TrueID
TH

ความมหัศจรรย์ 4 ประการในวันมาฆบูชา และความสำคัญของพระโอวาทปาฏิโมกข์

  • 25 กุมภาพันธ์ 2564
  • 14,838 2

     วันมาฆบูชาปี 2564 นี้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยให้ความสำคัญ เหตุที่วันมาฆบูชานั้นเป็นวันสำคัญเนื่องจากอะไร มีสิ่งมหัศจรรย์ อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกท่านค่ะ

 


ความมหัศจรรย์ 4 ประการที่เกิดขึ้น

ความมหัศจรรย์ประการที่ 1

ความพร้อมเพรียงของพระภิกษุ

     ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เมื่อกว่า 2,500 ปีก่อน ได้มีพระภิกษุ จำนวน 1,250 รูป ที่อยู่ต่างที่ได้เดินทางมารวมตัวกันโดยมิได้มีการนัดหมายมาก่อน ที่พระเชตวนารามมหาวิหาร ในแคว้นกรุงราชคฤห์

ความมหัศจรรย์ประการที่ 2

ล้วนเป็นเอหิภิกขุสัมปทา

     พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ที่มารวมตัวกันในวันนั้น ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า หรือที่เรียกว่า เอหิภิกขุสัมปทา

ความมหัศจรรย์ประการที่ 3

ล้วนเป็นพระอริยบุคคล

    ไม่เพียงแต่เป็นการรวมตัวโดยมิได้นัดหมาย แต่พระภิกษุ จำนวน 1,250 รูป นั้นล้วนเป็นพระที่ได้บรรลุเป็นพระอาหันต์แล้ว

ความมหัศจรรย์ประการที่ 4

ฤกษดี วันดี

     ในคืนที่มีการรวมตัวกันนั้น เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวง หรือที่เรียกว่า ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

ความมหัศจรรย์อย่างพร้อมเพรียงกัน 4 ประการนี้จึงเรียกได้ว่า จาตุรงคสันนิบาต

     โดยในวันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ให้แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ที่มารวมตัวกัน โดยเนื้อหานั้นคือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยมีอยู่ 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ว่าด้วยความอดทน อดกลั้น

  • ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ สิ่งนี้นับเป็นเครื่องเผาผลาญบาปทั้งหลาย

ตอนที่ 2 การไม่ทำบาป

  • สิ่งนี้เป็นกุศลทำให้จิตใจสว่าง ผ่องใส

ตอนที่ 3 ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้าย ความสำรวม

  • สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้รู้จักประมาณตน มีความเพียรในจิตใจ

     โดยเนื้อความดังกล่าวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป เพื่อนำไปเผยแผ่ในที่ต่างๆ เป็นปฐมโพธิกาล ( เรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า)

กล่าวโดยย่อมี 3 ข้อแบบจำง่ายดังนี้

  • การละเว้นจากความชั่ว ด้วยกายวาจาใจ
    การทำความดี ด้วยกายวาจาและใจ
    การทำใจให้หมดจด บริสุทธิ์ผ่องใส

หลังจากการชุมนุมกันในวันนั้น เมื่อบรรจบครบรอบ 1 ปี ในทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 จึงได้มีการทำบุญตักบาตร และมีการเวียนเทียนกันเสมอมา
 

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น พร้อมคำแปล สวดง่ายๆ แค่วันละ 5 นาที ชีวิตเปลี่ยน! (มีคลิป)

รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำอ่าน เปิดฟังทุกเช้าช่วยเสริมดวงชีวิต ปัดเป่าอุปสรรค (มีคลิป)

รวมบทสวดมนต์ คาถาชินบัญชร บทสวดอิติปิโส บทแผ่เมตตา และบทสวดมนต์ต่างๆ สวดแล้วชีวิตเปลี่ยน!

รวมสถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2564 ทั่วไทย ทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน อิ่มใจได้บุญ

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์