รีเซต

สัญญาณเตือนเมื่อพบคู่ Twin Flame (เนื้อคู่ทางจิตวิญญาณ) โดย Horosociety

  • 06 กันยายน 2564
  • 1,862

สัญญาณเตือนเมื่อพบคู่Twin Flame (เนื้อคู่ทางจิตวิญญาณ) โดย Horosociety

          Twin Flame คือ เนื้อคู่ทางจิตวิญญาณ คนสองคนที่มีดวงวิญญาณเดียวกัน เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมสุด ๆ จะเกิดการรวมตัวกันเพื่อทำภารกิจบางอย่าง ลองมาดูกันดีกว่าว่าสัญญาณเตือนเมื่อพบคู่ Twin Flame นี้จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง

  1. เมื่อได้พบเจอกันครั้งแรก คุณจะรู้สึกคุ้นกันและกันมาก ๆ เหมือนรู้จักกันมาก่อน รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน แรงดึงดูดต่อกันที่รุนแรงมากกว่าที่ได้พบคนทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปแบบชู้สาว แต่เหมือนได้กลับบ้าน
  2. ฝันถึงกัน บางคนฝันเห็นก่อนที่จะเจอตัวจริง คู่ Twin Flame จะสามารถรับรู้ได้ถึงความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่าย แม้ว่าจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกัน
  3. สัญญาณบอกจากตัวเลข 11:11 / 22:22 / 33:33 เราจะเห็นมันบ่อยขึ้น จากสิ่งใดที่แสดงเป็นตัวเลขได้ทั่วไป เช่น นาฬิกา ป้ายต่าง ๆ
  4. คุณและเขามีความแตกต่างกันในด้านระยะทาง โดยอาจจะอยู่อาศัยในทวีปที่แตกต่างกัน และอาจมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ภาษา และสัญชาติ หรือมีอายุที่ต่างกัน
  5. เหมือนเห็นตัวเอง เป็นกระจกสะท้อนกันและกัน สามารถพูดคุยได้ในแบบที่เกิดความสบายใจ เหมือนคุยอยู่กับตัวเอง เพราะเขาคือคุณ คุณคือเขา จึงเกิดการเชื่อมประสานกันของจิตวิญญาณ

          อย่างไรก็ตาม Twin Flame ไม่ใช่คู่ความสัมพันธ์ที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาด หรือไม่ใช่คู่ที่เป็นครึ่งหนึ่งของกันและกัน แต่การมีความสัมพันธ์ Twin Flame ทั้งคู่ต้องเป็นคนที่ครบถ้วน สมบูรณ์ในตัวเอง และเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและคนรอบข้าง จึงจะสามารถกลับมาเจอกันได้