รีเซต

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2562 เดือนกันยายน ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!

 • 25 สิงหาคม 2562
 • 23,283 8

     เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดีๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาซึ่งในเดือนนี้เราก็มี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2562 เดือนกันยายน มาให้ดูกันแบบเต็มๆ เช่นเคยค่ะ

     ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์มงคลในการออกรถ ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์ ซึ่งหากเราดำเนินการตามวันนั้นๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะ


1) ฤกษ์มงคลในการออกรถ ใหม่ / เก่า นำเรือ-รถใหม่ / เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 2 กันยายน 2562       นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 5 กันยายน 2562       นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 10 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 12 กันยายน 2562     ฤกษ์ดี เหมาะแก่การนำยานยนต์ออกจากอู่ แต่ไม่ควรนำเรือลงจากคาน
 • 15 กันยายน 2562     นำยวดยานมือสอง "ที่มีอาถรรพ์" ออกจากอู่ดี
 • 20 กันยายน 2562     นำยวดยานมือสอง "ที่มีอาถรรพ์" ออกจากอู่ดี
 • 25 กันยายน 2562     ฤกษ์ดีในการนำยวดยานออกจากอู่+เปลี่ยนยาง
 • 27 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 29 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

 

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 กันยายน 2562       ควรเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 2 กันยายน 2562       เนื่องจากเป็นวันเสี่ยงสูญ จึงห้ามแต่งงานในวันนี้
 • 4 กันยายน 2562       ควรเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 5 กันยายน 2562       ควรเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 6 กันยายน 2562       ห้ามทำพิธีสู่ขวัญ-ผูกข้อมือ-ขอขมาต่อผู้ใหญ่
 • 11 กันยายน 2562     ห้ามแต่งงานในวันนี้เด็ดขาด
 • 12 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 16 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 18 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 20 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 25 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 26 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานในวันนี้
 • 27 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงาน และพิธีผูกข้อมือ ขอขมาต่อผู้ใหญ่ ในวันนี้

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

สามารถกระทำการได้ตามปกติในวัน

 • 1 กันยายน 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 8 กันยายน 2562       สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 10 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 12 กันยายน 2562     ฤกษ์ดีในการเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับ "ผู้มีบุตรยาก"
 • 13 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 15 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 17 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 18 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 21 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 22 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 23 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 24 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 25 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 27 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 28 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 30 กันยายน 2562     สามารถกระทำการได้ตามปกติ

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 10 กันยายน 2562     ห้ามสตรีบวชฯ ในวันนี้เด็ดขาด
 • 13 กันยายน 2562     ห้ามทำขวัญนาค/อุปสมบท/ลาสิกขา
 • 25 กันยายน 2562     ห้ามสตรีบวชฯ ในวันนี้เด็ดขาด
 • 28 กันยายน 2562     ห้ามทำขวัญนาค/อุปสมบท/ลาสิกขา

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 28 กันยายน 2562     ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน

6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน 

7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ดีอย่างยิ่งในวัน

 • 2 กันยายน 2562       ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 5 กันยายน 2562       ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 10 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 12 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 15 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 17 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 20 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 25 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 27 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี
 • 29 กันยายน 2562     ซื้อโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดี

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 กันยายน 2562       ห้ามตั้งแค้มป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 3 กันยายน 2562       ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา
 • 8 กันยายน 2562       ห้ามตั้งแค้มป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 12 กันยายน 2562     ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 16 กันยายน 2562     ห้ามตั้งแค้มป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 17 กันยายน 2562     ห้ามกำหนดเดินทางไกล ทั้งในและต่างประเทศ (ยกเว้นขากลับ) โดยเฉพาะแถบทวีปแอฟริกา
 • 18 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา
 • 19 กันยายน 2562     ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 22 กันยายน 2562     ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกล
 • 26 กันยายน 2562     ห้ามท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 30 กันยายน 2562     ห้ามตั้งแค้มป์พักแรม+เที่ยวป่า
 •  

9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ /ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 กันยายน 2562       ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับตั้งแค้มป์พักแรม
 • 2 กันยายน 2562       วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ตลาดน้ำ เป็นต้น
 • 5 กันยายน 2562       ห้ามเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 7 กันยายน 2562       ห้ามริเริ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่ง และหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับตราสารฯ
 • 8 กันยายน 2562       ห้ามริเริ่มงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงการเปิดหน้าดิน ขุดบ่อ และการโยธา
 • 9 กันยายน 2562       ห้ามริเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ/ชายทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับตราสารฯ
 • 10 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตรในวันนี้
 • 12 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 17 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
 • 18 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับระเบิดหิน/ย่อยหิน/สลักหินฯ ในวันนี้
 • 19 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
 • 23 กันยายน 2562     ห้ามเปิดหน้าดิน ขุดบ่อ และการโยธา
 • 24 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือ-แพ และชายน้ำ รวมถึงห้ามริเริ่มงานก่อสร้าง
 • 25 กันยายน 2562     ฤกษ์ดีสำหรับการเริ่มกิจการสื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการตั้งเสารับ-ส่งถ่ายทอดสัญญาณรวมถึงกิจการซื้อ-ขาย รับซ่อมโทรศัพท์มือถือ แต่ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตรในวันนี้
 • 26 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ำ
 • 30 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งแค้มป์พักแรม+เที่ยวป่า

10) ฤกษ์ของการเจรจา ทั้งการทำธุรกิจ และความรัก

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 10 กันยายน 2562     ห้ามติดต่อ/เจรจานัดหมายกับคนแปลกหน้า
 • 16 กันยายน 2562     ควรเลี่ยงการทำธุรกรรมเอกสารการเดินทาง

11) ฤกษ์ของการเสี่ยงโชค

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน

12) ฤกษ์การย้ายบ้าน/ที่ทำงาน หรือการรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 กันยายน 2562       ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 5 กันยายน 2562       วันนี้เกณฑ์วันเสี่ยงสูง ห้ามย้ายบ้าน/ที่ทำงาน
 • 7 กันยายน 2562       ห้ามย้ายบ้าน/ย้ายที่ทำงานในวันนี้เด็ดขาด
 • 10 กันยายน 2562     ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 14 กันยายน 2562     ห้ามย้ายบ้าน/ย้ายที่ทำงานในวันนี้เด็ดขาด
 • 15 กันยายน 2562     ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 21 กันยายน 2562     ห้ามย้ายบ้าน/ย้ายที่ทำงานในวันนี้เด็ดขาด
 • 22 กันยายน 2562     ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน
 • 29 กันยายน 2562     ห้ามรับคนเข้าบ้าน/ที่ทำงาน

13) ฤกษ์เกี่ยวกับการฝึกกีฬา การศึกษา และกิจกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 3 กันยายน 2562       เริ่มศึกษาทางศาสนาเปรียบเทียบลัทธิสร้างสรรค์ดีมาก แต่ห้ามเริ่มต้นฝึกกีฬาประเภทที่เสี่ยงกระดูกแตกหักเด็ดขาด
 • 11 กันยายน 2562     ห้ามเริ่มต้นฝึกกีฬาประเภทที่เสี่ยงกระดูกแตกหักเด็ดขาด

14) ฤกษ์เกี่ยวกับการทำเอกสาร ธุรกรรมต่างๆ

สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น

 • 1 กันยายน 2562       ควรเลี่ยงการทำธุรกรรมเอกสารการเดินทาง
 • 22 กันยายน 2562     ควรเลี่ยงทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารฯ

 
บทความที่คุณอาจสนใจ

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดีปี 2562 เดือนตุลาคม ออกรถ แต่งงาน เปิดกิจการ ต้องเช็ค!


ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล