รีเซต

สถิติหวยออกเดือนมกราคม หวยวันครู ย้อนหลัง 30 ปี สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • 10 มกราคม 2565
 • 196,588 12

     ใกล้วันหวยออกแล้ว มาเช็ค สถิติหวยออก เดือนมกราคม หวยวันครู กันได้เลย จัดมาครบทุกสถิติหวยย้อนหลัง 29 ปี ประจำงวดเดือนมกราคม เลขไหนออกบ่อย ทั้ง รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมรูปแบบตารางหวยให้คุณอัพเดทสถิติหวยย้อนหลังได้ง่ายๆ!

 

สถิติหวยออกเดือนมกราคม 2533-2564

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย 2 ตัว

เลขหน้า 3 หน้า

เลขท้าย 3 ตัว

17 มกราคม 256588015992
731  786
529  119
17 มกราคม 2564384395
15367 653
566 878
17 มกราคม 256349177468 004 132379 595
17 มกราคม 256219707965206 412127 660
17 มกราคม 256120382350624 799236 397
17 มกราคม 256014515725511 663516 836
17 มกราคม 255930437150031 532743 786
16 มกราคม 255824435174068 398595 877
16 มกราคม 255730690252 242 077 149 510
16 มกราคม 255682098108 555 196 374 334
16 มกราคม 255545144581 328 150 941 639
16 มกราคม 255428106223 227 185 758 546
16 มกราคม 255307357767 413 459 781 646
16 มกราคม 255274321225 266 800 842 885
16 มกราคม 255155601081 413 548 942 965
16 มกราคม 255083873955 293 263 845 803
16 มกราคม254943274779 222 789 965 200
16 มกราคม 254833502208 689 291 039 479
16 มกราคม 254773134296 025 357 926 391
16 มกราคม 254697708506 441 535 519 262
16 มกราคม 254570967014 895 116 434 109
16 มกราคม 254473701636 358 515 778 035
16 มกราคม 254344218382 540 950 269 847
16 มกราคม 254219061113 186 543 854 976
16 มกราคม 254194719534 425 185 833 792
16 มกราคม 254015199547 612 257 020 381
16 มกราคม 253931830221 882 444 661 971
16 มกราคม 253892238840 186 667 253 002
16 มกราคม 2537479127023 873 237 845 708
16 มกราคม 2536542381625 419 335 947 620
16 มกราคม 2535114942818 034 543 672 132
16 มกราคม 2534532873629 649 645 225 388
16 มกราคม 2533399223997 898 234 288 284


----------------------------------------------

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
06
17
29
35
45
59
66
75
87
94

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนมกราคม ย้อนหลัง 29 ปี

 • เลข   2   ออก   9   ครั้ง
 • เลข   5   ออก   9   ครั้ง
 • เลข   1   ออก   7   ครั้ง
 • เลข   8   ออก   7   ครั้ง
 • เลข   0   ออก   6   ครั้ง
 • เลข   6   ออก   6   ครั้ง
 • เลข   3   ออก   5   ครั้ง
 • เลข   4   ออก   5   ครั้ง
 • เลข   7   ออก   5   ครั้ง
 • เลข   9   ออก   4   ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในเดือนมกราคม ย้อนหลัง 29  ปี

3 ครั้ง

25

2 ครั้ง

08  23  50  81

1 ครั้ง

 • 06  13  14  15  18  21  29
  34  36  40  47  52  55  65 
  67  68  74  79  82  96  97----------------------------------------------

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
018
127
233
333
433
537
629
727
834
932

ครั้งจำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเดือนมกราคม ย้อนหลัง 29 ปี

 • เลข   8   ออก   34   ครั้ง
 • เลข   2   ออก   33   ครั้ง
 • เลข   3   ออก   33   ครั้ง
 • เลข   4   ออก   33   ครั้ง
 • เลข   9   ออก   32   ครั้ง
 • เลข   6   ออก   29   ครั้ง
 • เลข   1   ออก   27   ครั้ง
 • เลข   7   ออก   27   ครั้ง
 • เลข   0   ออก   18   ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในเดือนมกราคม ย้อนหลัง 29  ปี

2 ครั้ง

185  186  413  543  595  845  965

1 ครั้ง

 • 002  020  025  034  035  039  077
 • 109  116  127  132  149  150  196
 • 200  222  225  227  234  236  237
  242  253  257  262  263  266  269
  284  288  291  293
 • 328  334  335  357  358  374  379
  381  388  391  397  419
 • 425  434  441  444  459  479
 • 510  515  516  519  535  540  546
  548  555  566
 • 612  620  639  645  646  649  660
  661  667  672  689
 • 708  743  758  778  781  786  789
  792
 • 800  803  833  836  842  847  854
  873  877  878  882  885  895  898
 • 926  941  942  947  950  971  976

 

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น "รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

 • กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้
 • กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 - 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล