รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีกุน ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 4,800 1

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีกุน วันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีกุน (ปีหมู) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562

เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีกุน

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีกุน คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีกุน คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีกุนคือ

 • 03.00 – 06.59 น.     13.00 – 14.59 น.     21.00 – 22.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีกุนคือ

 • 09.00 – 10.59 น.     15.00 – 16.59 น.   

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    3 ม.ค.   7 ม.ค.   11 ม.ค.   15 ม.ค.  19 ม.ค.   23 ม.ค.   27 ม.ค.   31 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   6 ม.ค.   18 ม.ค.   30 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   9 ม.ค.   21 ม.ค.   
 • วันให้ร้าย    12 ม.ค.   24 ม.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    1 ก.พ.   5 ก.พ.   9 ก.พ.   13 ก.พ.   17 ก.พ.   21 ก.พ.   25 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   12 ก.พ.   24 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   3 ก.พ.   15 ก.พ.   27 ก.พ.
 • วันให้ร้าย    6 ก.พ.   18 ก.พ.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    1 มี.ค.   5 มี.ค.   9 มี.ค.   13 มี.ค.   17 มี.ค.   21 มี.ค.   25 มี.ค.   29 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   8 มี.ค.   20 มี.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   11 มี.ค.   23 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 มี.ค.   14 มี.ค.   26 มี.ค.
 •  

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    2 เม.ย.   6 เม.ย.   10 เม.ย.   14 เม.ย.   18 เม.ย.   22 เม.ย.   26 เม.ย.   30 เม.ย.
 • วันถูกโฉลก   1 เม.ย.   13 เม.ย.   25 เม.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   4 เม.ย.   16 เม.ย.   28 เม.ย.
 • วันให้ร้าย    7 เม.ย.   19 เม.ย. 

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    4 พ.ค.   8 พ.ค.   12 พ.ค.   16 พ.ค.   20 พ.ค.   24 พ.ค.   28 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   7 พ.ค.   19 พ.ค.   31 พ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   10 พ.ค.   22 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     1 พ.ค.   13 พ.ค.   25 พ.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    1 มิ.ย.   5 มิ.ย.   9 มิ.ย.   13 มิ.ย.   17 มิ.ย.   21 มิ.ย.   25 มิ.ย.   29 มิ.ย.
 • วันถูกโฉลก   12 มิ.ย.   24 มิ.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   3 มิ.ย.   15 มิ.ย.   27 มิ.ย.
 • วันให้ร้าย     6 มิ.ย.   18 มิ.ย.   30 มิ.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    3 ก.ค.   7 ก.ค.   11 ก.ค.   15 ก.ค.  19 ก.ค.   23 ก.ค.   27 ก.ค.   31 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   6 ก.ค.   18 ก.ค.   30 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   9 ก.ค.   21 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     12 ก.ค.   24 ก.ค.  

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    4 ส.ค.   8 ส.ค.   12 ส.ค.   16 ส.ค.   20 ส.ค.   24 ส.ค.   28 ส.ค.   
 • วันถูกโฉลก   11 ส.ค.   23 ส.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   2 ส.ค.   14 ส.ค.   26 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย    5 ส.ค.   17 ส.ค.   29 ส.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    1 ก.ย.   5 ก.ย.   9 ก.ย.   13 ก.ย.   17 ก.ย.   21 ก.ย.   25 ก.ย.   29 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   4 ก.ย.   16 ก.ย.   28 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   7 ก.ย.   19 ก.ย.
 • วันให้ร้าย    10 ก.ย.   22 ก.ย.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    3 ต.ค.   7 ต.ค.   11 ต.ค.   15 ต.ค.   19 ต.ค.   23 ต.ค.   27 ต.ค.   31 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   10 ต.ค.   22 ต.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   1 ต.ค.   13 ต.ค.   25 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     4 ต.ค.   16 ต.ค.   28 ต.ค.

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    4 พ.ย.   8 พ.ย.   12 พ.ย.   16 พ.ย.  20 พ.ย.   24 พ.ย.   28 พ.ย.  
  วันถูกโฉลก   3 พ.ย.   15 พ.ย.   27 พ.ย. 
 • วันชง (ปะทะ)   6 พ.ย.   18 พ.ย.   30 พ.ย. 
 • วันให้ร้าย     9 พ.ย.   21 พ.ย. 

ฤกษ์ดี ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีกุน

 • วันสมพงศ์    2 ธ.ค.   6 ธ.ค.   10 ธ.ค.   14 ธ.ค.  18 ธ.ค.   22 ธ.ค.   26 ธ.ค.  
 • วันถูกโฉลก   9 ธ.ค.   21 ธ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   12 ธ.ค.   24 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     3 ธ.ค.   15 ธ.ค.   30 ธ.ค.

 

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu