รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีเถาะ ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 3,661

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีเถาะวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีเถาะ

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีเถาะ คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีเถาะ คือ ทิศตะวันตก

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีเถาะคือ

 • 05.00 – 06.59 น.     13.00 – 14.59 น.     19.00 – 21.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีเถาะคือ

 • 07.00 – 08.59 น.     11.00 – 11.59 น.     17.00 – 18.59 น

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    3 ม.ค.   7 ม.ค.   11 ม.ค.   15 ม.ค.  19 ม.ค.   23 ม.ค.   27 ม.ค.   31 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   2 ม.ค.   14 ม.ค.   26 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   1 ม.ค.   13 ม.ค.   25 ม.ค.
 • วันให้ร้าย     8 ม.ค.   10 ม.ค.   20 ม.ค.   22 ม.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์   1 ก.พ.   5 ก.พ.   9 ก.พ.   13 ก.พ.   17 ก.พ.   21 ก.พ.   25 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   8 ก.พ.   20 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   7 ก.พ.   19 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย   2 ก.พ.   4 ก.พ.   14 ก.พ.   16 ก.พ.  26 ก.พ.   28 ก.พ.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    1 มี.ค.   5 มี.ค.   9 มี.ค.   13 มี.ค.   17 มี.ค.   21 มี.ค.   25 มี.ค.   29 มี.ค.
 • วันถูกโฉลก   4 มี.ค.   16 มี.ค.   28 มี.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   3 มี.ค.   15 มี.ค.   27 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย     10 มี.ค.   12 มี.ค.   22 มี.ค.   24 มี.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    2 เม.ย.   6 เม.ย.   10 เม.ย.   14 เม.ย.   18 เม.ย.   22 เม.ย.   26 เม.ย.   30 เม.ย.
 • วันถูกโฉลก   9 เม.ย.   21 เม.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   8 เม.ย.   20 เม.ย.   
 • วันให้ร้าย     3 เม.ย.   5 เม.ย.   15 เม.ย.   17 เม.ย.   27 เม.ย.   29 เม.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    4 พ.ค.   8 พ.ค.   12 พ.ค.   16 พ.ค.    20 พ.ค.   24 พ.ค.   28 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   3 พ.ค.   15 พ.ค.   27 พ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   2 พ.ค.   14 พ.ค.   26 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     9 พ.ค.   11 พ.ค.   21 พ.ค.   23 พ.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    1 มิ.ย.   5 มิ.ย.   9 มิ.ย.   13 มิ.ย.   17 มิ.ย.   21 มิ.ย.   25 มิ.ย.   29 มิ.ย.
 • วันถูกโฉลก   8 มิ.ย.   20 มิ.ย.   
 • วันชง (ปะทะ)   7 มิ.ย.   19 มิ.ย.   
 • วันให้ร้าย     2 มิ.ย.   4 มิ.ย.   14 มิ.ย.   16 มิ.ย.    26 มิ.ย.   28 มิ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    3 ก.ค.   7 ก.ค.   11 ก.ค.   15 ก.ค.   19 ก.ค.   23 ก.ค.   27 ก.ค.   31 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   2 ก.ค.   14 ก.ค.   26 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   1 ก.ค.   13 ก.ค.   25 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     8 ก.ค.   10 ก.ค.   20 ก.ค.   22 ก.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    4 ส.ค.   8 ส.ค.   12 ส.ค.   16 ส.ค.    20 ส.ค.   24 ส.ค.   28 ส.ค.   
 • วันถูกโฉลก    7 ส.ค.   19 ส.ค.   31 ส.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   6 ส.ค.   18 ส.ค.   30 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย     1 ส.ค.   3 ส.ค.   13 ส.ค.   15 ส.ค.   25 ส.ค.   27 ส.ค. 

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    1 ก.ย.   5 ก.ย.   9 ก.ย.   13 ก.ย.    17 ก.ย.   21 ก.ย.   25 ก.ย.   29 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   12 ก.ย.   24 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   11 ก.ย.   23 ก.ย.
 • วันให้ร้าย   6 ก.ย.   8 ก.ย.   18 ก.ย.   20 ก.ย.   30 ก.ย. 

ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    3 ต.ค.   7 ต.ค.   11 ต.ค.   15 ต.ค.   19 ต.ค.   23 ต.ค.   27 ต.ค.   31 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   6 ต.ค.   18 ต.ค.   30 ต.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   5 ต.ค.   17 ต.ค.   29 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย     2 ต.ค.   12 ต.ค.   14 ต.ค.   24 ต.ค.   26 ต.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    4 พ.ย.   8 พ.ย.   12 พ.ย.   16 พ.ย.   20 พ.ย.   24 พ.ย.   28 พ.ย.
 • วันถูกโฉลก   11 พ.ย.   23 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   10 พ.ย.   22 พ.ย.   
 • วันให้ร้าย     5 พ.ย.   7 พ.ย.   17 พ.ย.   19 พ.ย.   29 พ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีเถาะ

 • วันสมพงศ์    2 ธ.ค.   6 ธ.ค.   10 ธ.ค.   14 ธ.ค.   18 ธ.ค.   22 ธ.ค.   26 ธ.ค.   30 ธ.ค.
 • วันถูกโฉลก   5 ธ.ค.   17 ธ.ค.   29 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   4 ธ.ค.   16 ธ.ค.   28 ธ.ค.   
 • วันให้ร้าย     1 ธ.ค.   11 ธ.ค.   13 ธ.ค.   23 ธ.ค.   25 ธ.ค.

 

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu