รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีขาล ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 5,897

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีขาลวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีขาล (ปีเสือ) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีขาล

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีขาล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีขาล คือ ทิศเหนือ

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีขาลคือ

 • 11.00 – 11.59 น.     19.00 – 20.59 น.     21.00 – 22.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีขาลคือ

 • 09.00 – 10.59 น.     15.00 – 16.59 น.     23.00 – 00.59 น.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    2 ม.ค.   6 ม.ค.   10 ม.ค.   14 ม.ค.  18 ม.ค.   22 ม.ค.   26 ม.ค.   30 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   3 ม.ค.   15 ม.ค.   27 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   12 ม.ค.   24 ม.ค.   
 • วันให้ร้าย     9 ม.ค.   21 ม.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    4 ก.พ.   8 ก.พ.   12 ก.พ.   16 ก.พ.    20 ก.พ.   24 ก.พ.   28 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   9 ก.พ.   21 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   6 ก.พ.   18 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย     3 ก.พ.   15 ก.พ.   27 ก.พ.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    4 มี.ค.   8 มี.ค.   12 มี.ค.   16 มี.ค.    20 มี.ค.   24 มี.ค.   28 มี.ค.   .
 • วันถูกโฉลก   5 มี.ค.   17 มี.ค.   29 มี.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   2 มี.ค.   14 มี.ค.   26 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย    11 มี.ค.   23 มี.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    1 เม.ย.   5 เม.ย.   9 เม.ย.   13 เม.ย.   17 เม.ย.   21 เม.ย.   25 เม.ย.   29 เม.ย.
 • วันถูกโฉลก   10 เม.ย.   22 เม.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   7 เม.ย.   19 เม.ย.   
 • วันให้ร้าย    4 เม.ย.   16 เม.ย.   28 เม.ย.  

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    3 พ.ค.   7 พ.ค.   11 พ.ค.   15 พ.ค.    19 พ.ค.   23 พ.ค.   27 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   4 พ.ค.   16 พ.ค.   28 พ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   1 พ.ค.   13 พ.ค.   25 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     10 พ.ค.   22 พ.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์     4 มิ.ย.   8 มิ.ย.   12 มิ.ย.   16 มิ.ย.    20 มิ.ย.   24 มิ.ย.   28 มิ.ย.   
 • วันถูกโฉลก   9 มิ.ย.   21 มิ.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   6 มิ.ย.   18 มิ.ย.   30 มิ.ย.
 • วันให้ร้าย     3 มิ.ย.   15 มิ.ย.   27 มิ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    2 ก.ค.   6 ก.ค.   10 ก.ค.   14 ก.ค.   18 ก.ค.   22 ก.ค.   26 ก.ค.   30 ก.ค.   
 • วันถูกโฉลก   3 ก.ค.   15 ก.ค.   27 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   12 ก.ค.   24 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     9 ก.ค.   21 ก.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    3 ส.ค.   7 ส.ค.   11 ส.ค.   15 ส.ค.   19 ส.ค.   23 ส.ค.   27 ส.ค.   31 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   8 ส.ค.   20 ส.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   5 ส.ค.   17 ส.ค.   29 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 ส.ค.   14 ส.ค.   26 ส.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    4 ก.ย.   8 ก.ย.   12 ก.ย.   16 ก.ย.    20 ก.ย.   24 ก.ย.   28 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   1 ก.ย.   13 ก.ย.   25 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   10 ก.ย.   22 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     7 ก.ย.   19 ก.ย. 

ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์    2 ต.ค.   6 ต.ค.   10 ต.ค.   14 ต.ค.   18 ต.ค.   22 ต.ค.   26 ต.ค.   30 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   7 ต.ค.   19 ต.ค.   31 ต.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   4 ต.ค.   16 ต.ค.   28 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     1 ต.ค.   13 ต.ค.   25 ต.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์     3 พ.ย.   7 พ.ย.   11 พ.ย.   15 พ.ย.   19 พ.ย.   23 พ.ย.   27 พ.ย.   
 • วันถูกโฉลก   12 พ.ย.   24 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   9 พ.ย.   21 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     6 พ.ย.   18 พ.ย.   30 พ.ย.

 

ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีขาล

 • วันสมพงศ์     1 ธ.ค.   5 ธ.ค.   9 ธ.ค.   13 ธ.ค.   17 ธ.ค.   21 ธ.ค.   25 ธ.ค.   29 ธ.ค.   
 • วันถูกโฉลก    6 ธ.ค.   18 ธ.ค.   30 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   3 ธ.ค.   15 ธ.ค.   27 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     12 ธ.ค.   24 ธ.ค.


คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน


ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu