รีเซต

วันนี้วันพระ รวมปฏิทินวันพระ ปี 2563/2020 และหลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา

  • 01 เมษายน 2563
  • 3,844 1

     ปฏิทิน วันพระ ประจำปี 2563 / 2020 เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว  โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน ๘ ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) ถือกันว่าวันนี้วันพระ นั่นเองค่ะ โดย วันพระ ประจำปี 2563 / 2020 นี้ จะตรงกับวันใดบ้าง TrueID Horoscope รวบรวมมาให้แล้วค่ะ 

 

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2563 / 2020

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน

 

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2563 / 2020

 

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน

 

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2563 / 2020

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีกุน
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2563 / 2020

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2563 / 2020

 

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด วันอัฏฐมีบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2563 / 2020

 

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2563 / 2020

 

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีชวด
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

 

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2563 / 2020

 

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ วันแม่
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีชวด
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2563 / 2020

 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2563 / 2020

 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด วันออกพรรษา
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด วันลอยกระทง

 

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2563 / 2020

 

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด

 

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2563 / 2020

 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด

 

หลักถือศีล ฟังธรรม สวดมนต์ภาวนา ในวันพระ

     ใน วันพระ พุทธศาสนิกชนมักจะงดเว้นจากการทำกรรมชั่วทั้งปวง และเข้าวัดทำบุญ รวมถึงรักษาศีลและสวดมนต์ภาวนา เพื่อลดละซึ่งกิเลส และชำระจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 

หลักการฏิบัติตนในวันพระ

1. การทำวัตรสวดมนต์ 

2. การรับศีล ในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ

3. การฟังธรรม

4. การปฏิบัติธรรม ทั้งสมถะและวิปัสสนา

5. การถวายสังฆทานและทำบุญอื่นๆ 

 

 

บทสวดมนต์ วันพระ ที่คุณอาจสนใจ


วันนี้วันพระ รวมบทสวดมนต์ พร้อมคำอ่านและคำแปล สวดเสริมดวงให้รุ่งเรือง มีโชคลาภ


บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา สวดแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์