รีเซต

จัดอันดับคนดวงดีแบบญี่ปุ่น ปี 2021 (2564) ดวงดีอันดับที่เท่าไหร่มาเช็คกัน

 • 02 พฤศจิกายน 2563
 • 860

     มาเช็คอันดับคนดวงในปี 2021 (2564) แบบญี่ปุ่นกันค่ะ โดยคำทำนายนี้มาในรูปแบบลำดับคนโชคดีจาก 1-366 กันเลยทีเดียว วิธีการเช็คความโชคดีให้ใช้เป็น วันเกิดตามด้วยเดือนนะคะ วันเกิดใครจะปัง วันเกิดใครจะต้องเสริมดวงกันมาดูได้เลยค่า

จัดอันดับคนดวงดี 2021 (2564) 

จัดอันดับคนดวงดีลำดับ 1-10

 • อันดับ   1     เกิดวันที่    3 สิงหาคม
 • อันดับ   2     เกิดวันที่    5 มีนาคม
 • อันดับ   3     เกิดวันที่    23 กุมภาพันธ์
 • อันดับ   4     เกิดวันที่    3 เมษายน
 • อันดับ   5     เกิดวันที่    17 กันยายน
 • อันดับ   6     เกิดวันที่    20 มกราคม
 • อันดับ   7     เกิดวันที่    7 เมษายน
 • อันดับ   8     เกิดวันที่    27 พฤษภาคม
 • อันดับ   9     เกิดวันที่    12 มิถุนายน
 • อันดับ   10   เกิดวันที่    23 พฤศจิกายน

ดวงวันเกิด คนดวงดี ดวงปี 2564

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน มกราคม

 • เกิดวันที่   1 มกราคม   อันดับ   74
 • เกิดวันที่   2 มกราคม   อันดับ   56
 • เกิดวันที่   3 มกราคม   อันดับ   59
 • เกิดวันที่   4 มกราคม   อันดับ   24
 • เกิดวันที่   5 มกราคม   อันดับ   116
 • เกิดวันที่   6 มกราคม   อันดับ   354
 • เกิดวันที่   7 มกราคม   อันดับ   214
 • เกิดวันที่   8 มกราคม   อันดับ   271
 • เกิดวันที่   9 มกราคม   อันดับ   20
 • เกิดวันที่   10 มกราคม  อันดับ   158
 • เกิดวันที่   11 มกราคม  อันดับ   52
 • เกิดวันที่   12 มกราคม  อันดับ   86
 • เกิดวันที่   13 มกราคม  อันดับ   243
 • เกิดวันที่   14 มกราคม  อันดับ   92
 • เกิดวันที่   15 มกราคม  อันดับ   318
 • เกิดวันที่   16 มกราคม  อันดับ   101
 • เกิดวันที่   17 มกราคม  อันดับ   118
 • เกิดวันที่   18 มกราคม  อันดับ   42
 • เกิดวันที่   19 มกราคม  อันดับ   234
 • เกิดวันที่   20 มกราคม  อันดับ   6
 • เกิดวันที่   21 มกราคม  อันดับ   46
 • เกิดวันที่   22 มกราคม  อันดับ   328
 • เกิดวันที่   23 มกราคม อันดับ   77
 • เกิดวันที่   24 มกราคม อันดับ   250
 • เกิดวันที่   25 มกราคม อันดับ   266
 • เกิดวันที่   26 มกราคม  อันดับ   83
 • เกิดวันที่   27 มกราคม  อันดับ   12
 • เกิดวันที่   28 มกราคม  อันดับ   204
 • เกิดวันที่   29 มกราคม  อันดับ   17
 • เกิดวันที่   30 มกราคม. อันดับ   32
 • เกิดวันที่   31 มกราคม  อันดับ   80

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน กุมภาพันธ์

 • เกิดวันที่   1 กุมภาพันธ์   อันดับ   366
 • เกิดวันที่   2 กุมภาพันธ์   อันดับ   72
 • เกิดวันที่   3 กุมภาพันธ์   อันดับ   61
 • เกิดวันที่   4 กุมภาพันธ์   อันดับ   36
 • เกิดวันที่   5 กุมภาพันธ์   อันดับ   161
 • เกิดวันที่   6 กุมภาพันธ์   อันดับ   155
 • เกิดวันที่   7 กุมภาพันธ์   อันดับ   135
 • เกิดวันที่   8 กุมภาพันธ์   อันดับ   65
 • เกิดวันที่   9 กุมภาพันธ์   อันดับ   245
 • เกิดวันที่   10 กุมภาพันธ์ อันดับ   102
 • เกิดวันที่   11 กุมภาพันธ์ อันดับ   69
 • เกิดวันที่   12 กุมภาพันธ์ อันดับ   49
 • เกิดวันที่   13 กุมภาพันธ์ อันดับ   181
 • เกิดวันที่   14 กุมภาพันธ์ อันดับ   316
 • เกิดวันที่   15 กุมภาพันธ์ อันดับ   308
 • เกิดวันที่   16 กุมภาพันธ์ อันดับ   264
 • เกิดวันที่   17 กุมภาพันธ์ อันดับ   189
 • เกิดวันที่   18 กุมภาพันธ์ อันดับ   283
 • เกิดวันที่   19 กุมภาพันธ์ อันดับ   351
 • เกิดวันที่   20 กุมภาพันธ์ อันดับ   356
 • เกิดวันที่   21 กุมภาพันธ์ อันดับ   125
 • เกิดวันที่   22 กุมภาพันธ์ อันดับ   331
 • เกิดวันที่   23 กุมภาพันธ์ อันดับ   3
 • เกิดวันที่   24 กุมภาพันธ์ อันดับ   210
 • เกิดวันที่   25 กุมภาพันธ์ อันดับ   320
 • เกิดวันที่   26 กุมภาพันธ์ อันดับ   276
 • เกิดวันที่   27 กุมภาพันธ์ อันดับ   199
 • เกิดวันที่   28 กุมภาพันธ์ อันดับ   215
 • เกิดวันที่   29 กุมภาพันธ์ อันดับ   323

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน มีนาคม

 • เกิดวันที่   1 มีนาคม       อันดับ   177
 • เกิดวันที่   2 มีนาคม       อันดับ   208
 • เกิดวันที่   3 มีนาคม       อันดับ   96
 • เกิดวันที่   4 มีนาคม       อันดับ   190
 • เกิดวันที่   5 มีนาคม       อันดับ   2
 • เกิดวันที่   6 มีนาคม       อันดับ   19
 • เกิดวันที่   7 มีนาคม       อันดับ   282
 • เกิดวันที่   8 มีนาคม       อันดับ   337
 • เกิดวันที่   9 มีนาคม       อันดับ   313
 • เกิดวันที่   10 มีนาคม     อันดับ   365
 • เกิดวันที่   11 มีนาคม      อันดับ   321
 • เกิดวันที่   12 มีนาคม      อันดับ   130
 • เกิดวันที่   13 มีนาคม      อันดับ   183
 • เกิดวันที่   14 มีนาคม      อันดับ   286
 • เกิดวันที่   15 มีนาคม      อันดับ   296
 • เกิดวันที่   16 มีนาคม      อันดับ   261
 • เกิดวันที่   17 มีนาคม      อันดับ   119
 • เกิดวันที่   18 มีนาคม      อันดับ   194
 • เกิดวันที่   19 มีนาคม      อันดับ   81
 • เกิดวันที่   20 มีนาคม      อันดับ   15
 • เกิดวันที่   21 มีนาคม       อันดับ   147
 • เกิดวันที่   22 มีนาคม       อันดับ   167
 • เกิดวันที่   23 มีนาคม       อันดับ   88
 • เกิดวันที่   24 มีนาคม       อันดับ   258
 • เกิดวันที่   25 มีนาคม       อันดับ   55
 • เกิดวันที่   26 มีนาคม       อันดับ   141
 • เกิดวันที่   27 มีนาคม       อันดับ   164
 • เกิดวันที่   28 มีนาคม       อันดับ   326
 • เกิดวันที่   29 มีนาคม       อันดับ   304
 • เกิดวันที่   30 มีนาคม       อันดับ   225
 • เกิดวันที่   31 มีนาคม       อันดับ   31

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน เมษายน

 • เกิดวันที่   1 เมษายน        อันดับ   78
 • เกิดวันที่   2 เมษายน        อันดับ   13
 • เกิดวันที่   3 เมษายน        อันดับ   4
 • เกิดวันที่   4 เมษายน        อันดับ   295
 • เกิดวันที่   5 เมษายน        อันดับ   99
 • เกิดวันที่   6 เมษายน        อันดับ   350
 • เกิดวันที่   7 เมษายน        อันดับ   7
 • เกิดวันที่   8 เมษายน        อันดับ   269
 • เกิดวันที่   9 เมษายน        อันดับ   260
 • เกิดวันที่   10 เมษายน      อันดับ   262
 • เกิดวันที่   11 เมษายน      อันดับ   288
 • เกิดวันที่   12 เมษายน      อันดับ   172
 • เกิดวันที่   13 เมษายน      อันดับ   344
 • เกิดวันที่   14 เมษายน      อันดับ   192
 • เกิดวันที่   15 เมษายน      อันดับ   89
 • เกิดวันที่   16 เมษายน      อันดับ   43
 • เกิดวันที่   17 เมษายน      อันดับ   50
 • เกิดวันที่   18 เมษายน      อันดับ   310
 • เกิดวันที่   19 เมษายน      อันดับ   21
 • เกิดวันที่   20 เมษายน      อันดับ   220
 • เกิดวันที่   21 เมษายน      อันดับ   362
 • เกิดวันที่   22 เมษายน      อันดับ   315
 • เกิดวันที่   23 เมษายน      อันดับ   174
 • เกิดวันที่   24 เมษายน      อันดับ   150
 • เกิดวันที่   25 เมษายน      อันดับ   239
 • เกิดวันที่   26 เมษายน      อันดับ   353
 • เกิดวันที่   27 เมษายน      อันดับ   136
 • เกิดวันที่   28 เมษายน      อันดับ   123
 • เกิดวันที่   29 เมษายน      อันดับ   307
 • เกิดวันที่   30 เมษายน      อันดับ   301

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน พฤษภาคม

 • เกิดวันที่   1 พฤษภาคม      อันดับ   165
 • เกิดวันที่   2 พฤษภาคม      อันดับ   219
 • เกิดวันที่   3 พฤษภาคม      อันดับ   279
 • เกิดวันที่   4 พฤษภาคม      อันดับ   79
 • เกิดวันที่   5 พฤษภาคม      อันดับ   128
 • เกิดวันที่   6 พฤษภาคม      อันดับ   306
 • เกิดวันที่   7 พฤษภาคม      อันดับ   16
 • เกิดวันที่   8 พฤษภาคม      อันดับ   58
 • เกิดวันที่   9 พฤษภาคม      อันดับ   112
 • เกิดวันที่   10 พฤษภาคม    อันดับ   217
 • เกิดวันที่   11 พฤษภาคม    อันดับ   139
 • เกิดวันที่   12 พฤษภาคม    อันดับ   211
 • เกิดวันที่   13 พฤษภาคม    อันดับ   163
 • เกิดวันที่   14 พฤษภาคม    อันดับ   349
 • เกิดวันที่   15 พฤษภาคม    อันดับ   153
 • เกิดวันที่   16 พฤษภาคม    อันดับ   235
 • เกิดวันที่   17 พฤษภาคม    อันดับ   303
 • เกิดวันที่   18 พฤษภาคม    อันดับ   223
 • เกิดวันที่   19 พฤษภาคม    อันดับ   106
 • เกิดวันที่   20 พฤษภาคม    อันดับ   352
 • เกิดวันที่   21 พฤษภาคม    อันดับ   188
 • เกิดวันที่   22 พฤษภาคม    อันดับ   268
 • เกิดวันที่   23 พฤษภาคม    อันดับ   242
 • เกิดวันที่   24 พฤษภาคม    อันดับ   126
 • เกิดวันที่   25 พฤษภาคม    อันดับ   341
 • เกิดวันที่   26 พฤษภาคม    อันดับ   73
 • เกิดวันที่   27 พฤษภาคม    อันดับ   8
 • เกิดวันที่   28 พฤษภาคม    อันดับ   38
 • เกิดวันที่   29 พฤษภาคม    อันดับ   175
 • เกิดวันที่   30 พฤษภาคม    อันดับ   185
 • เกิดวันที่   31 พฤษภาคม    อันดับ   324

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน

 • เกิดวันที่   1 มิถุนายน     อันดับ   11
 • เกิดวันที่   2 มิถุนายน     อันดับ   281
 • เกิดวันที่   3 มิถุนายน     อันดับ   314
 • เกิดวันที่   4 มิถุนายน     อันดับ   205
 • เกิดวันที่   5 มิถุนายน     อันดับ   333
 • เกิดวันที่   6 มิถุนายน     อันดับ   291
 • เกิดวันที่   7 มิถุนายน     อันดับ   180
 • เกิดวันที่   8 มิถุนายน     อันดับ   275
 • เกิดวันที่   9 มิถุนายน     อันดับ   195
 • เกิดวันที่   10 มิถุนายน    อันดับ   203
 • เกิดวันที่   11 มิถุนายน    อันดับ   201
 • เกิดวันที่   12 มิถุนายน    อันดับ   9
 • เกิดวันที่   13 มิถุนายน    อันดับ   186
 • เกิดวันที่   14 มิถุนายน    อันดับ   300
 • เกิดวันที่   15 มิถุนายน    อันดับ   338
 • เกิดวันที่   16 มิถุนายน    อันดับ   360
 • เกิดวันที่   17 มิถุนายน    อันดับ   93
 • เกิดวันที่   18 มิถุนายน    อันดับ   171
 • เกิดวันที่   19 มิถุนายน    อันดับ   267
 • เกิดวันที่   20 มิถุนายน    อันดับ   146
 • เกิดวันที่   21 มิถุนายน    อันดับ   221
 • เกิดวันที่   22 มิถุนายน    อันดับ   319
 • เกิดวันที่   23 มิถุนายน    อันดับ   132
 • เกิดวันที่   24 มิถุนายน    อันดับ   53
 • เกิดวันที่   25 มิถุนายน    อันดับ   140
 • เกิดวันที่   26 มิถุนายน    อันดับ   247
 • เกิดวันที่   27 มิถุนายน    อันดับ   342
 • เกิดวันที่   28 มิถุนายน    อันดับ   115
 • เกิดวันที่   29 มิถุนายน    อันดับ   229
 • เกิดวันที่   30 มิถุนายน    อันดับ   162

ดวงวันเกิด คนดวงดี ดวงปี 2564

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม

 • เกิดวันที่   1 กรกฎาคม     อันดับ   45
 • เกิดวันที่   2 กรกฎาคม     อันดับ   299
 • เกิดวันที่   3 กรกฎาคม     อันดับ   152
 • เกิดวันที่   4 กรกฎาคม     อันดับ   156
 • เกิดวันที่   5 กรกฎาคม     อันดับ   272
 • เกิดวันที่   6 กรกฎาคม     อันดับ   312
 • เกิดวันที่   7 กรกฎาคม     อันดับ   317
 • เกิดวันที่   8 กรกฎาคม     อันดับ   287
 • เกิดวันที่   9 กรกฎาคม     อันดับ   292
 • เกิดวันที่   10 กรกฎาคม    อันดับ   131
 • เกิดวันที่   11 กรกฎาคม    อันดับ   325
 • เกิดวันที่   12 กรกฎาคม    อันดับ   62
 • เกิดวันที่   13 กรกฎาคม    อันดับ   200
 • เกิดวันที่   14 กรกฎาคม    อันดับ   227
 • เกิดวันที่   15 กรกฎาคม    อันดับ   251
 • เกิดวันที่   16 กรกฎาคม    อันดับ   193
 • เกิดวันที่   17 กรกฎาคม    อันดับ   40
 • เกิดวันที่   18 กรกฎาคม    อันดับ   168
 • เกิดวันที่   19 กรกฎาคม    อันดับ   98
 • เกิดวันที่   20 กรกฎาคม    อันดับ   278
 • เกิดวันที่   21 กรกฎาคม    อันดับ   149
 • เกิดวันที่   22 กรกฎาคม    อันดับ   224
 • เกิดวันที่   23 กรกฎาคม    อันดับ   202
 • เกิดวันที่   24 กรกฎาคม    อันดับ   309
 • เกิดวันที่   25 กรกฎาคม    อันดับ   265
 • เกิดวันที่   26 กรกฎาคม    อันดับ   29
 • เกิดวันที่   27 กรกฎาคม    อันดับ   263
 • เกิดวันที่   28 กรกฎาคม    อันดับ   259
 • เกิดวันที่   29 กรกฎาคม    อันดับ   133
 • เกิดวันที่   30 กรกฎาคม    อันดับ   143
 • เกิดวันที่   31 กรกฎาคม    อันดับ   23

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน สิงหาคม

 • เกิดวันที่   1 สิงหาคม     อันดับ   248
 • เกิดวันที่   2 สิงหาคม     อันดับ   178
 • เกิดวันที่   3 สิงหาคม     อันดับ   1
 • เกิดวันที่   4 สิงหาคม     อันดับ   67
 • เกิดวันที่   5 สิงหาคม     อันดับ   212
 • เกิดวันที่   6 สิงหาคม     อันดับ   151
 • เกิดวันที่   7 สิงหาคม     อันดับ   335
 • เกิดวันที่   8 สิงหาคม     อันดับ   340
 • เกิดวันที่   9 สิงหาคม     อันดับ   129
 • เกิดวันที่   10 สิงหาคม    อันดับ   144
 • เกิดวันที่   11 สิงหาคม    อันดับ   110
 • เกิดวันที่   12 สิงหาคม    อันดับ   75
 • เกิดวันที่   13 สิงหาคม    อันดับ   137
 • เกิดวันที่   14 สิงหาคม    อันดับ   90
 • เกิดวันที่   15 สิงหาคม    อันดับ   142
 • เกิดวันที่   16 สิงหาคม    อันดับ   254
 • เกิดวันที่   17 สิงหาคม    อันดับ   347
 • เกิดวันที่   18 สิงหาคม    อันดับ   117
 • เกิดวันที่   19 สิงหาคม    อันดับ   284
 • เกิดวันที่   20 สิงหาคม    อันดับ   100
 • เกิดวันที่   21 สิงหาคม    อันดับ   159
 • เกิดวันที่   22 สิงหาคม    อันดับ   191
 • เกิดวันที่   23 สิงหาคม    อันดับ   66
 • เกิดวันที่   24 สิงหาคม    อันดับ   322
 • เกิดวันที่   25 สิงหาคม    อันดับ   14
 • เกิดวันที่   26 สิงหาคม    อันดับ   305
 • เกิดวันที่   27 สิงหาคม    อันดับ   166
 • เกิดวันที่   28 สิงหาคม    อันดับ   33
 • เกิดวันที่   29 สิงหาคม    อันดับ   361
 • เกิดวันที่   30 สิงหาคม    อันดับ   105
 • เกิดวันที่   31 สิงหาคม    อันดับ   327

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน กันยายน

 • เกิดวันที่   1 กันยายน     อันดับ   54
 • เกิดวันที่   2 กันยายน     อันดับ   182
 • เกิดวันที่   3 กันยายน     อันดับ   169
 • เกิดวันที่   4 กันยายน     อันดับ   302
 • เกิดวันที่   5 กันยายน     อันดับ   274
 • เกิดวันที่   6 กันยายน     อันดับ   124
 • เกิดวันที่   7 กันยายน     อันดับ   357
 • เกิดวันที่   8 กันยายน     อันดับ   228
 • เกิดวันที่   9 กันยายน     อันดับ   34
 • เกิดวันที่   10 กันยายน    อันดับ   329
 • เกิดวันที่   11 กันยายน    อันดับ   240
 • เกิดวันที่   12 กันยายน    อันดับ   290
 • เกิดวันที่   13 กันยายน    อันดับ   280
 • เกิดวันที่   14 กันยายน    อันดับ   113
 • เกิดวันที่   15 กันยายน    อันดับ   37
 • เกิดวันที่   16 กันยายน    อันดับ   232
 • เกิดวันที่   17 กันยายน    อันดับ   5
 • เกิดวันที่   18 กันยายน    อันดับ   94
 • เกิดวันที่   19 กันยายน    อันดับ   47
 • เกิดวันที่   20 กันยายน    อันดับ   339
 • เกิดวันที่   21 กันยายน    อันดับ   336
 • เกิดวันที่   22 กันยายน    อันดับ   197
 • เกิดวันที่   23 กันยายน    อันดับ   157
 • เกิดวันที่   24 กันยายน    อันดับ   87
 • เกิดวันที่   25 กันยายน    อันดับ   173
 • เกิดวันที่   26 กันยายน    อันดับ   216
 • เกิดวันที่   27 กันยายน    อันดับ   364
 • เกิดวันที่   28 กันยายน    อันดับ   154
 • เกิดวันที่   29 กันยายน    อันดับ   359
 • เกิดวันที่   30 กันยายน    อันดับ   311

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน ตุลาคม

 • เกิดวันที่   1 ตุลาคม     อันดับ   213
 • เกิดวันที่   2 ตุลาคม     อันดับ   95
 • เกิดวันที่   3 ตุลาคม     อันดับ   44
 • เกิดวันที่   4 ตุลาคม     อันดับ   298
 • เกิดวันที่   5 ตุลาคม     อันดับ   84
 • เกิดวันที่   6 ตุลาคม     อันดับ   230
 • เกิดวันที่   7 ตุลาคม     อันดับ   244
 • เกิดวันที่   8 ตุลาคม     อันดับ   134
 • เกิดวันที่   9 ตุลาคม     อันดับ   68
 • เกิดวันที่   10 ตุลาคม    อันดับ   104
 • เกิดวันที่   11 ตุลาคม    อันดับ   179
 • เกิดวันที่   12 ตุลาคม    อันดับ   70
 • เกิดวันที่   13 ตุลาคม    อันดับ   127
 • เกิดวันที่   14 ตุลาคม    อันดับ   343
 • เกิดวันที่   15 ตุลาคม    อันดับ   27
 • เกิดวันที่   16 ตุลาคม    อันดับ   332
 • เกิดวันที่   17 ตุลาคม    อันดับ   222
 • เกิดวันที่   18 ตุลาคม    อันดับ   293
 • เกิดวันที่   19 ตุลาคม    อันดับ   85
 • เกิดวันที่   20 ตุลาคม    อันดับ   252
 • เกิดวันที่   21 ตุลาคม    อันดับ   277
 • เกิดวันที่   22 ตุลาคม    อันดับ   218
 • เกิดวันที่   23 ตุลาคม    อันดับ   97
 • เกิดวันที่   24 ตุลาคม    อันดับ   257
 • เกิดวันที่   25 ตุลาคม    อันดับ   108
 • เกิดวันที่   26 ตุลาคม    อันดับ   64
 • เกิดวันที่   27 ตุลาคม    อันดับ   209
 • เกิดวันที่   28 ตุลาคม    อันดับ   348
 • เกิดวันที่   29 ตุลาคม    อันดับ   285
 • เกิดวันที่   30 ตุลาคม    อันดับ   238
 • เกิดวันที่   31 ตุลาคม    อันดับ   355

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน พฤศจิกายน

 • เกิดวันที่   1 พฤศจิกายน     อันดับ   226
 • เกิดวันที่   2 พฤศจิกายน     อันดับ   57
 • เกิดวันที่   3 พฤศจิกายน     อันดับ   206
 • เกิดวันที่   4 พฤศจิกายน     อันดับ   270
 • เกิดวันที่   5 พฤศจิกายน     อันดับ   107
 • เกิดวันที่   6 พฤศจิกายน     อันดับ   122
 • เกิดวันที่   7 พฤศจิกายน     อันดับ   82
 • เกิดวันที่   8 พฤศจิกายน     อันดับ   76
 • เกิดวันที่   9 พฤศจิกายน     อันดับ   26
 • เกิดวันที่   10 พฤศจิกายน    อันดับ   60
 • เกิดวันที่   11 พฤศจิกายน    อันดับ   330
 • เกิดวันที่   12 พฤศจิกายน    อันดับ   256
 • เกิดวันที่   13 พฤศจิกายน    อันดับ   103
 • เกิดวันที่   14 พฤศจิกายน    อันดับ   297
 • เกิดวันที่   15 พฤศจิกายน    อันดับ   71
 • เกิดวันที่   16 พฤศจิกายน    อันดับ   289
 • เกิดวันที่   17 พฤศจิกายน    อันดับ   196
 • เกิดวันที่   18 พฤศจิกายน    อันดับ   253
 • เกิดวันที่   19 พฤศจิกายน    อันดับ   145
 • เกิดวันที่   20 พฤศจิกายน    อันดับ   233
 • เกิดวันที่   21 พฤศจิกายน    อันดับ   51
 • เกิดวันที่   22 พฤศจิกายน    อันดับ   241
 • เกิดวันที่   23 พฤศจิกายน    อันดับ   10
 • เกิดวันที่   24 พฤศจิกายน    อันดับ   120
 • เกิดวันที่   25 พฤศจิกายน    อันดับ   30
 • เกิดวันที่   26 พฤศจิกายน    อันดับ   160
 • เกิดวันที่   27 พฤศจิกายน    อันดับ   148
 • เกิดวันที่   28 พฤศจิกายน    อันดับ   345
 • เกิดวันที่   29 พฤศจิกายน    อันดับ   91
 • เกิดวันที่   30 พฤศจิกายน    อันดับ   63

อันดับคนดวงดีผู้ที่เกิดเดือน ธันวาคม

 • เกิดวันที่   1 ธันวาคม     อันดับ   255
 • เกิดวันที่   2 ธันวาคม     อันดับ   111
 • เกิดวันที่   3 ธันวาคม     อันดับ   28
 • เกิดวันที่   4 ธันวาคม     อันดับ   184
 • เกิดวันที่   5 ธันวาคม     อันดับ   121
 • เกิดวันที่   6 ธันวาคม     อันดับ   18
 • เกิดวันที่   7 ธันวาคม     อันดับ   363
 • เกิดวันที่   8 ธันวาคม     อันดับ   231
 • เกิดวันที่   9 ธันวาคม     อันดับ   346
 • เกิดวันที่   10 ธันวาคม    อันดับ   170
 • เกิดวันที่   11 ธันวาคม    อันดับ   273
 • เกิดวันที่   12 ธันวาคม    อันดับ   198
 • เกิดวันที่   13 ธันวาคม    อันดับ   237
 • เกิดวันที่   14 ธันวาคม    อันดับ   25
 • เกิดวันที่   15 ธันวาคม    อันดับ   35
 • เกิดวันที่   16 ธันวาคม    อันดับ   334
 • เกิดวันที่   17 ธันวาคม    อันดับ   138
 • เกิดวันที่   18 ธันวาคม    อันดับ   236
 • เกิดวันที่   19 ธันวาคม    อันดับ   187
 • เกิดวันที่   20 ธันวาคม    อันดับ   114
 • เกิดวันที่   21 ธันวาคม    อันดับ   207
 • เกิดวันที่   22 ธันวาคม    อันดับ   246
 • เกิดวันที่   23 ธันวาคม    อันดับ   294
 • เกิดวันที่   24 ธันวาคม    อันดับ   22
 • เกิดวันที่   25 ธันวาคม    อันดับ   249
 • เกิดวันที่   26 ธันวาคม    อันดับ   358
 • เกิดวันที่   27 ธันวาคม    อันดับ   176
 • เกิดวันที่   28 ธันวาคม    อันดับ   48
 • เกิดวันที่   29 ธันวาคม    อันดับ   109
 • เกิดวันที่   30 ธันวาคม    อันดับ   41
 • เกิดวันที่   31 ธันวาคม    อันดับ   39

 

เช็คข้อมูลจากต้นฉบับพร้อมดูคำทำนายแบบละเอียด ใช้เป็น เดือนเกิด
ตามด้วยวันเกิดนะคะ คลิก >>4050s

ขอบคุณข้อมูลจาก  4050s

ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล