รีเซต

เปิดตำนาน พระพฤหัสบดี เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความสำเร็จ โดย อ.ปราณเวท โหราพยากรณ์

 • 30 มีนาคม 2565
 • 246

     พระพฤหัสบดี คือใคร เป็นเทพ หรือเทวดาดาวนพเคราะห์ที่ให้คุณในด้านไหน อาชีพไหนควรบูชาพระพฤหัสบดี และการบูชา บทคาถาเป็นอย่างไรต้องสวดกี่จบ ครั้งนี้ อ.ปราณเวท โหราพยากรณ์ จะมาถ่ายทอดให้ได้ทราบกันค่ะ

 

เปิดตำนาน พระพฤหัสบดี เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความสำเร็จ

     พระพฤหัสบดี – ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ  พระอิศวร ทรงต้องการ ให้มีเทวดา มาช่วยดูแลมนุษย์โลก โดยพระองค์เป็นผู้เนรมิต เหล่าเทวดาประจำวันเกิดทั้งหลาย  ซึ่งพระพฤหัสบดี กำเนิดจากที่ พระอิศวร ทรงร่ายพระเวทให้ฤาษี ๑๙ ตน ป่นเป็นผงธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ และประพรมด้วยน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ มีสีกาย แก้วไพฑูรย์ มีวิมานบุษราคัม ทรงกวางทองเป็น พาหนะ มือข้างหนึ่งถือกระดานชนวน (ตำนานเรื่องราวของ พระพฤหัสบดี มีอยู่หลายตำนาน แต่ผมจะขอกล่าวไว้เฉพาะที่ยึดถือในทางวิชาโหราศาสตร์ เพียงเท่านี้ครับ)

    พระพฤหัสบดี นั้นเป็นครูของเหล่าเทวดาทั้งหลาย โบราณจึงถือว่า วันพฤหัสบดี เป็น วันครู (วันไหว้ครู) โดยถือปฏิบัติสืบกันมาว่า ใครใคร่จะร่ำเรียนวิชาการใดๆ ก็จะต้องเริ่มเรียนในวันพฤหัสบดีเป็นวันแรก ทั้งนี้ก็เพื่อขออำนาจบารมีของ พระพฤหัสบดี หรือ สรรพครูทั้งหลาย มาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ร่ำเรียนได้ อย่างแตกฉาน รอบรู้ในวิชาที่เรียนนั้น

     สำหรับในทางโหราศาสตร์ พระพฤหัสบดี เป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ (เป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ทีสุดในระบบสุริยะ รายละเอียดหาอ่านในบทความ เรียนรู้เรื่องดาว) คอยบันดาลโชคลาภ ความสำเร็จให้แก่เหล่ามนุษย์ ที่ประกอบกรรมดี เมื่อถึงเวลาอันควร ตามความคิดเห็นของผมนั้นผมเห็นว่า พระพฤหัสบดี นั้นให้ผลดีเป็นคุณแก่ดวงชะตามากกว่า โทษ ด้วยเห็นว่า พระพฤหัสบดี กำเนิดจากพระฤาษี ผู้ทรงศีลย่อมมีความเมตตาแก่เหล่ามนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ถ้าจะให้โทษก็คงเป็นเพราะเจ้าชะตาประพฤติปฏิบัติ ตนไม่ถูกไม่ควร  ยกตัวอย่างเช่น  ลัคนาอยู่ราศีกุมภ์ ดาวพฤหัสบดี จรเข้าราศีกรกฏ เป็นเรือนอริ อันเป็นเรือนเกษตรของดาวจันทร์ มองในมุมร้ายก็คือ ผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านายเจ็บป่วย หรือมีเหตุขัดแย้งกับเจ้าชะตา ด้วยเรื่องคู่ครอง ครอบครัวของเจ้าชะตาเอง เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเหตุที่จะทำให้ขัดแย้งกัน หรือ พยายามทำตัวให้ดีอยู่ในศีลในธรรม ไม่นอกลู่นอกทาง ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ จากหนักก็จะเป็นเบา หรือ อาจจะไม่เกิดเหตุร้ายใด ๆ เลยก็ได้ 

     ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ (สำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิต ราศีกุมภ์ ดาวพฤหัสบดี จรเข้าเรือน อริ เป็นแนวทางอย่างกว้างๆ)

 1. มีเมตตากรุณา (ดาวพฤหัสบดี) ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น (อริ) จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพด้านให้คำปรึกษา
 2. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน โดยการเป็นหนี้ธนาคาร ขอสินเชื่อธนาคาร
 3. ถ้าต้องการขอวงเงินเครดิต สินเชื่อ ยื่นโครงการแผนธุรกิจ ก็จะประสบผลสำเร็จดี(ดาวพฤหัสบดี ครองเรือนกดุมพะ-ลาภะ จรเข้าเรือนอริ) หรือ ผู้ที่มีหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในหน้าที่การงาน

     อย่างไรก็ตามไม่ว่า ดาวพฤหัสบดี จะจรเข้าเรือนใด ให้คุณหรือโทษในดวงชะตา ผมก็เห็นว่า การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม หมั่นทำบุญ ทำกรรมดี สวดมนต์ไหว้พระ ก็จะช่วยบรรเทาเรื่องร้ายให้เบาลงได้อย่างมาก หรือ ถ้าจรมาให้คุณ ก็เป็นการส่งเสริมให้ดวงชะตาดีขึ้น เสริมดวงชะตา โชคลาภ ความสำเร็จ

     ตามคติทางพระพุทธศาสนา กำหนดให้ พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี

บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ พระประจำวันพฤหัสบดี

     (บทสวดเมื่อพระพฤหัสบดีเสวยอายุ หรือ ให้โทษในดวงชะตา ก็ให้สวดคาถาบทนี้ เพื่อช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และเสริมดวงชะตา ทำให้บังเกิดโชคลาภ เนื้อหาสาระจากตำรา อ.เทพย์ สาริกบุตร) สวด ๑๙ จบ

 • ปูเรน์ตัมโพธิสัมภาเร          นิพ์พัตตัง วัฏฏชาติยัง
  ยัสส เตเชน ทาวัคคิ          มหาสัตตัง  วิวัชชยิ
  เถรัสส สาริปุต์ตัสส           โลกนาเถน  ภาสิตัง
  กัปปัฏฐายิ มหาเตชัง         ปริต์ตัน ตัมภณา มะเห

บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ พระประจำวันพฤหัสบดี (บทนี้เป็นที่นิยมมากกว่าบทแรก)                                   

 •  ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
  เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตัง วะเนจะรา
  จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
  พรัหมะมันตันติ อักขาตังปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

บทสวดบูชาพระพฤหัสบดี (บทสวดบูชาเทวดาพระพฤหัสบดี จากตำรา อ.เทพย์ สาริกบุตร) สวด ๑๙ จบ

 • อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสปติ จะมัสมิง
  จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
  สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย
  สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

บทสวดแบบย่อ   

 • ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ   ( ๑๙ จบ)

     พระพฤหัสบดี เป็นเทพเจ้าแห่ง โชคลาภ และความสำเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สถิตราศีใด ก็ย่อมให้คุณได้เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าชะตานั้น จะเลือกทำในด้านใด ถ้าเลือกทำกรรมดี พระพฤหัสบดีก็จะประทานพรให้ ประสบโชคลาภ และความสำเร็จ อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ

 

ขอบคุณเนื้อหาจากอ.ปราณเวท โหราพยากรณ์ เว็บไซต์ http://www.horapayakorn.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

คู่มืออุ่นใจ ไปทำบุญอย่างไรให้ปลอด COVID-19

 

แม่นมาก!! ทายนิสัยจากปีเกิด 12 นักษัตร โดย อ.ปราณเวท โหราพยากรณ์


หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล