รีเซต

เริ่มต้นบูชาพญานาค ทำอย่างไรถึงมีความมงคล พร้อมวิธีอัญเชิญ บทบูชา และของไหว้ โดย อาจารย์ ซี นาคราช

 • 02 มิถุนายน 2564
 • 33,806

     ใครที่มีความศรัทธาพญานาค และต้องการบูชาแต่ยังไม่รู้ถึงขั้นตอนการบูชาวิธีอัญเชิญ บทบูชา และของไหว้ในครั้งนี้ อาจารย์ ซี นาคราช  จะมาเผยถึงขั้นตอนอย่างละเอียดมาให้ได้ทราบกันค่ะ 

 

     อยากบูชาพญานาค แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงการบูชาพญานาคของอาจารย์ซี เป็นการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงสิ่งที่เรารักเคารพเป็นอารมณ์ใจระลึกถึงพญานาคผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนท่านคอยดูแลคุ้มคนเราอยู่ จะทำสิ่งใดพึงสำรวมระวัง มีหิริโอตตัปปะและสร้างบุญ สร้างบารมีอยู่เสมอๆ 


เริ่มต้นบูชาพญานาค ทำอย่างไรถึงมีความมงคล

สิ่งแรกที่เราควรมีก่อนจะบูชาพญานาค...

 1. ต้องมีศรัทธาก่อน เชื่อในองค์พญานาค เชื่อในความมีอยู่ของท่าน พญานาคนั้นมีอยู่มานาน นับแต่โบราณกาล มีฤทธิ์มีอานุภาพ ท่านจะรักษาคุ้มครองผู้ที่บูชาท่านด้วยศรัทธา ให้ผ่านพ้นจากอันตรายหรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น *ทุกครั้งที่เราทำบุญ ทำความดี ให้ตั้งจิตเชิญพญานาคทั้งปวงมาอนุโมทนาบุญกับเราเสมอ
 1. จัดหาหาองค์พญานาคที่เราเคารพ จะเป็นเทวรูป หรือภาพวาดขององค์ท่าน เป็นตัวแทนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชา เมื่อได้มาแล้วควรเบิกเนตรก่อน เพื่อเป็นการเปิดรับอัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านมาปกปักรักษาสถิตย์ในเทวรูป โดยจะให้พระเกจิ หรือครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลเบิกเนตรทำพิธีให้ก็ได้ หากท่านจะเบิกเนตรด้วยตนเองก็ทำได้
  แต่ต้องทำจิตให้สงบ (ตั้งนะโม 3 จบ) กล่าวคาถา
  “สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ”
  ว่าคาถานี้ 9 จบ

 2. เมื่อเราจะนำองค์เทวรูปเข้าบ้านควรไหว้ “ท้าววิรูปักษ์” หนึ่งในสี่ท้าวจาตุมหาราช ผู้เป็นราชาแห่งเหล่าพญานาคทั้งปวงก่อน
  โดยจุดธูป 9 ดอก ตั้งจิตระลึกถึงท่าน (ตั้งนะโม 3 จบ) กล่าวคาถา
  “ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ นาคานัง อาธิปะติ
  มะหาราชา ยะสัสสิโส ปุตตาปิ ตัสสะพะหะโว อินทะนามา
  มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
  โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ”
 1. จากนั้น..ก่อนที่เราจะนำองค์พญานาคเข้าบ้านเข้าสถานที่อยู่ที่ทำงานของคุณ ให้ยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ตั้งนะโม 3 จบ)
  ตั้งจิตนึกถึงพระรัตนตรัย แล้วตั้งจิตระลึกนึกถึงพญานาคราชทุกๆ ตระกูล ทุกๆ องค์ ทุกๆ นาม

  *เอ่ยชื่อ-นามสกุลของเรา บอกบ้านเลขที่ หรือสถานที่ทำงาน กล่าวอัญเชิญท่านว่า
  “ปัจฉิมัสมิง ทิสาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห
  อานุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ

  ขออาราธนาบารมีพญานาคราชในทุกทิศ
  อันมีท้าววิรูปักโขเป็นต้นเป็นประธานในทิศตะวันตก
  ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ลูกขออัญเชิญเทพเทวดา
  พญานาค ผู้มีฤทธิ์มาก ผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนา
  ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ มาสู่เคหสถาน ขอแม่พระธรณี
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเปิดทาง บังเกิดเป็นสิริมงคล
  ปกปักรักษาตัวลูกและบริวาร ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
  โชคดีมีชัยด้วยเทอญ”
 1. เมื่อกล่าวอัญเชิญแล้วให้นำองค์ท่านเข้าบ้านวางไว้ในสถานที่ ที่เราจัดเตียมไว้  ให้วางองค์พญานาคถัดลงมาจากพระพุทธรูปเสมอ ตั้งขันธ์พานบูชา
  ♦ ธูป 10 ดอก
  ♦ เทียนขาว 10 เล่ม
  ♦ ดอกมะลิหรือดอกไม้หอมตามที่เราจะจัดถวาย 10 ดอก
  ♦ มะพร้าวอ่อน 1 ลูก พร้อมด้วยผลไม้ ๕ อย่าง
  ♦ น้ำสะอาด 1 แก้ว ห้ามใช้เนื้อสัตว์ถวาย 

  ควรเปลี่ยนน้ำทุกวันพระเสมอ ส่วนเครื่องบูชาหลังจากทำพิธีก็นำมาแจกจ่ายหรือรับประทานเป็นผลไม่มงคลได้
 1. วิธีบูชาพญานาคในทุกวันพระ
  กราบพระ (ตั้งนะโม 3 จบ) ยกขั้นธ์พานบูชาพร้อมกล่าวคาถาอัญเชิญด้วยบทบูชาพญานาคราชที่คุณเคารพ
  หรืออัญเชิญท่านด้วยคาถาดังต่อไปนี้ :
  “นะมามิ ลิละ สาเข ปัตถะ ละปะ ธัมเม
  สะคะลับตี สะเยตานาคะ ลาเชนะยะ ปิสะโตฯ”

   จากนั้นให้สวดบทสวดนี้ - ขันธะปะริตตะคาถา -
  “วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
  มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
  อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
  ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
  สัมมาสัมพุทธานัง”

     จะนั่งสมาธิ หรือ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามที่เราปรารถนาจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรื่องและมีโชคดีกับทุกท่านที่บูชา พญานาค เป็นอันเสร็จพิธีสาธุ สาธุ สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻


ขอบคุณเนื้อหาจาก อาจารย์ซี นาคราช
ติดตามดวงแม่นๆ ของอาจารย์ซี นาคราช เพิ่มเติมได้ที่ Horo see


บทความที่คุณอาจสนใจ

บุพเพสันนิวาส ทำนายดวงเนื้อคู่ ดวงสมพงษ์ โดย อาจารย์ ซี นาคราช

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล