รีเซต

เสริมโชคดวงเฮง ปล่อยสัตว์ตามวันเกิดเสริมดวงอย่างไรให้ได้บุญ โดย Horosociety

  • 14 มิถุนายน 2564
  • 292

เสริมโชคดวงเฮง ‘ปล่อยสัตว์ตามวันเกิดเสริมดวงอย่างไรให้ได้บุญ’ โดย Horosociety

คำอธิษฐานปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้าชื่อ...........นามสกุล........เกิดวันที่..........เดือน......พ.ศ...........อายุ ..........ปี ได้ปล่อยสัตว์............จำนวน..............ตัว

ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวร ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุข และโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ขอให้แม่พระธรณี พระแม่คงคา เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย

ด้วยอำนาจขอกุศลผลบุญครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้าย ของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ..

  • คนเกิดวันอาทิตย์ : ปลาไหล 6 ตัว ช่วยเสริมให้ชีวิตมีแต่ความลื่นไหล
  • คนเกิดวันจันทร์ : นก 15 ตัว ช่วยเสริมให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
  • คนเกิดวันอังคาร : หอยขม 8 ตัว ช่วยเสริมให้ชีวิตพบเจอแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
  • คนเกิดวันพุธ : ปลาไหล 17 ตัว (พุธกลางวัน) / ปลาไหล 12 ตัว (พุธกลางคืน) ช่วยเสริมการเงินและการงานให้ราบรื่น
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี : ปลาดุก 12 ตัว ช่วยให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย
  • คนเกิดวันศุกร์ : ปลาหมอ 21 ตัว ช่วยเสริมให้สุขภาพไม่เจ็บป่วย แข็งแรง
  • คนเกิดวันเสาร์ : ปลาไหล 10 ตัว ช่วยเสริมให้ชีวิตมีแต่ความลื่นไหล ไม่มีอุปสรรค