รีเซต

รวมคาถาค้าขายดี สำหรับพ่อค้าแม่ค้า คาถาเรียกลูกค้า สวดเรียกเงินปังๆ ขายดีมีกำไร!

  • 25 ตุลาคม 2565
  • 1,225

    ใครอยากค้าขายหรือทำธุรกิจให้กำไรดี เรา รวมคาถาค้าขายดี คาถาเรียกลูกค้า สำหรับพ่อค้าแม่ค้า มาให้แล้วค่ะ ไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ สวดแล้วจะช่วยเรียกเงิน เรียกทรัพย์ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ใครอยากมีดวงการเงินเฮงๆ ปังๆ สวนกระแสเศรษฐกิจ ลองนำไปสวดตามกันนะคะ

 

รวมคาถาค้าขายดี สำหรับพ่อค้าแม่ค้า คาถาเรียกลูกค้า สวดเรียกเงิน เรียกทรัพย์ รับโชคลาภ ขายดีมีกำไรงาม

 

คาถาบูชาพระอุปคุต ขอโชคลาภ

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา
เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา
จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ


** ให้จุดธูปเทียน พร้อมดอกไม้หอม เครื่องหอม น้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงานธุรกิจ แล้วอธิษฐาน ธูปควันเทียน ลมพัดไปทางไหน ขอให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุน ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ


เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวดนะโม ๓ จบ และสวดคาถาบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วยคาถาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก ๑ จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าต่างๆ ในร้าน หรือทำธุรกิจอย่างอื่น ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นทั้งหมด


ให้ปฎิบัติตามที่กล่าวมานี้ก่อนเปิดร้านในตอนเช้า ก่อนลูกค้าจะเข้าร้านหรือเปิดสำนักงานเวลาเช้า เป็นการทำเสน่ห์ เมตตามหานิยม มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากมาย มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดระยะ ส่งเสริมให้ฐานะร่ำรวยมาก โจรผู้ร้ายบังเกิดเมตตาสงสารไม่อยากมารบกวนหรือคุกคาม ที่สำคัญศัตรูคู่แข่งไม่อาจขัดลาภหรือผลประโยชน์ได้

 

--------------------------------------

 

บทสวดและคาถาบูชาพระสีวลี เสริมโชคลาภ เรียกทรัพย์  ค้าขายร่ำรวย

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดว่า

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

 

คลิกดูเพิ่มเติม

วิธีบูชาพระสีวลี พร้อมบทสวดและคาถาบูชาพระสีวลี เสริมโชคลาภ เรียกทรัพย์  ค้าขายร่ำรวย!

 

--------------------------------------

 

คาถาค้าขายดี

เอาใบไม้แช่ในขันที่ใส่น้ำสะอาดไว้ แล้วสวดภาวนาว่า 

"โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิ คาคัชวันติฯ"

เสร็จแล้วเอาใบไม้จุ่มน้ำประพรมให้ทั่วร้านจะทำให้ค้าขายคล่องตัว ค้าขายดี

 

--------------------------------------

 

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

 

คลิกดูเพิ่มเติม

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ รวมบทสวด ประสบการณ์ และอานุภาพปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต!

 

--------------------------------------

 

คาถาพระฉิมพลี คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร
สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

     ควรสวดตามกำลังวันเพื่อบูชาคุณพระสีวลี ดังนี้

วันอาทิตย์ 6 จบ
วันจันทร์ 15 จบ
วันอังคาร 8 จบ
วันพุธ 17 จบ
วันพฤหัสบดี 19 จบ
วันศุกร์ 21 จบ
วันเสาร์ 10 จบ

 

คลิกดูเพิ่มเติม

คาถาโชคลาภ คาถาพระฉิมพลี คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม สวดทุกวัน เรียกทรัพย์ ปลดหนี้ พลิกฐานะได้!

 

--------------------------------------

 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ ขจัดอุปสรรค

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

เมื่อสวด ๓, ๗ หรือ ๙ จบ แล้วจึงขอพร

หากสามารถจัดหาเครื่องบูชาได้ ให้บูชาด้วย ดอกกุหลาบ 9 ดอก จุดธูป 9 ดอก

 

--------------------------------------

 

คาถาหลวงพ่อรวย สวดแล้วค้าขายดี มีโชคลาภ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ


สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

 

คลิกดูเพิ่มเติม

คาถาหลวงพ่อรวย สวดแล้วค้าขายดี มีโชคลาภ สวดเรียกเงิน เรียกทรัพย์ จับอะไรก็ร่ำรวย

 

--------------------------------------

 

คาถาเศรษฐี หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ (หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ
สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ
สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ
ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเม

 

--------------------------------------

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์