รีเซต

คาถาสาริกาลิ้นทอง พูดจาน่าฟัง เป็นมหาเสน่ห์ เจรจาค้าขายดีเยี่ยม!

  • 27 พฤษภาคม 2564
  • 1,627

คาถาสาริกาลิ้นทอง พูดจาน่าฟัง เป็นมหาเสน่ห์ เจรจาค้าขายดีเยี่ยม!

ตั้งนะโม 3 จบก่อน

"พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ
พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ
อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต"

(ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง)