รีเซต

สถิติหวยออกปีฉลู ตารางหวยปีฉลูย้อนหลัง สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • 30 ธันวาคม 2564
 • 3,327

     รวมสถิติหวยออกปีฉลู ย้อนหลัง สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกในปีฉลู ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว ใครที่กำลังมองหาสถิติหวยออกตามปีนักษัตรเรามีรวบรวมมาให้แล้ว ทั้งวิเคราะห์สถิติความถี่ของเลขที่ออกในรางวัลสำคัญ ให้คนชอบตัวเลขได้ดูเป็นข้อมูลกันค่า

 

สถิติหวยออกปีฉลู

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

16 ธันวาคม 256463923583
097  629
476  522
1 ธันวาคม 256407725882
740  739
485  401
16 พฤศจิกายน 256403276157
648  471
844  245
1 พฤศจิกายน 256404503795
458  247
755  331
16 ตุลาคม 256438637238
602 964
295 798
1 ตุลาคม 256457817183
285  361
379  449
16 กันยายน 256407093590
609  817
379  007
1 กันยายน 256411447579
 278  302
458  123
1 สิงหาคม 256491026169
 103 307
004  785
16 กรกฏาคม 256455672570
 174  058
233 927
16 มิถุนายน 256469186117
 054  007
447  668
1 มิถุนายน 256429297245
 620 193
978  723
16 พฤษภาคม 256468457914
 843  615
276  970
2 พฤษภาคม 256450127218
 306  018
498  129
1 เมษายน 256447227005
755  283
393  577
16 มีนาคม 256489042219036  902396   256
1 มีนาคม 256483553873290  838051  806
16 กุมภาพันธ์ 2564424603
39861  318
057  817
1 กุมภาพันธ์ 2564912307
97605  248
282  651
17 มกราคม 256438439515367  653
566  878
16 มกราคม 255274321225-
266 842 885 800
1 กุมภาพันธ์ 255253453369-
660 777 015 427
16 กุมภาพันธ์ 255203873093-
115 434 939 961
1 มีนาคม 255255309167-
224 238 295 665
16 มีนาคม 255226881236-
228 929 424 063
1 เมษายน 255281657850-
572 363 113 044
16 เมษายน 255236841533-
954 179 007 570
2 พฤษภาคม 255229445211-
222 301 549 947
16 พฤษภาคม 255211141154-
362 368 838 892
1 มิถุนายน 255277766126-
097 240 242 642
16 มิถุนายน 255293045615-
044 125 179 954
1 กรกฎาคม 255220754266-
107 233 385 799
16 กรกฎาคม 255200081694-
005 177 356 836
1 สิงหาคม 255215498692-
688 239 421 374
16 สิงหาคม 255246293396-
292 577 658 843
1 กันยายน 255201586532-
435 446 447 924
16 กันยายน 255220291248-
200 353 539 166
1 ตุลาคม 255216938706-
255 714 735 249
16 ตุลาคม 255225848700-
174 135 226 122
1 พฤศจิกายน 255268914085-
366 923 642 465
16 พฤศจิกายน 255205598658-
072 299 536 952
1 ธันวาคม 255277698059-
188 252 412 937
16 ธันวาคม 255268514105-
142 524 694 775
30 ธันวาคม 255299430487-
337 419 598 993
1 กุมภาพันธ์ 254075079257-
402 771 703 079
16 กุมภาพันธ์ 254049988484-
716 247 533 315
1 มีนาคม 254097677998-
148 414 791 364
16 มีนาคม 254010047436-
444 822 705 214
1 เมษายน 254061762952-
426 162 330 015
16 เมษายน 254055145092-
654 165 279 085
2 พฤษภาคม 254038843738-
025 656 056 728
16 พฤษภาคม 254008806752-
510 620 896 769
1 มิถุนายน 254064399724-
507 918 784 060
16 มิถุนายน 254053714661-
635 769 982 504
1 กรกฎาคม 254067657611-
909 620 412 092
16 กรกฎาคม 254050969167-
982 623 750 944
1 สิงหาคม 254005427231-
797 145 414 440
16 สิงหาคม 254015696730-
235 957 596 569
1 กันยายน 254008353759-
132 319 658 743
16 กันยายน 254052751493-
251 335 687 935
1 ตุลาคม 254044441324-
209 639 476 693
16 ตุลาคม 254040512498-
280 356 459 125
1 พฤศจิกายน 254097421039-
830 877 283 064
16 พฤศจิกายน 254087546299-
539 573 730 038
1 ธันวาคม 254024155986-
392 982 677 168
16 ธันวาคม 254029424071-
975 762 142 408
30 ธันวาคม 254067570465-
044 320 797 788

___________________________

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
05
16
29
311
46
513
612
75
810
913

 

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวปีฉลู

 • เลข       9       ออก    13      ครั้ง
 • เลข       5       ออก    13     ครั้ง
 • เลข       6       ออก    12     ครั้ง
 • เลข       3       ออก    11     ครั้ง
 • เลข       8       ออก    10       ครั้ง
 • เลข       2       ออก    9       ครั้ง
 • เลข       4       ออก    6       ครั้ง
 • เลข       1       ออก    6       ครั้ง
 • เลข       7       ออก    5       ครั้ง
 • เลข       0       ออก    5       ครั้ง

สถิติเลขเบิ้ลเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในปีฉลู

 • 00  11  33  99 

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในปีฉลู

ออก 2 ครั้ง

 • 11  24  36  38  52  59  67  92  93  98 

ออก 1 ครั้ง

 • 00  05  06  15  25  26  30  31  32  
  33  39  48  50  54  57  58  61  65
  66  69  71  84  85  86  87  94  96
  99 

 

___________________________

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลขครั้ง
043
141
265
352
454
560
649
750
836
955

 

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในปีฉลู

 • เลข       2          ออก           65          ครั้ง
 • เลข       5          ออก           60          ครั้ง
 • เลข       4          ออก           54          ครั้ง
 • เลข       9          ออก           55          ครั้ง
 • เลข       3          ออก           52          ครั้ง
 • เลข       7          ออก           50          ครั้ง
 • เลข       6          ออก           49          ครั้ง
 • เลข       0          ออก           43          ครั้ง
 • เลข       1          ออก           41          ครั้ง
 • เลข       8          ออก           36          ครั้ง


สถิติเลขเบิ้ลเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในปีฉลู

 • 222  444  777

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในปีฉลู

ออก 3 ครั้ง

 • 044  982

ออก 2  ครั้ง

 • 125  142  179  295  356  412  414  
  539  620  642  658  769  797  954

ออก 1  ครั้ง

 • 005  007  015  015  025  038  056
  060  063  064  072  079  085  092
  097

 • 107  113  115  122  132  135  145
  148  162  165  166  168  174  177
  188

 • 200  209  222  224  226  228  233  235 
  238  239  240  242  247  249  251  252 
  255  266  279  280  283  292  299

 • 301  315  319  320  330  335  337  353
  362  363  364  366  368  374  385  392

 • 402  408  419  421  424  426  427  434 
  435  440  444  446  447  459  465  476

 • 504  507  510  524  533  536  549  569
  570  572  573  577  596  598  623  635

 • 639  654  656  660  665  677  687  688
  693  694

 • 703  705  714  716  728  730  735  743
  750  762  771  775  777  784  788  791
  798  799

 • 800  822  830  836  838  842  843  877 
  885  892  896 

 • 909  918  923  924  929  935  937  939
  944  947  952  957  961  975  993


________________________

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล