รีเซต

คำทำนาย เซียมซีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสาหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

 • 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • 57,815 10

       เซียมซี เป็นศาสตร์พยากรณ์เก่าแก่อีกศาสตร์หนึ่งของจีน ส่วนการเข้ามาของ เซียมซีโบราณแม่นๆ ในประเทศไทยนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเมื่อใด แต่ตามหลักฐานการค้นพบเซียมซี ครั้งแรกที่วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี ในรัชกาลที่ 5 แต่ยังเป็นภาษาจีนอยู่ ต่อมาจึงได้มีการแปลคำทำนายเป็นภาษาไทย

       เนื้อหาคำทำนายของเซียมซีนั้นมาในรูปแบบบทกลอนมีทั้งบอกคำทำนายแบบอ้อมๆ และแบบตรงๆ ส่วนจำนวนใบของเซียมซีนั้นมีแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่โดยที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง ตรงชุมชนกุฎีจีนมีเซียมซีจำนวน 60 ใบ ส่วนศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณเชิงสะพานตากสิน เซียมซีจำนวน 50 ใบ แต่จำนวนเซียมซีที่มีอยู่ทั่วไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะมีเซียมซีจำนวนทั้งหมด 28 ใบ ส่วนความหมายในแต่ละที่ก็จะต่างกันไป ในวันนี้ TrueID Horoscope จะมาเผยความหมายของเซียมซีจำนวนทั้งหมด 24 ใบจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสาหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ กรุงเทพมหานคร ให้ได้รู้กันค่ะ
คำทำนาย เซียมซีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสาหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

เซียมซี เซียมซีเสาหลักเมือง คำทำนายเซียมซี


คำทำนาย เซียมซี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 1

 • เลขที่ 1 ดีนักประจักจิต ในลิขิตบอก แจ้งแห่งนุสนธิ์ จงสมหวังดังที่มีกังวล หาลาภผลก็ได้ดังใจหมาย ถ้าหญิงชายหาคู่ที่ชูชิด ต้องสมคิดมั่นคงอย่าสงสัย ถามหาลาภลาภก็มีดีกระไร ถามถึงไข้ก็เบาบรรเทาลง ถามถึงที่พึ่งก็หนึ่งแน่ ไม่ปรวนแปรเหลวเลือนให้เชือนหลง ถามถึงบุตรในครรภ์นั้นมั่นคง เป็นชายยงแน่แล้วไม่ แคล้ว เอย ฯ

 

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 2

 • เลขที่ 2 ปองหาถ้าลําบาก เหมือนนกจากรังบินขึ้นเวหา ต้องแดดเผาเศร้าอารมณ์ระทมอุรา หาเลี้ยงตนแต่พอปากลําบากกาย ต้องรอใจไว้ท่าช้า ๆ ก่อน จึงจะผ่อนให้เบาบรรเทาหาย ฤดูนี้มีแต่ไม่ใคร่สบาย ยิ่งขวนขวายยิ่งช้ำแสนรําคาญ เปรียบพฤกษาหน้าแล้งไม่มีฝน ทั้งดอกผลก็ไม่สดรสก็ไม่หวาน ถามความจริงใดไม่ได้การต่อนาน ๆ ปลายปีจึงดีเอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 3

 • เลขที่ 3 ตามตําราทายว่าเห็น ถ้าหวังเป็นลาภยศต้องขวนขวาย จึงจะสมอารมณ์มาตรไม่คลาดคลาย ลําบากกายสักหน่อยหนึ่งจึงจะดี เป็นแน่ใจในตําราไม่ช้านัก เช่นไม้ปักบนเนินไม่เดินหนี ถามถึงลาภที่หาถ้าจะมี ถามถึงคนที่ปองยังสองใจ ถามถึงคู่ชู้เช่นคําที่ว่า จะมีมามั่งคงไม่สงสัย แต่เดือนนี้ลําบากแสนยากใจ ต้องรอไปสักนิดสมคิดเอย ฯ

 

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 4

 • เลขที่ 4 ตําราทายว่ายาก ต้องพลัดพรากนานพบประสพสม เช่นว่าวน้อยขาดลอยไปตามลม ใครนิยมไม่ได้สมใจหมาย ตําราทายว่าพายเรือทวนน้ำ ยิ่งลอยลํายังไกลไปไม่ได้ ถ้าคลาดแคล้วแจวกระหน่ำไป ก็เหนื่อยใจเจียน ชีวาตจะขาดรอน เหตุสําคัญท่านว่าเวลานี้พระฤษี พบศพพราหมณ์เกษร ควรหยุดยั้งฟังกระแสให้แน่นอนช้า ๆ ก่อนเถิดคงจะสมอารมณ์เอย ฯ

เซียมซี เซียมซีเสาหลักเมือง คำทำนายเซียมซี

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 5

 • เลขที่ 5  ว่าไว้ในอักษร ไม่มีใครทําร้ายขจายจร อย่าทุกข์ร้อนไปเลยไม่เคยการ ถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขา ม้าของเราจะต้องพรากจากสถาน ถ้าจะคบคนผู้ให้ดูการ ถือโบราณแบบเก่าค่อยเบาความ แม้นถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกล ยังไม่ได้ เหมือนจิตที่คิดหมาย ถามลูกหนี้หนีไปในใจความ จะติดตามไม่พบประสพกัน ถามหาลาภนี้ไซร้ก็ได้ยาก ต้องลําบากทุกข์ร้อนจงผ่อนผัน แม้นถามบุตรสุดใจที่ในครรภ์ เลข 5 นั้นว่าหญิงทุกสิ่งเอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 6

 • เลขที่ 6 นาวากําลังเพียบ จนน้ำเลียบแคม แล้วแจวไม่ไหว ทุกวันนี้มีแต่ตรมระทมใจ คิดสิ่งใดไม่สัมฤทธิ์ดังจิตจง มีคู่ชิดจิตใจก็ไหลเลือน มักพาเชือนให้เกินจนเดินหลง เปรียบสุบรรณผันข้ามแม่น้ำตรง ต้องโผลงกลับไปอาศัยปลา ตําราทายว่ากายจะวิบัติ ลาภก็ขัดแสนลําบากยากจะหา ต้องสะเดาะเคราะห์กรรมทําบูชา ต่อเดือนหน้าจะ คลายสบายเอย ฯคำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 7 

 • เลขที่ 7  เสร็จหวังดังประสงค์ที่จํานง จะได้ดังหมายมั่น อีกไม่ช้าม้าตัวทองของสําคัญ จะมาพลันพาเหาะไปเหมาะใจ คนที่หนีของที่หาย ก็ได้กลับคู่ที่รักห่างชิดพิสมัย จะกลับคืนชื่นชิดสนิทใน คิดสิ่งไรก็จะเสร็จสําเร็จการ ตามตําราท่านว่าได้เมื่อพระราเมศร์ ได้ดวงเนตรสีดามาสถาน ตั้งแต่นี้มีสุขทุกข์ไม่นาน ที่คิดการหามิตรสมคิดเอย ฯ


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 8

 • เลขที่ 8 ว่าใครได้ใบนี้ เรื่องจะมีมาถึงตน กมลเศร้า ตําราว่าเปรียบดังคนโดยสารเรือสําเภา พบนงเยาว์งามชอบเชิงระเริงใจ นายสําเภาจับเอานางขึ้นอุ้ม แล้วทิ้งทุ่มในวนสุชลไหล เห็นแต่ฟ้าเหลียวหาฝั่งก็ยังไกล ต้องว่ายไปในยมนาเวลานี้ ถามที่พึ่งแต่ก็ถึงปลายปี จึงจะมาตามสนองคลายหมองศรี ถามถึงลาภลาภจะไม่มี จะต้องรีรอท่าช้า ๆ เอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 9

 • เลขที่ 9 ท่านว่าเวลานี้ ลาภจะมีมาไม่ นานเป็นการหวัง ถ้าได้สมอารมณ์ปองต้องระวัง ที่ชิงชังสอพลอจะก่อการ สิ่งที่ดีทีท่าจะมาถึง ยังก้ำกึ่งอยู่ด้วยข่าวระร้านฉาน ถามถึงลาภก็มี พอประมาณ ถามถึงการขวนขวายที่หมายใจ ต้องสวดมนต์ภาวนาบูชาพระ นั้นแหละจะผ่อนทุกข์เป็นสุขได้ จะสําเร็จยังเจตนานัยที่คิดไว้จะ สมอารมณ์ เอย ฯ

 


คำทำนาย เซียมซี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 10

 • เลขที่ 10 นั้น ท่านว่าพระราหู เมื่อจับคู่จันทราในราศี ตําราทายว่าร้ายอยู่ไม่สู้ดี มัวราคีต้องตนเป็นมลทิน ในปีนี้ยังมีทุกข์หนักหนา ในอุราไม่สู้แน่นเหมือนแผ่นหิน ถามถึงคู่สู่สมนิยมยิน ไม่ทิ้งถิ่นไปห่างให้จางใจ ถามถึงลาภลาภก็ยังกําลังหา จะมีมานั้นก็หาพอไม่ จงหยุดยังฟังเหตุสังเกตใจ อย่าด่วนไปจากที่ปีนี้ เอย ฯ

 

 

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 11

 • เลขที่ 11 เสร็จสมอารมณ์นึก ที่ตื้นลึก ลุได้ดังใจหวัง เมื่อได้นางโมราคืนมาวัง ลาภกําลังหาคล่องของต้องใจ ตามตําราทายว่าน้ำใจ แกล้วกล้าหาญ จะปลงจิตคิดอ่านทําการใหญ่ จะสมหวังดังเจตนานัย แม้นรอไว้เดือนหน้าถ้าจะดี คงจะมีผู้ช่วยชุบอุปถัมภ์ จะช่วยค้ำจุนเจิมเฉลิมศรี ที่ตรึกตรองอย่ากล้าช้าเป็นดี ลาภเกือบมีมาถึงแล้วไม่แคล้ว เอย ฯ

 


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 12

 • เลขที่ 12 ต้องตามตําราว่า เหตุจะมารุม โรคให้โศกศัลย์ เหมือนภิเภกหมอดูคู่กุมภัณฑ์ ทศกัณฑ์ขับส่งจากลงกา จะร้อนเร่าเศร้าทรวงเป็นห่วงหลัง ด้วยกําลังเคราะห์มากยากหนักหนา ถามถึงลาภปีนี้ไม่มีมา ถามถึงว่าป่วยไข้ยังไม่คลาย ต้องรอดูอยู่ท่าปีหน้าก่อน จึงจะผ่อนให้เบาบรรเทาได้ การสิ่งไรใจเร็วก็เหลวไป คนผู้ใหญ่เป็นคู่ศัตรู เอย ฯ

 


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 13

 • เลขที่ 13  ตามตําราว่าฤษี ทํานาที่กลางป่าพนาสัณฑ์ ได้ผอบพบมีกาวิลาวรรณ แน่สําคัญลาภยศปรากฏใจ จะได้บุตรสุดแสนเสน่หา ตามตําราบอกตรงไม่สงสัย จะห่างไกลวิโยคโศกฤทัย ลาภผลผู้ใหญ่จะให้ปัน การที่หวังตั้งใจไว้คอยท่า คงจะมาถึงแน่ไม่แปรผัน ถามหาที่พึ่งหนึ่งสําคัญ เชิญนับวันคอยอยู่คงรู้ เอย ฯ

 


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 14

 • เลขที่ 14 นี้หนาท่านว่าขาน พิมพิสารต้องเชื่อดจนเลือดไหล ทนติดกรุจนลุโสดาไป ปีนี้เจ็บช้ำระกําทรวง อันความยากหรือก็ยากอยู่ในอก ปานจะยกเมรุไตรไสลหลวง ต่อปีหน้าจึงจะเบาที่เศร้าทรวง จะข้ามห้วงทุกข์ร้อนผ่อนสําราญ ถามถึงลาภ ๆ ก็ว่ายังหายาก ทุกข์ยังมากไม่ใคร่สุขสนุกสนาน หญิงหน้านวลจะกวนมาก่อการ อย่าสมานหยุดยั้งระวัง เอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 15

 • เลขที่ 15 ว่าไม่มีราคีหมอง จะเก็บของขาวเหลืองเฟื่องสลึง มิตรที่โกรธหืดหึงทํามึนตึง จะมาถึงเคหาไม่ช้าพลัน กับจะได้สิ่งของที่ต้องจิต แน่ไม่ผิดตําราทายเหมือนหมายมั่น ถามถึงลูกผูกใจที่ในครรภ์ แน่สําคัญว่าเป็นหญิงเสียจริงจัง ถ้าถามถึงที่พึ่งพาตอบว่าเสร็จ ต้องสําเร็จได้สมอารมณ์หวัง ปีนี้กําลังเคราะห์ดีทั้งปี เอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 16

 • เลขที่ 16 ตกอับจวนเจียนแย่ เห็นแต่จะไม่สมอารมณ์หมาย มิตรที่รักชักจางไม่ห่างกาย ทั้งคนร้ายจะปองรักของตน หวังฝากผีที่พึ่งหนึ่งเป็นสอง ทุกวันต้องลอยคว้างอยู่กลางหน ต่อปลายปีจึงจะมีเภตรายนต์ มารับตนไปชมยมนา เคราะห์ไม่ร้ายกาจถึงคลาดเคลื่อน เป็นลาภเดือนขัดมากยากที่หา ต้องหยุดยั้งระวังตัวกลัวอาญา คนจะมาใส่โทษถึงเรือนตน ฯ


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 17

 • เลขที่ 17 ท่านกล่าวว่าพระดาบส เจริญพรตถือเคร่งบําเพ็ญศีล สิ่งอันใดก็ยังนิยมยิน หวังถวิลไม่สมอารมณ์ปอง แต่ศัตรูหมู่พาลปัจจามิตร ไม่หาญคิดลวนลามตามสนอง พระเดชาอย่างม้าเผ่นลําพอง ด้วยเหตุกองกูณฑ์อัคคีที่บูชา ถามถึงลาภลาภสําคัญที่มั่นหมาย ยังห่างไกลอยู่มากยากที่หา ถามถึงป่วยไข้ว่าไม่มรณา ลาภที่มีมาอย่างพอเพียงเลี้ยงตัวตน การที่หวังยังไม่เสร็จเป็นเด็ดขาด ขึ้นมุ่งมาตร์แล้วคงเห็นไม่เป็นผล สิ่งที่หมายรายที่ปองว่าของตน ระวังคนรูปงามใส่ความ เอย ฯ

 


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 18

 • เลขที่ 18  นั้นท่านว่ามิตรที่รัก จะพรากพลัดแรมทางไปกลางหน เกิดวิบัติขัดในอกตกกระมล อีกทั้งตนจะชอกช้ำระกํากาย ถ้าเป็นหญิงชายท่านทายว่า ได้เมื่อพระไชยสุริยาเที่ยวผันผาย เสียสําเภาเศร้ากระมลไปจนเจียนตาย เสียไพร่นายมัจฉาคร่าเอาไป ต้องเกาะไม้ร้องไห้อยู่กลางคลื่นหลายวันคืนจึงเข้าถึงฝั่งได้ ในปีนี้มีแต่ตรอมระกําใจ คิดสิ่งไรไม่สําเร็จดังเจตนา พระว่าอย่าไปไกลสถาน เพราะคนพาลปองคิดริษยา จะโศกศัลย์ต้องทัณฑ์อาชญา เกรงว่าทาสหญิงโหดใส่โทษ เอย ฯ


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 19

 • เลขที่ 19 ว่าไม่สมอารมณ์หมาย เบ็ญจกาย แปลงเป็นนางลอยกลางหน จะผิดด้วยปัญญาวาจาตน จะหมองหม่นด้วยทัณฑ์ต้องอาญา เพราะใจเราเบาเปลี้ยเสียแท้ ๆ หลงแต่เชื่อคนผิดริษยา ไม่สมดังเหตุเจตนา จึงเลยพาให้ตนเป็นมลทิน ถ้าจะเทียบเปรียบความเหมือนขวานพร้า ถ้าเหล็กกล้าเกินนักมักจะบิ่น อดออมใจหนาอย่าราคิน เมาเหล้าฝืนก็ไม่เมาเท่าความรัก พระทายว่าในอุราทุกวันนี้ ค่อนข้างมีวิตกเพียงอกหัก สิ้นปีนี้จึงจะมีที่พึ่งพัก ผู้มีศักดิ์หมายประคองสมปอง เอย ฯ

 


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 20

 • เลขที่ 20 ว่าอย่าหมายเลยรายนี้ เพราะมาลีนั้นเขามีเจ้าของ จะเด็ดดมสมนึกต้องตรึกตรอง น่ากลัวหมองใจตนเป็นมลทิน ความวิตกดังนกสดายุ บินไปลุฟากฝั่งดังถวิล ต้องแหวนทรงขององค์ยุพาพิน จวนจะสิ้นศักดาเวลานี้ ให้รอรั้งฟังเหตุสังเกตเรื่อง จึงจะเปลื้องความทุกข์เป็นสุข รายที่ปองว่าสองใจ ไม่สู้ดีสิ้นปีนี้จึงจะเหมาะหมดเคราะห์ เอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่  21

 • เลขที่  21 ได้เมื่อพระจักรกฤษณ์ คืนสถิตแสนโสมนัสสา ของที่รักจากไปจะได้มา ปรารถนาสิ่งอันใดสมใจปอง พวกศัตรูก็กลับสู่มาเป็นมิตร กลับชื่อสนิทไม่มีราคีหมอง สัตว์สี่เท้าสองเท้าและเงินทอง จะมีช่องไหลมาตั้งวาริน ถ้าถามไข้ว่าจะหายในไม่ช้า ถามหาคู่ว่าจะสมอารมณ์ถวิล ถามของหายจะได้คืนอย่าราคิน อยู่กับถิ่นลาภจะมาไม่ช้า เอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่ 22

 • เลขที่  22 ได้เมื่ออวตาล ผลาญลงกาของยักษี จะได้ลาภยศปรากฏมี เจริญศรีสุขสวัสดิ์กําจัดภัย ทั้งดินฟ้าอากาศประกาศก้อง เทพไททุกห้องสิบหกชั้น จะช่วยกันสรรเสริญเจริญพร บุญชาติก่อนตามหนุนค้ำจุนเรา คนทั้งหลายเกรง ขามไม่หยามหยาบ ประสงค์ลาภสมจิตพิสมัย มีผู้คนอ่อนน้อมยอมตามใจ ทําการใหญ่ก็สําเร็จดังเจตนา ถามหาคู่สู่สมอารมณ์นึก ที่ตื้นลึกต้องได้ดังใจหมาย ถามโรคภัยไข้เจ็บในร่างกาย จะเสื่อมคลายหายเร็วหนาในไม่ช้าเอย ฯ

คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่  23

 • เลขที่ 23  ได้เมื่อพระจักรีหะริรักษ์ ได้พบพักตร์ภิเภกทรงพระศรวล จะทําสิ่งใดเร่งใคร่ครวญ ให้รีบด่วนคงสมอารมณ์เรา ถ้าเล่าเรียนการศึกษาหรือหาลาภ โดยสุภาพองอาจอย่าขลาดเขลา อุตส่าห์เถิดจะประเสริฐอย่าดูเบา ตามสําเนาคงสมอารมณ์ปอง ถามหาคู่ที่ชอบใจคงได้แน่ ไม่ปรวนแปรตามตําราสนอง ถามโรคภัยไข้เจ็บที่หม่นหมอง คงจะต้องช่วยเบาบรรเทาลง ถ้าเป็นความทายว่าต้องชนะ จะพบปะคนที่ดีช่วยชี้ ตําหรับท้าตําราทายว่าหมายตรง บุญก็ส่งเคราะห์ก็ดีทั้งปีเอย ฯ

 


คำทำนาย เซียมซี  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลขที่  24 

 • เลขที่ 24  ได้เมื่อพระลักษมณ์ ถูกโมกขศักดิ์ของยักษา ต้องสะเดาะเคราะห์กรรมทําบูชา ยากหนักหนาสิ่งที่คิดมักผิดไป มีคู่ชิดหรือก็คิดเป็นสองใจ เดินข้างซ้ายมักจะไพล่ไปข้างขวา ในอุราร้อนรุ่มดังสุมไฟ ชั้นเพื่อนใกล้ชิดก็คิดแกล้ง คอยยุแหยู่ที่ชั่วให้มัวหมอง ต้องสวดมนต์บ่นท่องให้คล่องใจ หยุดกิจที่คิดไว้เสียทีจะดีกว่า จะทําการสิ่งไรก็ไม่สมอารมณ์คิด มักจะผิดไม่เหมือนมาตรปรารถนา ถามโรคภัยไข้เจ็บในกายา ต่อเดือนหน้าจึงจะหายสบาย เอย ฯ


บทความที่คุณอาจสนใจ

5 วัตถุมงคล ของขลัง พกง่าย พกแล้วมีแต่ความร่ำรวย

8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรปลดหนี้
เพิ่มความร่ำรวยพร้อมเคล็ดลับการไหว้อย่างไร ให้คำอธิษฐานสัมฤทธิ์ผล