รีเซต

สถิติหวยออกวันที่ 1 ธันวาคม ตารางหวยเดือน วันที่ 1 ธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • 24 พฤศจิกายน 2564
 • 8,111

รวมสถิติหวยออกวันที่ 1 ธันวาคม ย้อนหลัง 29 ปี

รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขไหนออกบ่อยเรารวบรวมมาให้แล้วค่า

 

วันเดือนปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

1 ธันวาคม 256407725882
740  739
485  401
1 ธันวาคม 256310099484
093  776
984  834
1 ธันวาคม 256245352281261 617013 457
1 ธันวาคม 256102184067045 307561 988
1 ธันวาคม 256045100533303 626257 601
1 ธันวาคม 255908606977513 873148 450
1 ธันวาคม 255891535078 238 181 714 175
1 ธันวาคม 255748044911 820 380 580 161
1 ธันวาคม 255616879527 734 766 074 980
1 ธันวาคม 255511044343 434 553 489 303
1 ธันวาคม 255440814702 922 253 857 739
1 ธันวาคม 255318175209 664 470 474 086
1 ธันวาคม 255277698059 937 188 412 252
1 ธันวาคม 255120543405 013 260 617 957
1 ธันวาคม 255011341018 418 485 627 659
1 ธันวาคม 254927005212 621 462 091 236
1 ธันวาคม 254838855117 072 764 027 770
1 ธันวาคม 254750465869 139 014 984 691
1 ธันวาคม 254699130778 945 719 559 217
1 ธันวาคม 254596842237 298 088 337 809
1 ธันวาคม 254473702249 713 461 773 925
1 ธันวาคม 254388795656 454 664 170 933
1 ธันวาคม 254266928179 952 896 999 999
1 ธันวาคม 254183656958 115 075 944 200
1 ธันวาคม 254024155986 392 982 677 168
1 ธันวาคม 253917952866 822 365 920 566
1 ธันวาคม 253871442674 516 427 387 073
1 ธันวาคม 2537683268102 043 342 448 923
1 ธันวาคม 2536367063898 294 139 959 608
1 ธันวาคม 2535712092765 019 406 153 063
1 ธันวาคม 2534147074105 540 794 006 602
1 ธันวาคม 2533477194488 237 586 692 444

 _____________________________________


จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
05
15
24
33
44
56
66
76
89
96

 

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 1 ธันวาคมย้อนหลัง 29 ปี

 • เลข 8 ออก 9 ครั้ง
 • เลข 5 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 6 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 7 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 9 ออก 6 ครั้ง
 • เลข 0 ออก 5 ครั้ง
 • เลข 1 ออก 5 ครั้ง
 • เลข 2 ออก 4 ครั้ง
 • เลข 4 ออก 4 ครั้ง
 • เลข 3 ออก 3 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันที่ 1 ธันวาคม ย้อนหลัง 29  ปี

ออก  2  ครั้ง

02  05  78

ออก 1 ครั้ง

09
11  12  17  18
27
33  37
43  49
56  58  59
65  66  67  69
74  77  79
81  84  86  88

98


 _____________________________________

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
033
129
230
329
434
527
630
732
828
935
 
จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 1 ธันวาคมย้อนหลัง 29 ปี
 • เลข 9 ออก 35 ครั้ง
 • เลข 4 ออก 34 ครั้ง
 • เลข 0 ออก 33 ครั้ง
 • เลข 7 ออก 32 ครั้ง
 • เลข 2 ออก 30 ครั้ง
 • เลข 6 ออก 30 ครั้ง
 • เลข 1 ออก 29 ครั้ง
 • เลข 3 ออก 29 ครั้ง
 • เลข 8 ออก 28 ครั้ง
 • เลข 5 ออก 27 ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันที่ 1 ธันวาคม ย้อนหลัง 29  ปี

ออก  2  ครั้ง

013  139  664  984  999

ออก 1 ครั้ง

006  014  019  027  043  063
072  073  074  075  086  088
091

115  148  153  161  168  170
175  181  188

200  217  236  237  238  252
253  257  260  294  298

303  337  342  365  380  387
392

406  412  418  427  434  444
448  450  454  457  461  462
470  474  485  489

516  540  553  559  561  566
580  586

601  602  608  617  621  627
659  677  691  692  

713  714  719  734  739  764
766  770  773  794

809  820  822  834  857  896

920  922  923  925  933  937
944  945  952  957  959  980
982  988

  _____________________________________

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

 

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

 

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้

กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

 

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

 

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ

 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล