รีเซต

เช็คด่วน !!! ดวง 12 นักษัตร เดือนตุลาคม 2566 โดย อ.นำ เสขบุคคล

  • 01 ตุลาคม 2566
  • 335 1

เช็คดวง 12 นักษัตร เดือนตุลาคม 2566 โดย อ.นำ เสขบุคคล

ภาพรวมในเดือนตุลาคม 2566 โลกกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยดี ปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆ ความกดดัน ปัญหากระทบกระทั่ง ระวังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลายๆมุมโลก ภัยทางธรรมชาติ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัยทั้งหลาย เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวัง ภัยทางด้านอบายมุขและยาเสพติดจะมีมากขึ้นปัญหาเยาวชนจะทวีคูณ