รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีชวด ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 4,075 1

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีชวดวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีชวด (ปีหนู) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีชวด

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีชวด คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีชวด คือ ทิศใต้

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีชวดคือ

 • 07.00 – 08.59 น.     15.00 – 16.59 น.     23.00 – 02.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีชวดคือ

 • 11.00 – 11.59 น.     13.00 – 14.59 น.     17.00 – 18.59 น.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์  4 ม.ค.  8 ม.ค.  12 ม.ค.  16 ม.ค.  20 ม.ค.  24 ม.ค.   28 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   5 ม.ค.  17 ม.ค.   29 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)  10 ม.ค.  22 ม.ค.   
 • วันให้ร้าย  1 ม.ค.  11 ม.ค.   23 ม.ค.  25 ม.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    2 ก.พ.  6 ก.พ.  10 ก.พ.  14 ก.พ.  18 ก.พ.  22 ก.พ.   26 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   11 ก.พ.  23 ก.พ.   
 • วันชง (ปะทะ)  4 ก.พ.  16 ก.พ.  28 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย  5 ก.พ.  7 ก.พ.   17 ก.พ.  19 ก.พ.


ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    2 มี.ค. 6 มี.ค. 10 มี.ค.  14 มี.ค.  18 มี.ค.  22 มี.ค.  26 มี.ค. 30 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก  7 มี.ค.  19 มี.ค.  31 มี.ค.  
 • วันชง (ปะทะ)   12 มี.ค.   24 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย   1 มี.ค.  13 มี.ค.   25 มี.ค.   27 มี.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    3 เม.ย.   7 เม.ย.  11 เม.ย.  15 เม.ย.  19 เม.ย.  23 เม.ย.  27 เม.ย.  
 • วันถูกโฉลก   12 เม.ย.  24 เม.ย.  
 • วันชง (ปะทะ)   8 เม.ย.   20 เม.ย.  29 เม.ย.  
 • วันให้ร้าย   6 เม.ย.   8 เม.ย.  18 เม.ย.   20 เม.ย.   30 เม.ย.

 ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    1 พ.ค.   5 พ.ค.   9 พ.ค.  13 พ.ค.  17 พ.ค.   21 พ.ค.  25 พ.ค.  29 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   6 พ.ค.  18 พ.ค.  30 พ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)  11 พ.ค.  23 พ.ค.       
 • วันให้ร้าย   2 พ.ค.  12 พ.ค.  14 พ.ค.  24 พ.ค.  26 พ.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์   2 มิ.ย.   6 มิ.ย.   10 มิ.ย.  14 มิ.ย.  18 มิ.ย.   22 มิ.ย.  26 มิ.ย.   30 มิ.ย.
 • วันถูกโฉลก   11 มิ.ย.  23 มิ.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   4 มิ.ย.  16 มิ.ย.  28 มิ.ย.
 • วันให้ร้าย   5 มิ.ย.  7 มิ.ย.  17 มิ.ย. 19 มิ.ย.  29 มิ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์  4 ก.ค.   8 ก.ค.   12 ก.ค.   16 ก.ค.  20 ก.ค.   24 ก.ค.   28 ก.ค.   
 • วันถูกโฉลก   5 ก.ค.  17 ก.ค.  29 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)  10 ก.ค.  22 ก.ค.    
 • วันให้ร้าย   1 ก.ค.  11 ก.ค.  13 ก.ค.  23 ก.ค.  25 ก.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    1 ส.ค.  5 ส.ค.  9 ส.ค.  13 ส.ค.  17 ส.ค.  21 ส.ค.  25 ส.ค.  29 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   10 ส.ค.  22 ส.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   3 ส.ค.  15 ส.ค.  27 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     4 ส.ค.  6 ส.ค.   16 ส.ค.   18 ส.ค.   28 ส.ค.   30 ส.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีชวด

 • วันสมพงศ์    2 ก.ย.  6 ก.ย.  10 ก.ย.  14 ก.ย.  18 ก.ย.  22 ก.ย.  26 ก.ย.  30 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   3 ก.ย.  15 ก.ย.  27 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   8 ก.ย.   20 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     9 ก.ย.   11 ก.ย.   21 ก.ย.   23 ก.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    4 ต.ค.  8 ต.ค.   12 ต.ค.  16 ต.ค.  20 ต.ค.  24 ต.ค.  28 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   9 ต.ค.   21 ต.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)  2 ต.ค.   14 ต.ค.   26 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     3 ต.ค.  5 ต.ค.  15 ต.ค.  17 ต.ค.  27 ต.ค.  29 ต.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    1 พ.ย.  5 พ.ย.  9 พ.ย.  13 พ.ย.  17 พ.ย.  21 พ.ย.  25 พ.ย.  29 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก   2 พ.ย.  14 พ.ย.  26 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   7 พ.ย.  19 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     8 พ.ย.  10 พ.ย.  20 พ.ย.  22 พ.ย.

 ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีชวด 

 • วันสมพงศ์    3 ธ.ค.  7 ธ.ค.  11 ธ.ค.   15 ธ.ค.  19 ธ.ค.  23 ธ.ค.   27 ธ.ค.  31 ธ.ค.   
 • วันถูกโฉลก   8 ธ.ค.  20 ธ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   1 ธ.ค.  13 ธ.ค.  25 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 ธ.ค.   4 ธ.ค.   14 ธ.ค.   16 ธ.ค.   26 ธ.ค.   28 ธ.ค.

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu