รีเซต

ปฏิทินฤกษ์จีน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์ยามจีนทำการดีวันไหนมีมงคล

 • 17 มกราคม 2566
 • 2,470

     ปฏิทินจีน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 มีวันไหนบ้างที่เป็นฤกษ์มงคล วันดี ตามศาสตร์ของจีน ฤกษ์จีนวันไหนเป็นวันดีที่เหมาะกับการเริ่มทำกิจการมงคล ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์คลอด ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดกิจการ ฤกษ์ขอพร และฤกษ์จีนรายเดือนอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าพร้อมกันแล้วมาดู ปฏิทินฤกษ์จีน เดือนมกราคม 2566 กันค่ะ


ปฏิทินฤกษ์จีน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันมงคลของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์วันที่สามารถทำได้
งานแต่งงาน2, 6, 8, 14, 15, 18, 23, 26, 27
ย้ายบ้าน6, 14, 18, 20, 22, 26
พิธีหมั้น1, 5, 6, 8, 10, 11, 27
การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด8, 10, 11, 12, 15, 20, 23, 26
เปิดธุรกิจ1, 2, 10, 11, 14, 26
รับบุตรบุญธรรม5, 22, 26
วางเตียง2, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 27
สร้างบ้าน27
เซ็นสัญญา1, 2, 10, 11, 13, 14, 25, 26
ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ)1, 2, 10, 11, 13, 14, 25, 26
แต่งบ้าน5, 8, 20, 27
ท่องเที่ยว2, 5, 8, 11, 14, 18, 20, 22, 26, 27
ตัดผม2
ปลูกพืช18, 23
ติดตั้งเตา4, 16, 24
ทำความสะอาดบ้าน3, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23
ติดตั้งประตู5, 6, 8, 22, 27
วางศิลาฤกษ์1, 22, 27
พบเพื่อน / ญาติ5, 14, 15, 27
อธิษฐานให้โชคดี6, 8, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 26, 27
ย้ายที่อยู่อาศัย6, 8, 14, 18, 20, 26
ไปหาหมอ7
ตั้งอนุสาวรีย์1, 9
ทุบตึก5, 7, 14, 18, 19, 20, 26
การรักษา/การผ่าตัด19


ฤกษ์มงคลจีนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

 • วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ พิธีหมั้น  เปิดธุรกิจ  เซ็นสัญญา  ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ)  วางศิลาฤกษ์  ตั้งอนุสาวรีย์

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน วางเตียง เซ็นสัญญา ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ) ท่องเที่ยว ตัดผม

 • วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน

 • วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ติดตั้งเตา

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ พิธีหมั้น  รับบุตรบุญธรรม  วางเตียง  แต่งบ้าน  ท่องเที่ยว  ติดตั้งประตู  พบเพื่อน / ญาติ  ทุบตึก

 • วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน ย้ายบ้าน วางเตียง ทำความสะอาดบ้าน ติดตั้งประตู อธิษฐานให้โชคดี ย้ายที่อยู่อาศัย

 • วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ไปหาหมอ ทุบตึก

 • วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน  การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด  แต่งบ้าน  ท่องเที่ยว  ทำความสะอาดบ้าน  ติดตั้งประตู  อธิษฐานให้โชคดี  ย้ายที่อยู่อาศัย

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ตั้งอนุสาวรีย์

 • วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ พิธีหมั้น  การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด  เปิดธุรกิจ  วางเตียง  เซ็นสัญญธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ)
 •  
 • วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ พิธีหมั้น  การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด  เปิดธุรกิจ  เซ็นสัญญา  ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ)  ท่องเที่ยว  อธิษฐานให้โชคดี

 • วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด อธิษฐานให้โชคดี

 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ วางเตียง เซ็นสัญญา ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ) ทำความสะอาดบ้าน

 • วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน  ย้ายบ้าน  เปิดธุรกิจ  วางเตียง  เซ็นสัญญา  ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ)  ท่องเที่ยว  ทำความสะอาดบ้าน  พบเพื่อน / ญาติ  ย้ายที่อยู่อาศัย  ทุบตึก

 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน  การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด  วางเตียง  พบเพื่อน / ญาติ

 • วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ติดตั้งเตา  ทำความสะอาดบ้าน

 • วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน

 • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน  ย้ายบ้าน  วางเตียง  ท่องเที่ยว  ปลูกพืช  ทำความสะอาดบ้าน  อธิษฐานให้โชคดี  ย้ายที่อยู่อาศัย  ทุบตึก

 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ทำความสะอาดบ้าน  ทุบตึก  การรักษา/การผ่าตัด

 • วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ย้ายบ้าน  การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด  แต่งบ้าน  ท่องเที่ยว  อธิษฐานให้โชคดี  ย้ายที่อยู่อาศัย  ทุบตึก

 • วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ -

 • วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ ย้ายบ้าน  รับบุตรบุญธรรม  วางเตียง  ท่องเที่ยว  ทำความสะอาดบ้าน  ติดตั้งประตู  วางศิลาฤกษ์  อธิษฐานให้โชคดี

 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด  วางเตียง  ปลูกพืช  ทำความสะอาดบ้าน  อธิษฐานให้โชคดี

 • วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ วางเตียง ติดตั้งเตา

 • วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ เซ็นสัญญา  ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ)

 • วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน  ย้ายบ้าน  การคลอดบุตร / การผ่าตัดคลอด  เปิดธุรกิจ  รับบุตรบุญธรรม  วางเตียง  เซ็นสัญญา  ธุรกิจการค้า (ซื้อยานพาหนะ)  ท่องเที่ยว  อธิษฐานให้โชคดี  ย้ายที่อยู่อาศัย  ทุบตึก

 • วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ งานแต่งงาน  ย้ายบ้าน  พิธีหมั้น  วางเตียง  สร้างบ้าน  แต่งบ้าน  ท่องเที่ยว  ติดตั้งประตู  วางศิลาฤกษ์  พบเพื่อน / ญาติ  อธิษฐานให้โชคดี

 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  ฤกษ์มงคลที่สามารถทำได้ -

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ