รีเซต

สถิติหวยออกเดือนมีนาคม ย้อนหลัง 29 ปี สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • 23 กุมภาพันธ์ 2565
  • 218,917 2

     ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยออก เดือนมีนาคม กันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 29 ปี ประจำงวดเดือนมีนาคม เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!

 

สถิติหวยออกเดือนมีนาคม2533-2564

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

16 มีนาคม 256573786703
349  985
989  788
1 มีนาคม 256506190507
236  834
234  691
16 มีนาคม 256489042219
036  902
396  256
1 มีนาคม 256483553873
 290  838
051  806
16 มีนาคม 256350344677
258  726
404  661
1 มีนาคม 256387593898294  328597  780
16 มีนาคม 256272462864148 883154 877
1 มีนาคม 256234565065137 999830 837
16 มีนาคม 256121855982064 720205 489
2 มีนาคม 256175941529318 870589 723
16 มีนาคม 256027386392324 918694 941
1 มีนาคม 256097845378450 560052 577
16 มีนาคม 255913491832855 877004 973
1 มีนาคม 255943968606426 530155 743
16 มีนาคม 255804815192 339 622 623 757
1 มีนาคม 255824023734 498 031 857 008
16 มีนาคม 255753140479 250 305 400 904
1 มีนาคม 255790631835 116 537 753 798
16 มีนาคม 255696843352 860 959 175 529
1 มีนาคม 255697624137 972 721 133 775
16 มีนาคม 255560706408 606 333 573 350
1 มีนาคม 255522251879 295 135 711 199
16 มีนาคม 255459333196 209 945 463 737
1 มีนาคม 255465603797 544 357 926 396
16 มีนาคม 255336422297 619 996 229 756
1 มีนาคม 255321522797 457 627 374 470
16 มีนาคม 255226881236 228 929 424 063
1 มีนาคม 255255309167 224 238 665 295
16 มีนาคม 255107494633 077 974 085 158
1 มีนาคม 255193668505 056 085 371 691
16 มีนาคม 255087676385 191 001 906 350
1 มีนาคม 255074242561 949 294 942 801
16 มีนาคม 254993617730 486 185 205 320
1 มีนาคม 254958247343 586 801 108 914
16 มีนาคม 254819634503 073 601 783 394
1 มีนาคม 254880075193 681 714 998 669
16 มีนาคม 254761536669 779 094 478 830
1 มีนาคม 254769748350 610 510 759 206
16 มีนาคม 254665306264 820 208 702 038
1 มีนาคม 254644102242 322 026 707 628
16 มีนาคม 254565915204 370 066 707 943
1 มีนาคม 254580559055 748 715 434 856
16 มีนาคม 254463361645 400 773 903 350
1 มีนาคม 254483653785 356 147 292 380
16 มีนาคม 254316431165 009 460 071 326
1 มีนาคม 254399783363 817 250 627 416
16 มีนาคม 254257727863 089 418 606 415
2 มีนาคม 254266021458 645 612 927 479
16 มีนาคม 254157270179 260 852 943 506
1 มีนาคม 254123686474 867 285 127 562
16 มีนาคม 254010047436 444 822 705 214
1 มีนาคม 254097677998 148 414 791 364
16 มีนาคม 253901912827 673 796 694 526
1 มีนาคม 253930485572 760 664 443 945
16 มีนาคม 253864684767 225 044 091 220
1 มีนาคม 253841145471 034 019 022 152
16 มีนาคม 2537172333619 382 166 515 185
1 มีนาคม 2537337373141 082 631 008 820
16 มีนาคม 2536768069998 554 547 731 509
1 มีนาคม 2536400628119 449 968 065 492
16 มีนาคม 2535121835348 004 578 543 737
1 มีนาคม 2535729152460 870 902 024 231
16 มีนาคม 2534589164159 540 715 527 866
1 มีนาคม 2534459807672 950 783 676 928
16 มีนาคม 2533324020588 443 275 775 559
1 มีนาคม 2533496890215 624 452 087 567

------------------------------

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลข

ครั้ง

08
16
210
313
410
513
615
715
810
917

------------------------------

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลข

ครั้ง

041
134
237
340
441
545
637
744
835
942


------------------------------

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

  • กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้
  • กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆหากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล