รีเซต

ขอพรกับพระตรีมูรติให้สมหวังเรื่องความรัก โดย Horosociety

  • 13 ตุลาคม 2564
  • 163

ขอพรกับพระตรีมูรติให้สมหวังเรื่องความรัก โดย Horosociety

          #เสริมดวงความรัก ขอพรกับพระตรีมูรติ ให้สมหวังเรื่องความรัก ให้สวดขอพร พร้อมเตรียมเครื่องบูชาดังนี้

  • ดอกกุหลาบสีแดง 9 ดอก เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก หรือจะเป็นพวงมาลัยดอกกุหลาบ 1 พวง ก็ได้
  • เทียนสีแดง 1 เล่ม หรือ 1 คู่ก็ได้ กรณีที่มีคู่จะใช้เป็นเทียน 1 คู่
  • น้ำแดง 1 ขวด
  • ผลไม้ที่มีสีแดง เช่น แอปเปิ้ล

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ

“สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่
ข้าพเจ้า นาย,นาง………… (บอกชื่อ นามสกุลและที่อยู่)
กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพร
แด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลาย
บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว
จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ. บัดนี้
(…..ขอพร….)”