รีเซต

คาถาพระวิสัชชนู เสริมเมตตามหานิยม โดย Horosociety

  • 08 ธันวาคม 2564
  • 432

คาถาพระวิสัชชนู เสริมเมตตามหานิยม

โดย Horosociety

          "พระคาถาพระวิสัสชนู" นี้ ใช้สำหรับเสกแป้งผัดหน้า เสกสีผึ้งสีปาก เสร็จน้ำมันหอมใส่ผม หรือจะใช้เสกน้ำล้างหน้าก็ได้ จะช่วยเสริมเรื่องความเป็นเมตตามหานิยมได้อย่างประเสริฐนักแล

คาถาพระวิสัสชนู

"จิตตังวา ปุบผังวา คันธังวา ราชกุมาโรวา
ราชกุมารีวา ราชาวา สะมะโณวา
พรหมโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา
​พานิชชาวา เอหิ เอหิ อาคัจฉันติ ปริเทวันติ"