รีเซต

รวมบทสวดมนต์ คาถากันภัย กันขโมย กันไฟไหม้ กันอุบัติเหตุตอนขับรถเดินทาง และป้องกันอันตรายต่างๆ

  • 05 มีนาคม 2564
  • 2,327

     นอกจากสติสัมปชัญญะแล้ว บทสวดมนต์ และคาถากันภัยต่างๆ ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีอานิสงส์ในการป้องกันอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะกันภัย กันขโมย กันไฟไหม้ กันอุบัติเหตุตอนขับรถเดินทาง และป้องกันภัยอันตรายต่างๆ เซฟเก็บไว้หรือบุคมาร์คหน้านี้แล้วสวดตามเพื่อความอุ่นใจกันได้เลยค่ะ 

 

 

รวมบทสวดมนต์กันภัย - คาถากันขโมย

ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง อะหังปิตตัง ชานามิ ชานามิ อิกะติวิ

 

รวมบทสวดมนต์กันภัย - คาถาขับรถปลอดภัย

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

 

จากนั้นสวดว่า

เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง

จากนั้นทำจิตให้สงบผ่อนคลาย เป็นสมาธิ แล้วอธิษฐานขอบารมีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้การเดินทางปลอดภัย

 

รวมบทสวดมนต์กันภัย - คาถาป้องกันงูและสัตว์มีพิษ (ขันธปริตร)

ขันธปริตร เป็นส่วนหนึ่งของพระสูตรที่พูดถึงและเป็นการแผ่เมตตาถึงพญางูสี่ตระกูล คือ ตระกูลวิรูปักษ์ ตระกูลเอราปถ ตระกูลฉัพยาบุตร และตระกูลกัณหาโคมดม ซึ่งเชื่อกันว่าหากสวดพระคาถาบทนี้จะเป็นการแผ่เมตตาถึงพญางูทั้งสี่ตระกูลและรอดพ้นจากการโดนงูหรือสัตว์มีพิษทำร้ายได้

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู
มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง
นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

 

รวมบทสวดมนต์กันภัย - คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป ป้องกันโรคภัยและศัตรู

ระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็นเจ้าของคาถานี้

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลาย วินาศสันติ

คาถานี้ท้าวเวสสุวัณเป็นผู้นำมาบอก สามารถเสกข้าว เสกน้ำ เพื่อรักษาโรคและปัดเป่าเคราะห์ภัยจากศัตรูได้ 

 

รวมบทสวดมนต์กันภัย - คาถากันไฟและขโมย

นำทรายปริมาณพอที่จะโปรยได้รอบบ้านมาเตรียมไว้ จากนั้นทำจิตใจให้สงบ แล้วสวดคาบทนี้กับทราย 7 จบ

ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา

จากนั้นนำทรายไปโปรยรอบบ้าน ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองบ้านจากอัคคีภัย และโจรขโมย 

 

รวมบทสวดมนต์กันภัย - คาถาหลวงปู่ศุข ป้องกันภัยพิบัติขณะเดินทาง

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

ใช้สวดภาวนาก่อนการเดินทาง ขึ้นเครื่องบิน ขึ้นรถ ลงเรือ เพื่อป้องกันภัยนานาประการ

 

รวมบทสวดมนต์กันภัย - คาถากันไฟไหม้ หรือคาถานกคุ่ม

อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา อะวัญจะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี
วัชเชสิ โสฬะสะกะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ

เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกนกคุ่มอยู่ในรัง ขณะที่พ่อแม่ออกไปหาอาหาร ก็เกิดไฟป่าโหมกระหน่ำ และลามมาเกือบถึงตัว พระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นลูกนกคุ่มนั้นจึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานห้ามไฟ และบังเกิดปาฏิหาริย์เปลวเพลิงเปลี่ยนทิศทางห่างไปถึง 1.24 กิโลเมตร ดังนั้น ท่านโบราณจารย์จึงได้อัญเชิญพระปริตรของพญานกคุ่มเป็นบทสวดเพื่อป้องกันไฟ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์