกเรือน พร้อมแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้ค่ะ

 


ลักษณะที่ดินที่ไม่ควรปลูกเรือน ไม่ควรสร้างบ้าน ตามตำราพรหมชาติ

  1. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีลักษณะโลงผี เชื่อว่าหากปลูกบ้านแล้วจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วย ควรแยกที่ดินผืนนั้นออกเป็นไร่สวนส่วนหนึ่ง แล้วจึงปลูกเรือนอีกส่วนหนึ่ง จะเป็นมงคล

  2. ที่ดินรูปธงสามเหลี่ยม ควรแยกออกเป็นไร่สวนส่วนหนึ่ง แล้วจึงปลูกเรือนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นมงคล

  3. อย่าปลูกบ้านคร่อมตอไม้ใหญ่ ควรขุดออกให้หมดเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีเรื่องวุ่นวายภายในครัวเรือน

  4. อย่าปลูกเรือนอกแตก (บ้านแฝดแต่หลังคาไม่เชื่อมต่อกัน) คนในบ้านจะทะเลาะวิวาทกัน มีเรื่องวุ่นวายขัดแย้งกัน