รีเซต

คนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ผลบุญจะส่งให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน เช็กด่วน!

  • 23 กรกฎาคม 2563
  • 293 1

คนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ผลบุญจะส่งให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน เช็กด่วน!

  • คนเกิดวันจันทร์ : มีคนช่วยเหลือเกื้อกูล แต่อาจจะดูแลอยู่ห่าง ๆ ช่วยเหลืออยู่เงียบ ๆ
  • คนเกิดวันอังคาร : มีคนคอยช่วยเหลืออยู่ข้าง ๆ ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี : มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ แต่จะต้องมีอะไรบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยน